Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Bitbon

Bitbonцифровий актив[i] Системи Bitbon[i], створений ТОВ «СІМКОРД» унаслідок токенізації немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу[i] для Bitbon).

Bitbon є ключовим елементом інфраструктури Системи Bitbon[i], що становить програмне забезпечення у формі коду для активації базових сервісів Системи Bitbon[i] за допомогою одиниць Bitbon[i] як складової частини цього програмного забезпечення.