Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Хеш цифрового активу Bitbon

Хеш цифрового активу Bitbon — ідентифікатор, що був присвоєний цифровому активу[i] Bitbon[i] унаслідок токенізації немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» і дозволяє відрізнити (ідентифікувати) цифровий актив Bitbon від інших цифрових активів Системи Bitbon. Хеш цифрового активу Bitbon подано у вигляді хешу транзакції[i] випуску 100 000 000,00 одиниць Bitbon[i], яка має такий запис у системі обліку токенів розподіленого реєстру[i]: 0x98fbe4b80322f60ae867fceabc351545307aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567.