Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Одиниця Bitbon

Одиниця Bitbon — готова програмна продукція як інструмент обліку права користування первісним активом[i] для Bitbon[i] у порядку, встановленому первинним активом[i] для Bitbon, що є правом на допуск для Користувача[i] до Соціальної мережі «Система Bitbon»[i] та обов’язковим атрибутом Учасника[i].

Одиниці Bitbon є інструментом для авторизації здійснення правочину в Системі Bitbon[i] і визначення обсягу допуску до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon[i] та їх активації в обсязі, що відповідає кількості таких одиниць.