Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Інформаційний ресурс «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»

Інформаційний ресурс «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»первинний актив[i] цифрового активу[i] Bitbon[i], що становить нематеріальний актив, похідний від немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823, і призначений для спільного використання Учасниками Системи Bitbon[i].