Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Bitbon

Bitbonцифровий актив[i], створений ТОВ «СІМКОРД» унаслідок токенізації немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon».

Bitbon є інформаційно-технологічним активом[i] і ключовим елементом інфраструктури Системи Bitbon[i], що забезпечує доступ до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.