Концепція Системи Bitbon
Концепція Системи Bitbon
Концепція
Системи Bitbon
Система становить децентралізовану соціальну мережу економічних відносин і є компонентом глобальної платформної економіки.
Система Bitbon сприяє розвитку соціальної активності у сфері електронної комерції. Користувачі цієї соціальної мережі можуть здійснювати різні види онлайн-співпраці в різних напрямах діяльності новими способами за допомогою токенізованих активів.
Соціальна мережа «Система Bitbon» — форма організації Спільноти Системи Bitbon у вигляді децентралізованої соціальної мережі економічних відносин, що надає користувачам можливість здійснювати суспільні відносини з використанням токенізованих активів за допомогою інфраструктури Системи Bitbon згідно з Публічним контрактом Системи Bitbon.
Модернізація
електронної комерції
Розвиток Системи Bitbon із самого початку спрямовано на модернізацію електронної комерції з використанням інструментів технології розподіленого реєстру, що дозволяють реалізовувати нові способи обліку й розпоряджання майном, зокрема фінансовими коштами у правочинах із товарами та послугами, а також колективного фінансування.
Рейтингова система
облікових записів
Одним із основних елементів Системи Bitbon є рейтингова система облікових записів Користувачів, яка реалізує концепцію колективної пам’яті спільноти про всі події, що відбулися в Системі Bitbon. Ця рейтингова система підвищує рівень відповідальності учасників соціальної мережі та їх мотивацію до дотримання принципів спільноти, а також мотивує Користувачів до активного освоєння функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.
Інфраструктура
Системи Bitbon
Єдиний цифровий простір соціальної мережі забезпечується цілісною інфраструктурою Системи Bitbon, що складається з базових сервісів і компонентів.
Базові сервіси
надають Користувачам доступ до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon та є архітектурними елементами цієї інфраструктури.
Компоненти
є групою програмних додатків, що становлять архітектурні елементи інфраструктури Системи Bitbon.
Базові сервіси
Базові сервіси
Сервіс One Space
WEB-версія
iOS
Android
забезпечує Користувачам Системи Bitbon доступ до широкого спектра функціональних
можливостей:
Сервіс One Space
iOS
Android
WEB-версія
забезпечує Користувачам Системи Bitbon доступ до широкого спектра функціональних можливостей:
Сервіс даних профілю Користувача
передбачає реалізацію Користувачем Системи Bitbon права управляти публічністю даних свого профілю з метою встановлення довірчих відносин із контрагентами щодо правочинів у Системі Bitbon.
Сервіс Bonpay
надає Користувачам можливість здійснення оплати товарів і послуг із відстроченням платежу новими способами.
Сервіс каналів
надає Користувачам Системи Bitbon, які створили свої токенізовані активи, інструменти для створення контенту новин про події, що відбуваються в межах використання конкретного токенізованого активу, з метою інформування власників одиниць цього токенізованого активу, управління цим видом публікацій і комунікації з іншими Користувачами.
Сервіс Bon Transfer
забезпечує переказ одиниць Bitbon Користувачів Системи Bitbon як спосіб укладання договорів за допомогою одиниць Bitbon.
Сервіс Bitbon System Authentication
призначений для авторизації Користувача Системи Bitbon в інших сервісах Системи Bitbon із використанням персонального облікового запису такого Користувача.
Сервіс Exchange Request for Bitbon (ERBB)
дозволяє перетворити одиниці Bitbon на одиниці ERBB у мережі блокчейн Ethereum із метою їх використання в інших інформаційних платформах і сервісах, а також дозволяє власникам одиниць ERBB використовувати його для отримання одиниць Bitbon із метою їх використання в Системі Bitbon.
Сервіс сегрегації метаактивів
дозволяє Користувачам Системи Bitbon установлювати правила та умови користування метаактивами в Системі Bitbon.
Сервіс провайдингу
надає можливість забезпечення економіко-правової та технічної децентралізації Системи Bitbon через надання належних Користувачу в ролі Реєстратора певної кількості одиниць Bitbon, а також надання належних Користувачу в ролі Партиціонера обчислювальних і телекомунікаційних ресурсів.
Сервіс Meta Studio DE
призначений для реєстрації, а також децентралізованого зберігання та обліку оцифрованих об’єктів із метою подальшого використання, зокрема створення на їх основі токенізованих активів.
Компоненти
Компонент «Контриб’ютинг»
передбачає використання механізмів та інструментів для реалізації прогресивних способів колективного фінансування й комерційних проектів.
Компонент «Обвентинг»
забезпечує процес автоматичного розподілу одиниць токенізованого активу Користувача іншим Користувачам Системи Bitbon на підставі їхніх статусів і ролей.
