Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Профіль цифрового активу

Профіль цифрового активу — спеціальна форма, в якій міститься інформація, агрегована з протоколу цифрового активу[i], а також додаткові дані у вигляді аудіо-, відео-, графічної та/або текстової інформації, яка на розсуд власника цифрового активу[i] може відображатися для інших Користувачів Системи Bitbon[i].