Основоположна конститутивна угода
Основоположна конститутивна угода

Публічний контракт Системи Bitbon

Цей документ є договором публічної оферти для користувачів соціальної мережі «Система Bitbon».

Зміст

Розділ 1. Загальні Положення

Положення 1. Сфера дії Публічного контракту Системи Bitbon

1. Публічний контракт Системи Bitbon[i] (далі — Угода) — суспільний договір конститутивного характеру соціальної мережі «Система Bitbon» (далі — Спільнота Системи Bitbon або Соціальна мережа «Система Bitbon»), що встановлює основи функціонування Системи Bitbon[i].

2. Ця Угода визначає завдання та цілі Спільноти Системи Bitbon, установлює основні правила й умови використання, а також розвитку інфраструктури Системи Bitbon[i] і обертання цифрових активів[i] у Системі Bitbon.

3. Соціальна мережа «Система Bitbon»[i] є формою організації Спільноти Системи Bitbon у вигляді децентралізованої соціальної мережі економічних відносин, що надає користувачам можливість здійснювати суспільні відносини із використанням цифрових активів[i] за допомогою інфраструктури Системи Bitbon згідно з Публічним контрактом Системи Bitbon. Управління Системою Bitbon здійснюється Учасниками Системи Bitbon[i] (далі — Учасник) на користь усіх Користувачів Системи Bitbon[i] (далі — Користувач) згідно з Додатком «Управління Системою Bitbon» на підставі статусу[i] Учасника, його ролі[i] та рейтингу облікового запису[i], сукупність яких визначає можливості кожного з Учасників в управлінні Соціальною мережею «Система Bitbon».

4. Місія Спільноти Системи Bitbon полягає у прагненні до встановлення балансу інтересів між Користувачем та державою, громадянином якої він є, завдяки модернізації суспільних відносин через розвиток інформаційно-технологічного механізму із забезпечення довіри між учасниками таких відносин унаслідок користування цифровими активами Системи Bitbon[i] (далі — цифровий актив).

5. У Спільноті Системи Bitbon можливі виключно такі суспільні відносини, які реалізуються в порядку, за правилами й умовами, установленими цією Угодою та Додатками, що становлять її невід’ємну частину, а також протоколами цифрових активів[i] Користувачів.

6. Ця Угода є публічною пропозицією ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823), як Першого оператора Системи Bitbon[i], до необмеженого кола осіб про формування й розвиток Спільноти Системи Bitbon на принципах та умовах, установлених цією Угодою.

7. Кожен Учасник є стороною Публічного контракту Системи Bitbon як договору публічної оферти, в якому встановлюються права та обов’язки Учасників, зокрема з управління Системою Bitbon.

8. Створення персонального облікового запису в Системі Bitbon[i] (далі — персональний обліковий запис) є фактом прийняття пропозиції від ТОВ «СІМКОРД» (ЄДРПОУ 37657823) про формування та розвиток Соціальної мережі «Система Bitbon», а також фактом реєстрації в цій соціальній мережі нового Користувача.

9. Норми цієї Угоди застосовуються безпосередньо для регулювання взаємовідносин між Користувачами.

10. Норми цієї Угоди не регулюють правовідносини між Користувачами, що здійснюються поза Системою Bitbon.

11. Кожен Користувач несе повну й особисту відповідальність за розуміння та дотримання будь-яких законів, правил і положень своєї юрисдикції, що можуть бути застосовні до нього у зв’язку з використанням функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

Положення 2. Структура Публічного контракту Системи Bitbon

1. Структура цієї Угоди[i] передбачає преамбулу, розділи, які складаються з Положень, що містять пункти, а також Додатки. В Угоді використовуються виноски та посилання на Додатки.

2. Додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди (далі — Додатки).

3. Додатки за своїм змістом не можуть суперечити цій Угоді. У разі виникнення протиріч між Положеннями цієї Угоди та Додатками пріоритет матимуть Положення цієї Угоди.

4. Додатками цієї Угоди є:

4.1. «Протокол Bitbon» (перейти)
4.2. «Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon» (перейти)
4.3. «Управління Системою Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.4. «Фонди Системи Bitbon» (перейти)
4.5. «Оператор Системи Bitbon» (перейти)
4.6. «Провайдер Системи Bitbon» (перейти)
4.7. «Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon» (перейти)
4.8. «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon» (перейти)
4.9. «Контриб’ютор Системи Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.10. «Контриб’ютинг у Системі Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.11. «Інтегратор Системи Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.12. «Валідатор Системи Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.13. «Спеціаліст Системи Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.14. «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon» (перейти)
4.15. «Вирішення спірних питань між Користувачами Системи Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.16. «Вирішення питань спадкування цифрових активів у Системі Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.17. «Обліковий запис у Системі Bitbon» (перейти)
4.18. «Базовий сервіс One Space» (перейти)
4.19. «Політика щодо боротьби з відмиванням грошей і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/«Знай свого Клієнта» (перейти)
4.20. «Політика конфіденційності» (перейти)
4.21. «Політика використання файлів cookies» (перейти)
4.22. «Процедура створення цифрового активу в Системі Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.23. «Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon» (перейти)
4.24. «Сервіси Користувачів Системи Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.25. «Морально-етичний кодекс спільноти Системи Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.26. «Правила обертання цифрових активів у Соціальній мережі «Система Bitbon» (у процесі розроблення...)
4.27. «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу» (перейти)
4.28. «Сервіс ERBB»(перейти)

5. Ця Угода та її Додатки публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] і набирають чинності з моменту їх опублікування.

Розділ 2. Природа Системи Bitbon

Положення 3. Система Bitbon і принципи її функціонування

1. Система Bitbon[i] є децентралізованою інформаційною платформою[i], що знаходиться під управлінням Учасників[i] і забезпечує можливість Користувачам[i] реалізувати суспільні відносини в Соціальній мережі «Система Bitbon»[i].

2. Інфраструктура Системи Bitbon[i] дозволяє Спільноті Системи Bitbon модернізувати процес реалізації суспільних відносин із метою здійснення рівноцінних і транспарентних взаємовідносин у різних світових правових системах за допомогою децентралізованої цифрової реєстрації майнових та особистих немайнових прав у Системі Bitbon. Реєстрація таких прав здійснюється в Системі Bitbon завдяки створенню Користувачами своїх цифрових активів і подальше розпоряджання майновими та особистими немайновими правами через обертання цифрових активів[i].

