Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Профіль метаактиву

Профіль метаактиву — спеціальна форма, в якій міститься інформація, агрегована з протоколу метаактиву[i], а також додаткові дані у вигляді аудіо-, відео-, графічної та/або текстової інформації, яка на розсуд власника метаактиву може відображатися для інших Користувачів Системи Bitbon[i].