Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Icon

Icon — графічний елемент, який Користувач Системи Bitbon[i] може додатково присвоїти своєму Assetbox[i] для візуальної ідентифікації.