3. Природа Системи Bitbon визначається через її технологічний, економіко-правовий та інформаційно-прикладний аспекти.

4. В основу природи Системи Bitbon закладено доктрину природного права, яка виражається в тому, що під час реалізації майнових та особистих немайнових відносин Користувачі вільні у виборі способу, за допомогою якого фіксується волевиявлення сторін, а саме у виборі форми правочину.

5. Формою правочину в Системі Bitbon[i] є транзакція токену розподіленого реєстру[i] (далі — правочин), що приймається Спільнотою Системи Bitbon та забезпечується функціональними можливостями інфраструктури Системи Bitbon згідно з алгоритмом дій модуля цифрового активу[i].

6. У Системі Bitbon моментом укладання правочину є реєстрація транзакції токену розподіленого реєстру в системі обліку токенів розподіленого реєстру[i] як у структурному елементі Системи Bitbon завдяки реалізації операцій модуля цифрового активу.

7. У Системі Bitbon сторонами правочину є виключно Користувачі.

8. У Системі Bitbon транспарентність правочинів забезпечується інфраструктурою Системи Bitbon.

9. В основі природи Системи Bitbon закладено базовий принцип Право на право[i], що дозволяє Користувачу за допомогою одиниць цифрового активу[i] оперувати майновим чи особистим немайновим правом. Під час оперування майновим правом за допомогою одиниць цифрового активу саме майно знаходиться поза Системою Bitbon у цього Користувача, як власника такого майна, на весь період обертання цифрового активу в Системі Bitbon.

10. У Системі Bitbon діє принцип цілісності цінності[i], який полягає в усвідомленні Користувачами факту, що їхні цифрові активи є складовою частиною Системи Bitbon як цілісної цінності, яка належить усім Учасникам.

11. У Системі Bitbon діє принцип невтручання, відповідно до якого Система Bitbon, регламентуючи відносини Користувачів у Системі Bitbon, не обмежує їх у виборі та реалізації відносин поза Системою Bitbon.

12. У Системі Bitbon діє принцип нейтральності, відповідно до якого:

12.1. Система Bitbon не є стороною, або третьою особою, або арбітром у можливому спорі між Користувачами як сторонами Договору з розпоряджання майном, що знаходиться поза Системою Bitbon, право на яке реалізується в Соціальній мережі «Система Bitbon» за допомогою цифрового активу (далі — Договір). Спори, що виникають між Користувачами в межах правовідносин, які існують поза Системою Bitbon, не регулюються цією Угодою[i] та розглядаються у загальному порядку відповідно до норм чинного законодавства країн юрисдикції таких Користувачів та/або норм міжнародного права. Усі дані про Договір доступні Користувачам як сторонам Договору й можуть бути використані такими Користувачами як докази їх правових позицій у спорі.
12.2. Система Bitbon не є стороною угоди про послуги, що надаються за допомогою сервісів Користувачів Системи Bitbon[i] (далі — сервіс Користувача), не несе відповідальності за якість послуг, які надаються за допомогою таких сервісів Користувачів.

13. У Системі Bitbon діє принцип розмежування відповідальності, відповідно до якого:

13.1. Користувач не несе відповідальності за діяльність інших Користувачів під час використання ними функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.
13.2. Система Bitbon в особі Операторів Системи Bitbon[i] (далі — Оператор) не несе відповідальності за можливі порушення Користувачами під час використання функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon норм чинного законодавства країн їхньої юрисдикції.

14. У Системі Bitbon діє принцип особистої відповідальності. Якщо дії Користувача прямо суперечать принципу особистої відповідальності, то такий Користувач вважається несумлінним і несе відповідальність відповідно до санкцій та обмежень, передбачених Додатком «Морально-етичний кодекс спільноти Системи Bitbon». Цей принцип полягає в усвідомленні кожним Користувачем своєї особистої відповідальності за:

14.1. Використання з метою створення цифрового активу виключно майна, зокрема майнових та/або особистих немайнових прав (далі — майно), що належить Користувачу на правах власності, та/або майна, яким він має право розпоряджатися.
14.2. Дотримання норм чинного законодавства країни своєї юрисдикції під час створення та обертання цифрового активу, зокрема щодо оборотоспроможності майна, право на яке реалізується в Системі Bitbon через обертання цифрового активу.
14.3. Відомості про майно, що використовується Користувачем під час створення цифрового активу.
14.4. Відповідність Договору та/або правочину нормам чинного законодавства країни юрисдикції Користувача.
14.5. Дотримання правил та умов розпоряджання майном, установлених Договором.
14.6. Дотримання правил та умов обертання цифрового активу, установлених протоколом цифрового активу[i].

15. У Системі Bitbon діє принцип презумпції авторства, що полягає у визнанні Спільнотою Системи Bitbon авторського права за створювачем цифрового активу. Авторство визнається юридично достовірним до того часу, доки не буде доведено зворотне. Інфраструктура Системи Bitbon дозволяє Спільноті Системи Bitbon вести облік авторських прав і гарантує захист таких прав.

16. У Системі Bitbon діє принцип необоротності правочину, відповідно до якого, зважаючи на технологічну природу правочину, момент транзакції токену розподіленого реєстру свідчить про укладання правочину та його належне виконання. Ці факти є обставинами, що не вимагають доказування. У зв’язку з цим вимоги про розірвання правочину або визнання його недійсним на підставі недотримання форми правочину та/або його укладання, та/або його неналежного виконання в Системі Bitbon неможливі.

17. У Системі Bitbon діє принцип встановлення доступу до цифрових активів, що реалізується за допомогою функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon, зокрема існування у Операторів технічної можливості та повноважень на встановлення доступу Користувача до належних йому цифрових активів у випадках, у порядку та на підставах, передбачених Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon». Цей принцип дозволяє Операторам безпечно для Користувача та Системи Bitbon управляти процесом розкриття та передачі облікових даних між базовими сервісами Системи Bitbon[i] (далі — базовий сервіс) та/або сервісами Користувачів, який покладено в основу встановлення доступу до цифрових активів.

