Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Хеш Assetbox

Хеш Assetbox — ідентифікатор, що присвоюється Assetbox[i] у момент його створення та дозволяє Користувачу Системи Bitbon[i] ідентифікувати такий Assetbox у Системі Bitbon[i]. Хеш Assetbox відповідає адресі зберігання одиниць обліку токену розподіленого реєстру[i] в системі обліку токенів розподіленого реєстру[i].