Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Технологія розподіленого реєстру

У цій категорії містяться терміни, що використовуються для опису процесів і явищ у сфері застосування технологій розподіленого реєстру (блокчейн), а також похідних від цієї технології інструментів.