18. У Системі Bitbon діє принцип децентралізації, що полягає у трьох аспектах:

18.1. Правова децентралізація — доступність статусу Учасника та рівність прав на управління Системою Bitbon без обмежень за ознакою громадянства, місця проживання або країни перебування, тобто інтернаціональне функціонування Системи Bitbon на користь Спільноти Системи Bitbon.
18.2. Економічна децентралізація — управління інфраструктурою Системи Bitbon її Учасниками з метою організації та розвитку децентралізованої економічної екосистеми.
18.3. Технологічна децентралізація — розвиток децентралізованого технологічного масштабування інфраструктури Системи Bitbon за допомогою обчислювальних і телекомунікаційних ресурсів Провайдерів Системи Bitbon[i].

19. У Системі Bitbon діє принцип сегрегації цифрових активів[i], відповідно до якого всі цифрові активи Користувачів створюються на основі формулярів протоколів цифрових активів[i], що зумовлює поділ цифрових активів на види за індивідуальними та груповими ознаками цифрового активу, зокрема: сферами їх застосування, обмеженнями за територіальністю та/або предметністю, сторонами Договорів та/або правочинів та іншими ознаками. Цей принцип дозволяє Користувачам установлювати правила й умови обороту одиниць своїх цифрових активів у Системі Bitbon.

20. У Системі Bitbon діє принцип балансу активів[i], відповідно до якого у Системі Bitbon заборонено укладання Договорів, зміст яких можна класифікувати як позичковий відсоток (борговий відсоток або відсоток за кредитом). Обертання цифрових активів, у яких закладено механізм, що порушує кореляцію похідності[i] одиниць цифрового активу[i] з первинним активом[i] та первинного активу з первісним активом[i] унаслідок збільшення одного з них без одночасного та рівного збільшення інших у Системі Bitbon, неможливе.

21. У Системі Bitbon діє принцип суверенної ідентичності[i], відповідно до якого Користувач самостійно розпоряджається своїми особистими даними та доступом до таких даних на власний розсуд. Принцип суверенної ідентичності забезпечується інфраструктурою Системи Bitbon. Безпека та конфіденційність особистих даних кожного Користувача в Системі Bitbon визначають безпеку всієї Спільноти Системи Bitbon.

Положення 4. Управління Системою Bitbon

1. ТОВ «СІМКОРД» на правах засновника Системи Bitbon[i] випустило 100 000 000,00 одиниць Bitbon[i], за допомогою яких реалізуються право на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (далі — немонетарний актив «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» або первісний актив[i] для Bitbon) і доступ до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»[i] (далі — інформаційний ресурс «Протокол Bitbon» або первинний актив[i] для Bitbon). Унаслідок отримання допуску до первісного активу для Bitbon і доступу до первинного активу для Bitbon Учасник[i] може реалізувати своє право на управління Системою Bitbon.

2. Одиниця Bitbon є невід’ємним атрибутом Учасника. Наявність одиниць Bitbon у Користувача[i] свідчить про наявність у такого Користувача статусу[i] Учасника та права на управління Системою Bitbon.

3. Система Bitbon знаходиться в управлінні всіх Учасників. Усі Учасники у своїх правах між собою рівні й ніхто не може претендувати на верховенство та встановлювати будь-які інші форми управління у Системі Bitbon.

4. Управління Системою Bitbon її Учасниками здійснюється на користь усіх її Користувачів відповідно до Додатка «Управління Системою Bitbon».

Положення 5. Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

1. У Соціальній мережі «Система Bitbon» існує власна система термінів та їх визначень. Термін може складатися з кількох слів, частина яких може також становити самостійні терміни, що мають свої визначення.

2. Під час тлумачення термінів цієї Угоди[i], а також під час їх використання слід керуватися виключно визначеннями таких термінів, зазначених у Додатку «Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Розділ 3. Ключовий елемент Системи Bitbon

Положення 6. Цифровий актив Bitbon

1. Bitbon[i] є ключовим елементом інфраструктури Системи Bitbon[i], що становить програмне забезпечення, яке надає доступ до функціональних можливостей Системи Bitbon[i].

2. Bitbon, зважаючи на свою природу, є суворо лімітованим ресурсом Системи Bitbon, оскільки його кількість обмежено 100 000 000,00 одиниць Bitbon[i].

3. Bitbon становить системоутворюючий цифровий актив[i], створений ТОВ «СІМКОРД» унаслідок токенізації первісного активу[i] для Bitbon.

4. Bitbon є цифровим виразом права користування немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» у порядку, встановленому інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»[i].

5. Bitbon є способом обліку права користування немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» і доступом до Соціальної мережі «Система Bitbon»[i].

6. Підсумковим документом токенізації немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу[i] для Bitbon) є Протокол Bitbon[i].

7. Протокол Bitbon є частиною інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинний актив[i] для Bitbon), а також містить інформацію про Bitbon, що є достатньою для обертання цифрового активу[i] Bitbon (далі — обертання Bitbon) у Системі Bitbon.

8. Протокол Bitbon відображає актуальність та співвідношення між:

8.1. Даними токену розподіленого реєстру[i].
8.2. Даними первинного активу[i] — інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon».
8.3. Даними первісного активу[i] — немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon».

9. ТОВ «СІМКОРД» на правах Першого оператора Системи Bitbon[i] здійснює контроль виконання Протоколу Bitbon.

10. Bitbon як ключовий елемент Системи Bitbon забезпечує можливість обертання цифрових активів у Системі Bitbon.

11. Bitbon є немонетарним активом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» як необоротне майно, що належить ТОВ «СІМКОРД» на праві власності.

12. Bitbon за своїм цільовим призначенням є інструментом для реалізації ТОВ «СІМКОРД» способу управлінського обліку права на доступ (допуск) до первісного активу для Bitbon, а саме права користування немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», що Учасники[i] здійснюють у порядку, встановленому інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинним активом для Bitbon).

13. Bitbon за своїм функціональним призначенням застосовується для забезпечення:

13.1. Способу управлінського обліку ТОВ «СІМКОРД» права користування Учасниками функціональними можливостями інфраструктури Системи Bitbon[i].
13.2. Способів фінансового й управлінського обліку Користувачами своїх майнових та особистих немайнових прав.
13.3. Способу реалізації Учасниками своїх прав на управління Системою Bitbon.

14. Bitbon з метою ведення фінансового обліку визначається як нематеріальний актив відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 38).

