Принцип взаємодії Користувачів Системи Bitbon у процесі контриб’ютингу

Контриб’ютинг[i] як вид діяльності можливий лише в Системі Bitbon[i] і припускає взаємодію всіх його учасників і фонду капіталізації Системи Bitbon[i], що виступає в інтересах усіх Учасників Системи Bitbon[i]. Користувач Системи Bitbon[i] у статусі Bitup-Агентства[i] ухвалює рішення про допуск проекту Контрактата[i] до IBO[i] та здійснює його подальший супровід у Системі Bitbon за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього бізнес-проекту, представляючи й захищаючи інтереси Контриб’юторів[i] цього бізнес-проекту.

Scheme-01
Етапи контриб’ютингу можна поділити на чотири базові процеси
 1. 1. Процес IBO

  Цей процес у Системі Bitbon запускає Bitup-Агентство для залучення зазначеної в Протоколі Projectbon кількості Bitbon[i] від Контриб’юторів для реалізації бізнес-проекту Контрактата. Починається процес IBO з моменту внесення Bitup-Агентством Сертифіката IBO[i] до реєстру бізнес-проектів. Завершенням процесу вважається момент визначення Контриб’юторами своїх часток у розмірі 100% від загальної кількості Projectbon цього бізнес-проекту.

 2. 2. Процес контриб’ютингу Користувачів Системи Bitbon

  Після обміну Контриб’юторами своїх Bitbon на Projectbon ці Bitbon автоматично переводяться на Masterbox конкретного проекту з метою їх подальшого використання для реалізації етапів проекту Контрактата.

 3. 3. Процес виконання Контрактатом умов Протоколу Projectbon.
  Реалізація бізнес-плану в повному обсязі

  Цей процес характеризується поетапною реалізацією Контрактатом свого бізнес-проекту, а також виконанням Контрактатом своїх зобов’язань згідно з правилами та умовами Протоколу Projectbon цього проекту. Надалі вигода, що отримується від бізнес-проекту, розподіляється між Контрактатом і Контриб’юторами.

 4. 4. Процес капіталізації Bitbon

  Фонд капіталізації Системи Bitbon бере участь у контриб’ютингу згідно з класами Протоколів Projectbon конкретних бізнес-проектів для збільшення кількості Bitbon і Projectbon, що знаходяться на Assetbox[i] фонду, у такий спосіб сприяючи збільшенню капіталізації Bitbon.

Схема взаємодії
Користувачів Системи Bitbon
у процесі контриб’ютингу

Схема взаємодії Користувачів Системи Bitbon у процесі контриб’ютингу
 1. 1
  Контрактат ініціює створення Протоколу Projectbon власного проекту.
 2. 2
  Bitup-Агентство ухвалює рішення про допуск проекту Контрактата до IBO та здійснює його супровід у Системі Bitbon за умовами та правилами Протоколу Projectbon цього проекту
 3. 3
  Внесення Bitup-Агентством Сертифіката IBO проекту до реєстру бізнес-проектів із метою залучення коштів для реалізації бізнес-проекту за допомогою Projectbon.
 4. 4
  Купівля Контриб’ютором Bitbon.
 5. 4.1
  Визначення Контриб’ютором своєї частки в бізнес-проекті шляхом обміну Bitbon на Projectbon цього проекту.
 6. 5
  Фонд капіталізації Системи Bitbon за допомогою контриб’ютингу на підставі класу Протоколу Projectbon конкретного проекту надає певну кількість Bitbon для початку реалізації умов Протоколу Projectbon.
 7. 6
  Передача на Masterbox конкретного проекту Bitbon, що були отримані від Контриб’юторів і фонду капіталізації Системи Bitbon із метою реалізації етапів проекту Контрактата, згідно з правилами та умовами Протоколу Projectbon.
 8. 7
  Етапи реалізації бізнес-проекту відповідно до умов, описаних у Протоколі Projectbon. Усі дії із переказу Bitbon із Masterbox на Assetbox Контрактата в обов’язковому порядку підтверджуються цифровими ключами доступу, що були згенеровані Системою Bitbon у момент внесення Bitup-Агентством Сертифіката IBO до реєстру бізнес-проектів і надані Контрактату та Bitup-Агентству. Ці цифрові ключі можуть використовуватися лише одночасно згідно з правилами та умовами, зазначеними в Протоколі Projectbon конкретного бізнес-проекту.
 9. 8
  Фінансовий результат у вигляді додаткової вигоди, отриманої згодом від бізнес-проекту, згідно з умовами Протоколу Projectbon.
 10. 9
  Згідно з Протоколом Projectbon цього бізнес-проекту отримана від бізнес-проекту вигода переводиться в Bitbon для виконання зобов’язань Контрактата перед Контриб’юторами, зокрема й фондом капіталізації Системи Bitbon.
 11. 9.1
  Переказ Bitbon на Assetbox Контрактата з подальшим переказом цих Bitbon на Masterbox конкретного проекту з метою розподілу Bitbon на персональні Assetbox Контриб’юторів відповідно до їх часток у Projectbon (здійснення обвентингу[i]).
 12. 9.2
  Отримання Контриб’юторами своєї вигоди (обвентів[i]), вираженої в Bitbon, відповідно до їх дольової (пайової) участі в Projectbon.
 13. 9.3
  Розподіл обвентів на Assetbox фонду капіталізації Системи Bitbon як Контриб’ютора цього бізнес-проекту відповідно до його дольової (пайової) участі в Projectbon. Bitbon, що надійшли у вигляді обвентів, у подальшому спрямовуються на реалізацію та розвиток інших проектів, частки яких виражені в Projectbon. Отже, цей процес сприяє збільшенню капіталізації Bitbon.
 14. 10
  Частина отриманої вигоди, згідно з умовами Протоколу Projectbon, розподіляється й на Assetbox Контрактата.