Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Alias

Alias — ідентифікатор, який Користувач Системи Bitbon[i] може додатково присвоїти своєму Assetbox[i] як унікальне ім’я.