15. ТОВ «СІМКОРД» на правах власника немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) бере на себе зобов’язання не передавати права власності на це майно третім особам у період обертання Bitbon, крім випадків, коли така передача викликана потребою збереження майна та/або збереження можливості повноцінного використання майна Учасниками. Перелік обставин, черговість правонаступників, спосіб, порядок та інші умови передбачені Додатком «Управління Системою Bitbon».

16. ТОВ «СІМКОРД» на правах власника немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) бере на себе зобов’язання щодо збереження цінності майна, що передбачає можливість зміни майна лише у бік його збільшення та/або поліпшення.

17. ТОВ «СІМКОРД» на правах власника інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon) бере на себе зобов’язання не передавати третім особам у період обертання Bitbon права власності на це майно, а також не змінювати встановлені цією Угодою[i] порядок і спосіб користування таким майном, крім випадків, коли такі передача та/або зміна викликані потребою збереження майна та/або збереження можливості повноцінного використання майна Учасниками. Перелік обставин, черговість правонаступників, спосіб, порядок та інші умови передбачені Додатком «Управління Системою Bitbon».

18. ТОВ «СІМКОРД» на правах засновника Bitbon установлює безстрокове обертання Bitbon у Системі Bitbon. Реалізацію права на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) та доступу до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon) не обмежено в часі.

19. ТОВ «СІМКОРД» на правах власника немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) обмежень на використання Bitbon не встановлює.

Положення 7. Одиниця Bitbon

1. Одиниця Bitbon[i] є інструментом обліку права користування первісним активом[i] для Bitbon[i] у порядку, встановленому первинним активом[i] для Bitbon, а також допуском для Користувача[i] до Соціальної мережі «Система Bitbon»[i] як Учасника[i].

2. Одиниці Bitbon є складовою частиною програмного забезпечення Bitbon та інструментом для визначення обсягу допуску до конкретних функцій базових сервісів Системи Bitbon[i], що визначається кількістю таких одиниць.

3. Зважаючи на троїстість цифрового активу[i] одиниця Bitbon надає:

3.1. Доступ до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»[i] (первинного активу[i] для Bitbon).
3.2. Право на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу[i] для Bitbon) у порядку, встановленому інформаційним ресурсом «Протокол Bitbon».
3.3. Можливість вести облік доступу до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon) і допуску до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon).

4. ТОВ «СІМКОРД» на правах власника немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon), власника інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon), а також засновника Системи Bitbon[i] та засновника Bitbon випустило 100 000 000,00 одиниць Bitbon, що відповідають 100% обсягу права на доступ (допуск) до первісного активу для Bitbon і 100% обсягу доступу до первинного активу для Bitbon.

5. ТОВ «СІМКОРД» на правах засновника Системи Bitbon із загальної кількості одиниць Bitbon, випущених згідно з пунктом 3 цього Положення цієї Угоди[i], залишає 30 000 000,00 одиниць Bitbon на адресі реєстрації та зберігання (далі — Assetbox[i]), що йому належить, для використання їх на правах Учасника, зокрема для створення та впровадження інноваційних рішень, а також підтримування, оновлення та розвитку інфраструктури Системи Bitbon[i].

6. ТОВ «СІМКОРД» на правах засновника Системи Bitbon із загальної кількості одиниць Bitbon, випущених згідно з пунктом 3 цього Положення цієї Угоди, передає 70 000 000,00 одиниць Bitbon на Assetbox фонду капіталізації Системи Bitbon[i] для розповсюдження через афілійованих партнерів.

7. Усі одиниці Bitbon, що не були реалізовані з фонду капіталізації Системи Bitbon до 10 жовтня 2018 року згідно з пунктом 6 цього Положення цієї Угоди, залишаються на Assetbox фонду капіталізації Системи Bitbon.

8. ТОВ «СІМКОРД» щодо одиниць Bitbon, власником яких не є, жодних прав не має.

9. Одиниці Bitbon становлять унікальне для Bitbon співвідношення між даними токену розподіленого реєстру[i], даними первинного активу[i] та даними первісного активу[i], отримане унаслідок токенізації немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) і подане в системі обліку токенів розподіленого реєстру[i] у вигляді одиниць обліку токену розподіленого реєстру[i].

10. Власник одиниць Bitbon має право користуватися немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісним активом для Bitbon) у порядку, встановленому первинним активом для Bitbon, що може бути використане або передане за допомогою одиниць Bitbon у порядку, встановленому первинним активом для Bitbon.

11. Доступ до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon) виражається у праві Учасника користуватися таким первинним активом.

12. Право на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) виражається у праві Учасника користуватися таким первісним активом у порядку, встановленому інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинним активом для Bitbon). Обсяг такого права визначається кількістю одиниць Bitbon, що перебувають у власності конкретного Учасника.

13. Право користування інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинним активом для Bitbon) реалізується Учасниками через користування інфраструктурою Системи Bitbon, зокрема компонентами Системи Bitbon[i] (далі — компонент) та базовими сервісами[i], а також сервісами Користувачів[i].

14. За допомогою одиниць Bitbon визначається мінова вартість усіх цифрових активів[i] і забезпечується їх оборотоспроможність у Системі Bitbon.

15. Одна одиниця Bitbon відповідає 10-6% обсягу прав на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) та 10-6% обсягу доступу до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon).

16. Неподільна частина однієї одиниці Bitbon дорівнює 0,00000001.

17. Неподільна частина однієї одиниці Bitbon відповідає 10-14% обсягу прав на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) та 10-14% обсягу доступу до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon).

18. Формою обертання Bitbon у Системі Bitbon є переуступка певного обсягу права на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) та обсягу доступу до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon). Формою фіксації обертання Bitbon у Системі Bitbon є транзакція токену розподіленого реєстру[i].

19. Під час обертання Bitbon до Користувача, який отримав певну кількість одиниць Bitbon, у пропорції переданого обсягу права на доступ (допуск) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon) та обсягу доступу до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» (первинного активу для Bitbon) переходять усі права Учасника, що закріплені цією Угодою. Унаслідок цього такий Користувач набуває статусу Учасника. Вимірювання обсягу такого майнового права здійснюється у порядку, встановленому Додатком «Протокол Bitbon».

20. У Системі Bitbon неможливий додатковий випуск одиниць Bitbon.

21. Суб’єктами правовідносин із обертання Bitbon є Користувачі.

