Bitbon в економіко-правовому полі

«Цифровий актив» становить запатентований ТОВ «СІМКОРД» спосіб, що передбачає можливість управляти майном за допомогою доступу до такого майна, зокрема контролювати його використання через соціальну мережу та вести облік його використання у системі на базі технології розподіленого реєстру[i] (блокчейн[i]). Майнове право на «цифровий актив як спосіб управління майном» зареєстровано за ТОВ «СІМКОРД» у різних патентах на корисну модель у багатьох країнах світу. Усе вищезазначене має документальне підтвердження, зокрема на сайтах: https://www.simcord.com, https://www.bitbon.space/. Отже, цифровий актив[i] Bitbon[i] — це реалізація ТОВ «СІМКОРД» свого майнового права на запатентований ним спосіб управління майном.

Цифровий актив Bitbon забезпечує доступ до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon[i], а одиниці Bitbon[i] — готова програмна продукція, що є правом на допуск для Користувача[i] до Соціальної мережі «Система Bitbon»[i] і містить певний обсяг доступу.

Ключовим для опису характеристики цифрового активу Bitbon в економіко-правовому полі є виклад таких пунктів:

1. Цифровий актив Bitbon як об’єкт правовідносин

Цифровий актив Bitbon за своєю формою — це компонент програмного продукту в формі коду для активації IT-Service Системи Bitbon[i], що в розумінні цивільного права є комп’ютерною програмою або програмним забезпеченням (ПЗ).

Це програмне забезпечення створено ТОВ «СІМКОРД» згідно з міжнародним сертифікатом ISO 9001:2015 у сфері науково-дослідної діяльності у сфері розроблення та виробництва високонавантажених програмних рішень розподілених обчислень і зберігання на базі технології розподіленого реєстру як частина інфраструктури Соціальної мережі «Система Bitbon».

У розумінні цивільного права комп’ютерна програма є об’єктом інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності належать ТОВ «СІМКОРД».

Об’єкт інтелектуальної власності для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) визначається як нематеріальний актив (НМА).

Цифровий актив Bitbon за змістом становить цифрове вираження права користування немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» у порядку, встановленому інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon»[i]. Цей інформаційний ресурс є похідним від немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД» як необоротне майно, яке належить ТОВ «СІМКОРД» на праві власності.

Для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) інформаційний ресурс визначається як нематеріальний актив (НМА). Тобто ТОВ «СІМКОРД» є створювачем і власником цифрового активу Bitbon, що за своєю природою є нематеріальним активом.

2. Одиниці Bitbon

Одиниця Bitbon є готовою програмною продукцією як інструмент обліку права користування первісним активом[i] для Bitbon у порядку, встановленому первинним активом[i] для Bitbon, що є правом на допуск для Користувача до Соціальної мережі «Система Bitbon» та обов’язковим атрибутом Учасника[i]. Одиниця Bitbon надає доступ до функціональних можливостей Соціальної мережі «Система Bitbon», має мінову вартість і є елементом усіх транзакцій із обертання токенізованих активів[i] Користувачів у цій соціальній мережі. Компанія ТОВ «СІМКОРД» створила 100 000 000 одиниць Bitbon, що відповідає 100% обсягу доступу до Соціальної «Система Bitbon». Додатковий випуск Bitbon не передбачено.

Одиниця Bitbon за своєю формою є елементом програмного забезпечення (ПЗ), що в розумінні цивільного права є об’єктом права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності належать ТОВ «СІМКОРД».

Об’єкт права інтелектуальної власності для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) визначається як нематеріальний актив (НМА).

Одиниця Bitbon за своїм змістом — інструмент для авторизації здійснення правочину в Системі Bitbon[i] і визначення обсягу допуску (права на доступ) до немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon», що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД» як необоротне майно, яке належить ТОВ «СІМКОРД» на праві власності, а також доступу до інформаційного ресурсу «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon», що знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД».

