Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Метаконтракт

Метаконтрактметаактив[i], що забезпечує реалізацію способу управління та розпоряджання первісним активом[i] за допомогою механізмів метаресурсу[i].