22. У Системі Bitbon кожен суб’єкт правовідносин із обертання Bitbon є самостійним платником податків, який у разі виникнення об’єкта оподаткування сплачує податки у порядку, встановленому в країні його податкового резидентства.

Розділ 4. Користувачі Системи Bitbon

Положення 8. Користувачі Системи Bitbon та їх статуси й ролі

1. Користувачем[i] стає кожен суб’єкт, який пройшов реєстрацію в Системі Bitbon[i], унаслідок чого отримав доступ до свого персонального облікового запису[i], за допомогою якого взаємодіє з інфраструктурою Системи Bitbon[i].

2. Кожен Користувач має право займатися одним або декількома видами діяльності в Системі Bitbon, а також замінювати один вид діяльності на інший на свій розсуд у випадку, якщо це не суперечить конкретному протоколу цифрового активу[i] та/або цій Угоді[i].

3. У Системі Bitbon сукупність прав та обов’язків Користувача в Соціальної мережі «Система Bitbon»[i] визначається статусом[i], що відповідає певному виду діяльності такого Користувача в Системі Bitbon, а також роллю[i], що визначає право доступу такого Користувача до певних функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

4. Для Користувачів у Системі Bitbon передбачені такі статуси:

4.1. Кандидат Системи Bitbon[i].
4.2. Учасник Системи Bitbon[i].
4.3. Оператор Системи Bitbon[i].
4.4. Провайдер Системи Bitbon[i].
4.5. Контриб’ютор Системи Bitbon[i].
4.6. Інтегратор Системи Bitbon[i].
4.7. Валідатор Системи Bitbon[i].
4.8. Спеціаліст Системи Bitbon[i].

5. Статус Кандидата Системи Bitbon дозволяє Користувачу використовувати функціональні можливості інфраструктури Системи Bitbon[i], доступ до яких не обумовлений обов’язковою наявністю одиниць Bitbon[i].

6. Статусом Учасника автоматично наділяється Користувач, який є власником одиниць Bitbon, якими він має право розпоряджатися на свій розсуд. Статус Учасника Системи Bitbon дозволяє Користувачу використовувати функціональні можливості інфраструктури Системи Bitbon, доступ до яких зокрема обумовлений наявністю одиниць Bitbon, а також провадити діяльність з управління Системою Bitbon у порядку, передбаченому Додатком «Управління Системою Bitbon». Учасник — це завжди Користувач, але Користувач не завжди є Учасником.

7. Статус Оператора дозволяє Користувачу від імені Учасників провадити діяльність з управління Системою Bitbon у ролі Першого оператора[i], Регіонального оператора[i] й Акаунт-оператора[i] згідно з Додатком «Оператор Системи Bitbon».

8. Статус Провайдера Системи Bitbon (далі — Провайдер) дозволяє Користувачу провадити діяльність із підтримування децентралізації Системи Bitbon у ролі Реєстратора[i] та/або Партиціонера[i] через надання для цих цілей належних йому ресурсів згідно з Додатком «Провайдер Системи Bitbon».

9. Статус Контриб’ютора Системи Bitbon дозволяє Користувачу провадити діяльність зі створення та обертання цифрових активів[i] комерційних проектів[i] у ролі Контрактата[i], Стейкхолдера[i] та/або Bitup-Агентства[i] згідно з Додатком «Контриб’ютинг у Системі Bitbon».

10. Статус Інтегратора Системи Bitbon дозволяє Користувачу провадити діяльність з інтеграції інфраструктури Системи Bitbon із зовнішніми інформаційними системами[i] у ролі Постачальника[i], Розробника[i] та/або Промоутера[i] згідно з Додатком «Інтегратор Системи Bitbon».

11. Статус Валідатора Системи Bitbon дозволяє Користувачу провадити діяльність із забезпечення дотримання протоколу токенізованого активу[i] його сторонами у ролі Хранителя[i], та/або Страховика[i], та/або Гаранта[i] згідно з Додатком «Валідатор Системи Bitbon».

12. Статус Спеціаліста Системи Bitbon дозволяє Користувачу провадити діяльність із надання послуг іншим Користувачам, застосовуючи свої спеціальні знання та навички, у ролі Експерта[i] та/або Майстра[i] згідно з Додатком «Спеціаліст Системи Bitbon».

Положення 9. Цифрові активи Користувачів Системи Bitbon

1. У Системі Bitbon[i] кожен Користувач[i] має можливість створювати свої цифрові активи[i] для управління майновими та/або особистими немайновими правами, що йому належать, з метою їх реєстрації та розпоряджання, зокрема здійснення рівноцінного обміну таких прав за допомогою одиниць цифрових активів[i].

2. У Системі Bitbon оборот майнових та/або особистих немайнових прав Користувачів здійснюється за допомогою одиниць цифрових активів[i] таких Користувачів.

3. У Системі Bitbon, зважаючи на троїстість цифрового активу[i], одиниці обліку токену розподіленого реєстру[i] виражені у вигляді одиниць цифрового активу у співвідношенні 1:1. Облік одиниць цифрового активу ведеться за допомогою одиниць обліку токену розподіленого реєстру такого цифрового активу.

4. Цифровий актив є видом токенізованого активу[i] і становить інструмент для реалізації способів фінансового та/або управлінського обліку майна Користувача в обсязі наявних у нього прав на таке майно.

5. Підсумковим документом токенізації первісного активу[i] в Системі Bitbon є протокол цифрового активу[i].

6. Протокол цифрового активу є самостійним об’єктом реєстрації в Системі Bitbon, що пов’язує інформаційний ресурс цифрового активу[i] та одиницю цифрового активу, а також містить інформацію про такий цифровий актив, достатню для обертання цифрового активу[i] в Системі Bitbon.

7. Протокол цифрового активу відображає співвідношення даних токену розподіленого реєстру[i], даних первинного активу[i] та даних первісного активу[i], а також актуальність таких даних.

8. Інформаційний ресурс цифрового активу[i] становить майно у цифровому вигляді, створене Користувачем[i] як первинний актив[i] у процесі токенізації первісного активу[i]. Властивості інформаційного ресурсу цифрового активу як майна у цифровому вигляді дозволяють агрегувати дані токену розподіленого реєстру[i], дані первинного активу[i] та дані первісного активу[i] з можливістю їх взаємної кореляції у співвідношенні, визначеному в протоколі цифрового активу[i]. Похідність[i] інформаційного ресурсу цифрового активу від первісного активу[i] забезпечує взаємозв’язок обліку даних первісного активу[i] як інвентарного об’єкта для обліку майна, що існує поза Системою Bitbon[i], із урахуванням даних первинного активу[i].