Для цілей ведення бухгалтерського обліку згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ 38) інформаційний ресурс визначається як нематеріальний актив (НМА).

3. Регулювання правовідносин, об’єктом яких є цифровий актив Bitbon

Соціальна мережа «Система Bitbon» дозволяє своїм Користувачам вибудовувати взаємовідносини в межах норм зобов’язального права[i], а саме за допомогою правочинів на блокчейні (як сучасної вдосконаленої системи обліку) у вигляді протоколу токенізованого активу[i], який за своєю суттю є інформаційним ресурсом[i], підсумковим документом проведення процедури токенізації активу[i], що визначає певні атрибути та властивості токенізованого активу, правила й умови його створення та обертання у Соціальній мережі «Система Bitbon», а також порядок виконання протоколу токенізованого активу. До того ж цифровий актив Bitbon, виступаючи системоутворюючим цифровим активом, створеним ТОВ «СІМКОРД» унаслідок токенізації немонетарного активу «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» (первісного активу для Bitbon), водночас є інструментом здійснення обліку в Системі Bitbon. Це можливо завдяки тому, що цифровий актив Bitbon наділений міновою вартістю для рівноцінного обміну іншими токенізованими активами в Соціальній мережі «Система Bitbon» і ведення різних видів діяльності в Соціальній мережі «Система Bitbon». Отже, у результаті функціонування Соціальної мережі «Система Bitbon» виникають правовідносини, що реалізуються в цифровому просторі та підпадають під категорію зобов’язальних із повною фіксацією їхнього складу (прав і обов’язків) у розподіленому реєстрі (блокчейн).

Отже, відносини, що виникають у процесі реалізації права власності на цифровий актив Bitbon, підлягають регулюванню нормами зобов’язального права, що забезпечує обертання цифрового активу Bitbon у межах правового поля. Цей підхід пояснюється тим, що цифровий актив Bitbon як цифрове вираження права користування немонетарним активом «Компоненти та сервіси інфраструктури Системи Bitbon» у порядку, встановленому інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon», містить всю інформацію про права, обов’язки та відповідальність сторін щодо виконання взаємних зобов’язань, а також інформацію про створювача цифрового активу Bitbon і обертається в блокчейні у вигляді унікального ідентифікатора. Зі свого боку зобов’язальне право є підгалуззю цивільного права, що входить до структури національних правових систем і за своєю суттю встановлює нормативні вимоги до процесу руху цінності[i].

Водночас інформаційний ресурс «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon» і цифровий актив Bitbon як його складова частина (допуск до сервісів Системи Bitbon) є регуляторами правовідносин між Учасниками Системи Bitbon, у яких об’єктом є цифровий актив Bitbon, а суб’єктами — його власники. Тобто можна говорити, що цифровий актив Bitbon є підтвердженням права його власника на спільне користування цінністю — інформаційним ресурсом «Комплекс доступу до інфраструктури Системи Bitbon». Так само наявність в основі цифрового активу Bitbon цінності детерміновано таким основним принципом забезпечення функціонування Системи Bitbon, як Право на право[i], що дозволяє Користувачам Системи Bitbon оперувати як об’єктом взаємовідносин доступом до інформаційного ресурсу, похідного від права на цінність, тимчасом як сама цінність знаходиться у її власника.

Використання цифрового активу Bitbon як регулятора відносин у Соціальній мережі «Система Bitbon» не суперечить принципам права та чинним законодавчим нормам правових систем, що дозволяє закріпити цифровий актив Bitbon у міжнародному правовому полі. Це забезпечує можливість спростити механізми господарського та цивільного обороту з огляду на використання цифрового активу Bitbon як нематеріального активу (НМА), а також не потребує ухвалення спеціального галузевого законодавства, спрямованого на врегулювання взаємовідносин суб’єктів, що виникають під час використання цифрового активу Bitbon.