Що таке блокчейн

Блокчейн — вид розподіленого реєстру[i], що становить вибудуваний за певними правилами послідовний ланцюжок, який формується з блоків транзакцій[i]. Водночас кожний наступний блок цієї структури містить інформацію про попередній блок, таким чином, у цілому ланцюжок зберігає всю історію здійснених транзакцій.

Одним із основних елементів функціонування блокчейну є мережа пов’язаних між собою апаратно-програмних комплексів, кожен із яких містить пам’ять і процесор. Прикладом таких апаратно-програмних комплексів можуть бути: персональний комп’ютер, смартфон, виокремлений сервер, планшетний комп’ютер та інші типи пристроїв.

У пам’яті кожного такого пристрою містяться дані блокчейну, що синхронізований із іншими пристроями мережі. У такому випадку вихід із ладу одного з пристроїв не призводить до втрати записів про майнові права на активи[i], інформації про власників Bitbon[i] і транзакції. Водночас за допомогою застосування системи відкритих стандартів досягається уніфікація процесів збору, консолідації та збереження всіх даних.

У межах Системи Bitbon[i] уся інформація про випуск, передачу від одного власника іншому, дроблення номіналу та інші операції з Bitbon фіксується в блокчейні. Водночас інформацію про номінал, ідентифікатори Користувачів[i], історії транзакцій, облікові записи[i] та інші дані неможливо видалити або модифікувати.

blockchain
* Хеш — число фіксованої довжини, що ставиться згідно із даними довільної довжини таким чином, щоб імовірність появи різноманітних даних із однаковим хешем спрямовувалась до нуля, а відновити дані за їхнім хешем було якнайважче.

У межах Системи Bitbon[i] уся інформація про випуск, передачу від одного власника іншому, дроблення номіналу та інші операції з Bitbon фіксується в блокчейні. Водночас інформацію про номінал, ідентифікатори Користувачів[i], історії транзакцій, облікові записи[i] та інші дані неможливо видалити або модифікувати.

Основними перевагами Системи Bitbon, заснованої на базі блокчейну, є:

  • автоматична фіксація всіх операцій;
  • висока ефективність і безпека зберігання інформації;
  • застосування системи відкритих стандартів для збору та зберігання даних;
  • вільний доступ для читання даних Користувачами Системи Bitbon;
  • надійність збереження інформації про майнові права на активи за рахунок зберігання даних власників Bitbon;
  • універсальність інтерфейсів передачі даних;
  • гарантоване відновлення доступу до майнових прав на активи, виражені в Bitbon, у разі його втрати Користувачем Системи Bitbon.

Отже, блокчейн є невід’ємним елементом Системи Bitbon — однієї з найбільш прогресивних і надійних систем під час використання токенізованих активів[i].