9. Інформаційний ресурс цифрового активу як майно у цифровому вигляді існує у Системі Bitbon протягом усього періоду обертання конкретного цифрового активу.

10. У Системі Bitbon інформаційний ресурс цифрового активу є результатом інтелектуальної діяльності створювача такого інформаційного ресурсу та належить на правах інтелектуальної власності Користувачу, який створив такий інформаційний ресурс цифрового активу.

11. У Системі Bitbon для створення та обертання конкретних видів цифрових активів Користувачів можуть бути передбачені додаткові вимоги до сторін та зацікавлених осіб Договорів таких цифрових активів.

12. У Системі Bitbon формою обертання цифрового активу є транзакція токену розподіленого реєстру[i] такого цифрового активу. У Системі Bitbon обертання цифрових активів Користувачів забезпечується обертанням Bitbon.

Розділ 5. Інфраструктура Системи Bitbon

Положення 10. Структурні елементи Системи Bitbon

1. Інфраструктура Системи Bitbon[i] становить єдиний програмний комплекс, що складається з програмного забезпечення, сукупності компонентів[i] і базових сервісів Системи Bitbon[i] та забезпечує функціонування Системи Bitbon[i].

2. Програмне забезпечення Системи Bitbon[i] становить вихідні програмні коди та виконувані модулі, зокрема розміщені Першим оператором Системи Bitbon[i] у публічних репозиторіях.

3. Сервіси Системи Bitbon містять базові сервіси[i] та сервіси Користувачів[i].

4. Компоненти становлять програмний додаток або групу програмних додатків, що є архітектурними елементами інфраструктури Системи Bitbon, які взаємодіють між собою, забезпечуючи функціонування базових сервісів і сервісів Користувачів. Перелік основних компонентів визначається Додатком «Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon».

5. Базові сервіси є архітектурними елементами інфраструктури Системи Bitbon і становлять програмні комплекси, що надають Користувачам[i] право використання певних функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon із метою реалізації майнових та особистих немайнових відносин за допомогою своїх цифрових активів[i]. Перелік базових сервісів, а також правила й умови їх використання визначаються Додатком «Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon».

6. У Системі Bitbon[i] за допомогою компонентів і базових сервісів Користувачам надається можливість створювати сервіси Користувачів у порядку, визначеному в Додатку «Сервіси Користувачів Системи Bitbon».

7. Сервіс Користувача становить програмний комплекс, створений Користувачем поза Системою Bitbon та інтегрований із конкретними функціональними можливостями інфраструктури Системи Bitbon із метою надання іншим Користувачам послуг у процесі реалізації такими Користувачами майнових та особистих немайнових відносин.

Положення 11. Персональний обліковий запис Користувача Системи Bitbon

1. Персональний обліковий запис[i] становить компонент[i], створений унаслідок реєстрації суб’єкта в Системі Bitbon[i] із метою отримання прав Користувача[i]. Умови функціонування персонального облікового запису, а також порядок його використання Користувачем регламентуються Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon».

2. У Системі Bitbon за алгоритмом, установленим у Додатку «Обліковий запис у Системі Bitbon», Спільнотою Системи Bitbon формується індивідуальний інтервальний показник діяльності Користувача в межах персонального облікового запису такого Користувача, що поданий у вигляді рейтингу облікового запису[i]. Цей показник є інструментом Соціальної мережі «Система Bitbon»[i], що підвищує мотивацію Користувачів до активного та різноманітного освоєння функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon[i].

3. До основних елементів персонального облікового запису належать:

3.1. ID Passport[i], що формується на підставі даних, наданих Користувачем із метою своєї ідентифікації в Соціальної мережі «Система Bitbon»[i] як фізичної особи згідно з Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon». У Системі Bitbon існують такі категорії ID Passport[i]: «Анонім»; «Початковий»; «Формальний»; «Персональний»; «Посвідчений».
3.2. Картка спеціалізації[i], що формується на підставі даних, наданих Користувачем про свої знання та навички у певній сфері, які можуть бути підтверджені Оператором[i] та/або оцінені іншими Користувачами. Порядок формування карток спеціалізації регламентується Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon».
3.3. Сертифікат облікового запису[i], що генерується автоматично на підставі сукупності верифікованих облікових даних Користувача, які містяться в ID Passport або Corporate ID Card[i] різних категорій і картках спеціалізації, а також на підставі статуса[i] та ролі[i], потрібних для надання такому Користувачу доступу до певних функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon. Сертифікати облікового запису характеризуються належністю до певних видів сертифікатів облікового запису Користувача, а також індексами сертифікатів облікового запису[i]. Перелік усіх видів сертифікатів облікового запису, принципи формування індексів сертифікатів облікового запису, а також порядок формування регламентуються Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon».

4. Корпоративний обліковий запис[i] є компонентом, що дозволяє Користувачу представляти інтереси комерційної або некомерційної організації в Системі Bitbon.

5. Основним елементом корпоративного облікового запису є Corporate ID Card, що формується на підставі даних, наданих Користувачем як уповноваженим представником комерційної або некомерційної організації з метою ідентифікації в Системі Bitbon такої організації згідно з Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon». У Системі Bitbon існують такі категорії Corporate ID Сard[i]: «Комерційна»; «Некомерційна».

6. Погоджуючись з умовами цієї Угоди[i], Користувач гарантує, що ознайомився з цією Угодою, розуміє, усвідомлює її суть і зміст, а також усвідомлює всі наслідки, які можуть виникнути у разі недотримання Положень цієї Угоди загалом або будь-якої їхньої частини. Створення персонального облікового запису є фактом погодження Користувача з цією Угодою та моментом виникнення зобов’язання дотримуватися цієї Угоди загалом. Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені в межах Системи Bitbon, зокрема за дії, що були вчинені таким Користувачем унаслідок нерозуміння та/або помилкового тлумачення цієї Угоди загалом або будь-якої її частини.

