Принципи Системи Bitbon є першоосновою функціонування Системи Bitbon і закріплені в Публічному контракті Системи Bitbon. Принципами Системи Bitbon визначається ідеологічне, ресурсне й функціональне середовище для глобальної модернізації суспільних відносин незалежно від національних кордонів та юрисдикцій.

Принципи Системи Bitbon

Користувачі Системи Bitbon провадять свою діяльність у межах цільових принципів функціонування Системи Bitbon.

Ці принципи закріплено у Публічному контракті Системи Bitbon, а їх реалізацію забезпечено правовими механізмами та інфраструктурою Системи Bitbon.