Система Bitbon

Платформа для токенізації соціально-економічних відносин між державою, бізнесом та громадянами.

Приватним особам

Широкий вибір споживчих сервісів

Розрахунки за товари та послуги

Ефективне управління майновими правами

Участь у поліфункціональних бонусних програмах

Інвесторам

Інтерактивне управління корпоративними правами

Забезпечення ефективного управління реалізацією комерційних проектів

Участь у фінансуванні проектів у всьому світі

Прогресивна форма одержання вигоди від діяльності комерційних проектів

Бізнесу

Токенізація документів
(посвідчення документів і здійснення документообігу)

Токенізація ресурсів
(створення цифрового доступу до об’єкта правовідносин)

Токенізація правовідносин
(посвідчення правочинів із майновими та особистими немайновими правами)

Організація господарської діяльності на ринку токенізованих активів із максимальними перевагами

Система Bitbon надає можливості фінансовим установам (банкам) для створення та інтеграції нових фінтех-продуктів, а також фахівцям у різних сферах діяльності для застосування професійних знань і навичок.

Сервіси Системи Bitbon

Доступ до функціональних можливостей базових сервісів Системи Bitbon здійснюється з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Сервіс One Space Сервіс One Space Сервіс One Space Сервіс One Space

One Space

Додаток для доступу до можливостей
інфраструктури Системи Bitbon

Bon Transfer Bon Transfer Logo

Bon Transfer

Переуступка прав
за договорами з використанням одиниць токенізованих активів

Сервіс провайдингу Сервіс провайдингу Сервіс провайдингу Сервіс провайдингу Сервіс провайдингу Сервіс провайдингу

Провайдинг

Діяльність із розвитку
децентралізації Системи Bitbon

New
E-commerce Deal Accounting Complex E-commerce Deal Accounting Complex E-commerce Deal Accounting Complex E-commerce Deal Accounting Complex E-commerce Deal Accounting Complex E-commerce Deal Accounting Complex E-commerce Deal Accounting Complex

E-commerce Deal Accounting Complex

Облік і розпоряджання
фінансовими коштами,
що використовуються
як платежі за правочинами,
здійснюваними в Інтернеті

Готується до запуску

New

Здійснення купівель
за допомогою одиниць токенізованих активів

Готується до запуску

New

Meta Studio DE

Токенізація активів
(управління цифровим доступом до об’єктів правовідносин і розпоряджання правами на такі об’єкти)

Метадокументи
Метадокументи
Метаресурси
Метаресурси
Метаконтракти
Метаконтракти

Готується до запуску

Основні матеріали про Систему Bitbon