Положення 12. Сервісні збори в Системі Bitbon

1. У Системі Bitbon[i] установлено сервісний збір[i], що відраховується Користувачами[i], зокрема з метою підтримування та розвитку інфраструктури Системи Bitbon[i]. Сервісний збір складається з двох частин: інфраструктурний збір[i] та операційний збір[i].

2. Інфраструктурний збір у Системі Bitbon становить частину сервісного збору за користування інфраструктурою Системи Bitbon, що є обов’язковим, відраховується у вигляді одиниць Bitbon[i] і підлягає розподілу відповідно до таких правил:

40% відраховується на користь Першого оператора Системи Bitbon[i] як власника первісного активу[i] для Bitbon[i];
60% відраховується у фонд провайдингу Системи Bitbon[i] для подальшого розподілу винагород між Провайдерами[i].

3. Операційний збір у Системі Bitbon становить частину сервісного збору за користування сервісами Користувачів[i].

4. Умови збору, порядок розрахунку, відрахування та розподілу сервісного збору встановлені у Додатку «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу».

Положення 13. Обертання цифрових активів у Системі Bitbon

1. У Системі Bitbon[i] придбання, передача та/або обмін цифрових активів[i] здійснюються через обертання цифрових активів[i].

2. Обертання цифрових активів здійснюється відповідно до цієї Угоди[i] й за правилами та умовами, установленими в протоколах цифрових активів[i].

3. У Системі Bitbon за обертання цифрових активів установлені сервісні збори[i], що стягуються у вигляді одиниць Bitbon[i] відповідно до правил та умов, установлених у Додатку «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу».

4. За обертання цифрових активів Користувачами[i] можуть бути встановлені додаткові збори, що стягуються в одиницях цифрових активів таких Користувачів.

5. Під час обертання цифрових активів до Користувача, який отримав певну кількість одиниць цифрового активу, у пропорції до переданої кількості таких одиниць цифрового активу переходять певний обсяг права на доступ (допуск) до первісного активу[i] для такого цифрового активу та обсяг доступу до первинного активу[i] для такого цифрового активу в порядку, установленому протоколом цифрового активу.

Положення 14. Фонди Системи Bitbon

1. Фонди Системи Bitbon[i] становлять компоненти[i], призначені для акумулювання одиниць цифрових активів від різних джерел, передбачених цією Угодою[i], з метою їх подальшого перерозподілу для вирішення завдань, визначених під час їх створення. Перелік фондів Системи Bitbon, а також умови й порядок їх створення, закриття та інші умови функціонування встановлюються Додатком «Фонди Системи Bitbon».

Положення 15. Забезпечення децентралізації Системи Bitbon

1. Децентралізація Системи Bitbon[i] забезпечується Користувачами[i] через надання належної їм певної кількості одиниць[i] Bitbon[i] та відповідної якості ресурсів, зокрема каналів зв’язку, достатнього процесорного часу та обсягу пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення обертання цифрових активів[i].

2. Діяльність, спрямовану на забезпечення децентралізації Системи Bitbon (далі — провайдинг у Системі Bitbon[i]), може провадити Користувач у статусі[i] Провайдера[i] як:

2.1. Реєстратор[i]роль[i] Користувача у статусі[i] Провайдера Системи Bitbon[i], що дозволяє фіксувати правочини[i] з метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community PoS згідно з Додатком «Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon».
2.2. Партиціонер[i]роль[i] Користувача у статусі[i] Провайдера Системи Bitbon[i], що дозволяє вести облік правочинів через надання належних йому обчислювальних і телекомунікаційних ресурсів згідно з Додатком «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon».

3. Провайдери отримують винагороду внаслідок перерозподілу одиниць Bitbon, що здійснюється фондом провайдингу[i] на підставі задіяних ресурсів кожним Провайдером згідно з Додатком «Провайдер Системи Bitbon».

4. Основоположні принципи та порядок реалізації діяльності Користувача у статусі Провайдера, що регламентують його права й обов’язки з метою забезпечення обертання цифрових активів, а також підтримування інфраструктури Системи Bitbon[i] і розвитку децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon, визначаються Додатками «Провайдер Системи Bitbon», «Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon» та «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon».

Положення 16. Забезпечення сегрегації цифрових активів у Системі Bitbon

1. У Системі Bitbon[i] передбачено сегрегацію цифрових активів[i], що становить поділ цифрових активів[i] на види за індивідуальними та груповими ознаками цифрового активу.

2. Сегрегація цифрових активів забезпечується функціональними можливостями інфраструктури Системи Bitbon[i], спрямованими на дотримання протоколу цифрового активу[i] сторонами Договору та/або правочину[i].

Розділ 6. Перехідні Положення

Положення 17. Умови перехідного періоду розвитку Системи Bitbon

1. Від моменту набуття чинності цієї Угоди[i] Система Bitbon[i] розвивається за умовами перехідного періоду, відповідно до яких Учасники[i] уповноважують ТОВ «СІМКОРД» провадити такі дії:

1.1. Виконувати обов’язки Першого оператора Системи Bitbon[i], перелічені в Додатку «Оператор Системи Bitbon».
1.2. До 01.02.2027 г. одноосібно вести діяльність щодо підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon[i] у статусі Провайдера[i] в ролі Партиціонера[i], використовуючи для цього власні обчислювальні та телекомунікаційні ресурси, а також отримувати винагороду в порядку, встановленому в Додатку «Провайдер Системи Bitbon».
1.3. Управляти Системою Bitbon.
1.4. Вносити зміни та/або доповнення до цієї Угоди, керуючись Положенням 18 цієї Угоди.
1.5. Опублікувати цю Угоду, а також розробити та опублікувати Додатки згідно з Положенням 2 цієї Угоди у порядку першочерговості їх застосування в Системі Bitbon.

2. Учасники уповноважують ТОВ «СІМКОРД» оголосити про припинення перехідного періоду протягом трьох років із моменту досягнення в Системі Bitbon загальної кількості Операторів 1345 (одна тисяча триста сорок п’ять), що означатиме перехід Системи Bitbon під повне децентралізоване управління виключно Учасниками.

Розділ 7. Заключні Положення

Положення 18. Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon

1. До цієї Угоди[i] можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать принципам, закладеним в основу функціонування Системи Bitbon[i].

2. Неопубліковані на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] Положення цієї Угоди та/або її Додатки не можуть застосовуватися Користувачами[i].

