Система Bitbon

Соціальна мережа економічних відносин

Запрошуємо Вас стати користувачем прогресивної екосистеми сервісів та разом із нами розвивати глобальну платформну економіку.

Система Bitbon розвивається за моделлю стартапу.
Реалізовано: 76%.

Завантажити звіт

Якість життя сучасної людини значно залежить від інформаційних платформ, відомими прикладами яких є Amazon, Uber, Facebook, Telegram, Google тощо.

Ця тенденція зумовила розвиток нової моделі світової економіки під назвою «платформна економіка», частиною якої є Система Bitbon.

Ця тенденція зумовила розвиток нової моделі світової економіки під назвою «платформна економіка», частиною якої є Система Bitbon.

Система Bitbon — платформне рішення, що надає Користувачам комплексну інфраструктуру для токенізації активів та управління правами на такі активи новими способами.

Інструментами для управління токенізованими активами в Системі Bitbon є метаактиви.

Метаактиви Системи Bitbon: синтез економіки, права й технологій

Новий інструмент управління токенізованими правами на активи, наприклад нерухомість, автотранспорт, предмети мистецтва, ігрові артефакти, коштовності, природні ресурси, послуги, доступи до сервісів тощо.

Метаактиви дозволяють ефективно та безпечно вести облік, а також розпоряджатися токенізованими правами в межах чинного регіонального законодавства.

Використання метаактивів є відповіддю на актуальні запити світової спільноти та забезпечує досягнення таких ефектів:

Соціальна мережа
економічних відносин

Система Bitbon як бізнес-орієнтована соціальна мережа надає можливість застосовувати метаактиви для провадження різних видів діяльності та встановлення ділових контактів із новим рівнем ефективності.

Активна взаємодія Користувачів Системи Bitbon завдяки метаактивам формує унікальний соціальний простір, що є практичною реалізацією концепцій Web 3 та метавсесвіту.

Високий рівень довіри й баланс інтересів між Користувачами для побудови прозорих та ефективних економічних відносин забезпечують такі механізми Системи Bitbon:

Децентралізація

Верифікація

Репутація

Нові професії

переваги

Приватним особам

Нові можливості для самореалізації та накопичення особистісного капіталу

переваги

Бізнесу

Нові ринки збуту для своїх товарів та послуг, а також джерела залучення інвестиційного капіталу

переваги

Інвесторам

Нові точки зростання для свого капіталу

переваги

Банкам

Нові фінтехпродукти для розширення спектру послуг у сфері електронної комерції

переваги

Спеціалістам

Нові інструменти та можливості для застосування своїх професійних навичок у сферах діяльності, що динамічно розвиваються

переваги

Державам

Новий механізм модернізації системи громадського управління на базі децентралізованої інформаційної платформи

Інфраструктура
Системи Bitbon

Комплекс сервісів і компонентів, що динамічно розвивається та розширює спектр можливостей Користувачів Системи Bitbon.

Базові сервіси Системи Bitbon завдяки метаактивам дозволяють створювати користувацькі сервіси для різних напрямів діяльності, що вигідні Користувачам і загалом сприяють розвитку соціально-економічних відносин новими способами.

забезпечує доступ Користувача Системи Bitbon до персонального облікового запису, взаємодію з іншими Користувачами, а також ефективне та безпечне управління метаактивами.

Перейти

дозволяє створювати метаактиви й використовувати їх як персональний інструмент з обліку та розпоряджання токенізованими правами на активи.

Перейти

Exchange Request
for Bitbon (ERBB)

Користувацькі
оголошення

Bitbon System
Authentication

E-commerce Deal
Accounting Complex

Контейнер
облікового запису

Corp Space

Aggregate User Reputation Assessment (AURA)

Провайдинг

Сервіс сегрегації
метаактивів

Bitbon Service
Registration

Компонент
Safebox

Компонент «Сертифікати
облікових записів»

а також багато інших
сервісів та компонентів

Exchange Request
for Bitbon (ERBB)

Користувацькі
оголошення

Bitbon System
Authentication

E-commerce Deal
Accounting Complex

Контейнер
облікового запису

Corp Space

Aggregate User Reputation Assessment (AURA)

Провайдинг

Сервіс сегрегації
метаактивів

Bitbon Service
Registration

Компонент
Safebox

Компонент «Сертифікати
облікових записів»

а також багато інших
сервісів та компонентів

Bitbon

Отримайте доступ до інфраструктури Соціальної мережі «Система Bitbon» за допомогою програмного забезпечення Bitbon, що є зрозумілим інструментом для бізнесу, фінансових організацій та податкової системи.