Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Протокол цифрового активу

Протокол цифрового активу — підсумковий документ токенізації первісного активу[i], що є самостійним об’єктом реєстрації в Системі Bitbon[i], який пов’язує інформаційний ресурс цифрового активу[i] та одиницю цифрового активу[i], а також містить повну інформацію про такий цифровий актив[i], достатню для обертання цифрового активу[i] в Системі Bitbon. Протокол цифрового активу відображує співвідношення даних токену розподіленого реєстру[i], даних первинного активу[i] та даних первісного активу[i], а також актуальність таких даних.