3. Зміни та/або доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені виключно у порядку та за правилами, передбаченими Додатком «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

4. Зміни та/або доповнення до цієї Угоди, доведені до відома Користувачів будь-яким зі способів, що не передбачені Додатком «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon», є нікчемними.

Положення 19. Дія Публічного контракту Системи Bitbon

1. Термін дії цієї Угоди[i] не обмежений у часі та за подіями.

2. Цю Угоду може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою Користувача[i] через анулювання свого персонального облікового запису[i] в порядку та за правилами, установленими Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon».

3. Цю Угоду може бути розірвано в односторонньому порядку з конкретним Користувачем за ініціативою Оператора[i] через анулювання персонального облікового запису такого Користувача у випадках, прямо передбачених цією Угодою та/або Додатками, у порядку та за правилами, установленими Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon».

4. Заміна сторони цієї Угоди через передачу Користувачем доступу до свого персонального облікового запису іншій особі не допускається. Угода з таким Користувачем вважається розірваною з моменту такої передачі.

5. Зміна кількості Операторів у Системі Bitbon є зміною кількості уповноважених представників Системи Bitbon[i] і не призводить до заміни сторони цієї Угоди.

6. Ця Угода набирає чинності з 10 березня 2018 року. Окремі Положення цієї Угоди набирають чинності за умовами перехідного періоду, встановленими Положенням 17 цієї Угоди.

7. Моментом запуску Системи Bitbon є момент набуття чинності цією Угодою.

Положення 20. Тлумачення Публічного контракту Системи Bitbon

1. Офіційне роз’яснення цієї Угоди[i] можуть надавати виключно Оператори[i].

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цієї Угоди офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] в електронній формі.

3. На офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon переклад цієї Угоди іншими мовами наведено виключно для зручності Користувачів[i]. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цієї Угоди пріоритет має російськомовна версія.

Положення 21. Форс-мажор

1. Функціонування Системи Bitbon[i], зокрема безперебійна робота інфраструктури Системи Bitbon[i], може не бути забезпечено в разі виникнення низки факторів, включно із, серед іншого, випадками виникнення обставин непереборної сили — форс-мажор.

2. Форс-мажорні обставини охоплюють події, настання яких неможливо було передбачити, а саме: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха; війни, терористичні акти; дії уряду, законодавчих і виконавчих органів влади; страйки, громадянські заворушення, безлади, протиправні дії третіх осіб; відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі; хакерські атаки та інші протиправні дії; карантин, пандемія, епідемія, епізоотія; а також інші події, не обмежуючись перерахованими, що підпадають під форс-мажорні обставини і можуть вплинути на безперебійність функціонування Системи Bitbon, зокрема безперебійну роботу інфраструктури Системи Bitbon.

Положення 22. Попередження про ризики

1. Через розміщення цієї Угоди[i] на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] ТОВ «СІМКОРД» на правах Першого оператора[i] та засновника Системи Bitbon[i] повною мірою виконує своє зобов’язання перед Користувачами[i] щодо їх належного інформування про можливі ризики, пов’язані з провадженням діяльності, доступної Користувачам під час використання функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon[i].

2. Система Bitbon не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути у Користувачів у результаті використання своїх цифрових активів[i] та/або цифрових активів інших Користувачів, незалежно від того, чи було досягнуто мети створення таких цифрових активів.

3. Система Bitbon не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність Користувачів під час провадження видів діяльності, визначених їх статусами[i] у Системі Bitbon.

4. У разі прийняття пропозиції від ТОВ «СІМКОРД» щодо формування та розвитку Спільноти Системи Bitbon Користувач усвідомлює та бере на себе всі ризики, пов’язані з використанням функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon[i].

Положення 23. Безпека та відповідальність

1. Із метою забезпечення безпеки Спільноти Системи Bitbon Користувачам[i] рекомендується повідомляти Операторам[i] інформацію про всі відомі таким Користувачам випадки протиправних дій, пов’язаних із використанням функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon[i], у порядку, встановленому в Додатку «Морально-етичний кодекс спільноти Системи Bitbon».

2. Система Bitbon[i], зважаючи на свою технологічну природу, не може гарантувати безперебійну роботу та доступ до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

3. Система Bitbon відмовляється, наскільки це дозволено застосовним законодавством, від усіх гарантій та будь-якої відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що виникли унаслідок використання функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

4. Система Bitbon не надає рекомендацій щодо дотримання законодавчих вимог Користувачу під час використання ним інфраструктури Системи Bitbon.

5. Кожен Користувач одноосібно несе відповідальність за розуміння та власне оцінювання того, чи відповідає використання інфраструктури Системи Bitbon законодавству країни юрисдикції такого Користувача.

6. Користувач несе одноосібну відповідальність за виконання будь-яких порад та рекомендацій, що надає Система Bitbon.

7. Система Bitbon не несе відповідальності за неналежні та/або недостатні заходи забезпечення безпеки Користувачем у процесі створення та управління своїм персональним обліковим записом[i] та/або цифровими активами[i] за допомогою використання функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

8. Система Bitbon не несе відповідальності за забезпечення захисту сервісів Користувачів[i], включно з використанням різноманітних заходів безпеки.

9. Система Bitbon не несе відповідальності за інформацію, що поширюється Користувачами поза офіційними інформаційними ресурсами Системи Bitbon[i].

10. Система Bitbon не контролює та не дає жодних гарантій щодо функціонування сервісів Користувачів. Послуги, що надаються за допомогою послуг Користувачів, регулюються окремими протоколами цифрових активів[i], які забезпечують функціонування таких сервісів.

Положення 24. Міжнародні стандарти та Система Bitbon

1. Спільнота Системи Bitbon[i] дотримується чинних міжнародних стандартів згідно з Додатками «Політика щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/«Знай свого Клієнта» та «Політика конфіденційності».

2. Часом реєстрації подій у Системі Bitbon є всесвітній координований час (UTC).

Положення 25. Політика Спільноти Системи Bitbon

1. У Спільноті Системи Bitbon не може встановлюватись жодна інша ідеологія та політика, крім тієї, що подана на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i].

2. Взаємовідносини між Користувачами[i] повинні бути засновані на принципах, викладених у цій Угоді[i], зокрема в Додатку «Морально-етичний кодекс спільноти Системи Bitbon».