Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Передача цифрового активу

Передача цифрового активу — зміна власника хешу цифрового активу, що спричиняє перереєстрацію прав власності на цифровий актив[i] за іншим Користувачем Системи Bitbon[i].