Компонент «Токенізація активів»
надає доступ до інструментів створення токенізованих активів.
Компонент Safebox
гарантує реалізацію додаткового способу безпечного зберігання й управління одиницями токенізованих активів.
Компонент «Ескроу»
забезпечує облік відкладеної оплати під час здійснення правочинів із використанням токенізованих активів.
Компонент Assetbox
призначений для зберігання Користувачем своїх одиниць Bitbon і здійснення взаємодії Користувачів Системи Bitbon під час обертання одиниць Bitbon у Системі Bitbon.
Компонент «Фонд провайдингу Системи Bitbon»
забезпечує розподіл одиниць Bitbon серед Провайдерів Системи Bitbon з огляду на роль Провайдера: Реєстратор та/або Партиціонер.
Компонент Bitbon System Integration
дозволяє інформаційним платформам, програмним додаткам і цифровим системам Користувачів інтегруватися та взаємодіяти з інфраструктурою Системи Bitbon.
Компонент «Фонд капіталізації Системи Bitbon»
надає механізм, що дозволяє Учасникам Системи Bitbon розвивати Систему Bitbon на користь усіх її Користувачів.
Компонент «Перетворення одиниць цифрових активів»
дозволяє реалізовувати процеси прямого та зворотного перетворення для одиниць цифрового активу в інші види токенізованих активів (моноактиви або поліактиви) поза Системою Bitbon.
Компонент «Документи та документообіг»
дозволяє Користувачам створювати інформаційний ресурс для провадження комерційної та некомерційної діяльності поза або в Системі Bitbon, зокрема для створення метаактиву.
Компонент «Користувацькі оголошення»
реалізує можливість створення та публікації оголошень Користувачів про купівлю й продаж товарів і послуг за допомогою одиниць токенізованих активів.
Компонент «Фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon»
акумулює одиниці Bitbon, що надходять від інфраструктурних зборів, і надає механізм для підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon.
Компонент «Формуляр протоколу метаактиву»
надає можливість заповнити спеціальну форму для створення метаактиву, встановивши правила й умови його обертання, а також атрибути та властивості.
Компонент «Сертифікати облікових записів»
автоматично генерує спеціальний елемент облікового запису Користувача Системи Bitbon, що надає цьому Користувачу доступ до певних функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.
Компонент «Обліковий запис» Користувача Системи Bitbon
забезпечує доступ до функціональних можливостей Системи Bitbon і визначає ступінь довіри Користувачів, що формується на підставі кількості та публічності даних профілю, наданих Користувачем. Дані облікового запису загалом впливають на загальне уявлення про надійність кожного Користувача та його готовність до відкритої взаємодії з ншими Користувачами. У Системі Bitbon передбачено два види облікових записів: персональний обліковий запис та корпоративний обліковий запис.
Компонент «Обліковий запис» Користувача Системи Bitbon складається з таких елементів:
ID Passport
Елемент персонального облікового запису, що дозволяє ідентифікувати Користувача в Системі Bitbon як фізичну особу на підставі категорії:
«Початковий»
«Формальний»
«Персональний»
«Посвідчений»
Corporate ID Card
Елемент корпоративного облікового запису, що дозволяє ідентифікувати організацію в Системі Bitbon на підставі категорії:
«Комерційна»
«Некомерційна»
Картка спеціалізації
Елемент персонального облікового запису, що містить дані, надані Користувачем про свої знання та навички у певній сфері.
Сертифікат облікового запису
відображає комплекс даних Користувача, що надають доступ до певних функціональних можливостей сервісів. Сукупність індексів сертифікатів облікового запису враховується під час формування рейтингу облікового запису, що відображає активність Користувача в Системі Bitbon і безпосередньо впливає на рівень довіри до такого Користувача.
Згорнути
Статуси Користувачів Системи Bitbon
Для отримання доступу до конкретних сервісів і видів діяльності в Системі Bitbon потрібно виконати низку кваліфікаційних вимог та отримати статус і роль, що визначають рівень такого доступу для конкретного Користувача.
Для Користувачів Системи Bitbon передбачено спеціальні статуси, кожен з яких відповідає вибраному виду діяльності:
Кандидат
використовує функціональні можливості інфраструктури Системи Bitbon, доступ до яких не обумовлений обов’язковою наявністю одиниць Bitbon.
Учасник
користується сервісами Системи Bitbon, доступ до яких обумовлений наявністю одиниць Bitbon, а також веде діяльність з управління Системою Bitbon.
Оператор
від імені Учасників Системи Bitbon провадить діяльність з управління Системою Bitbon, організації та автоматизації технологічної взаємодії між усіма Користувачами Системи Bitbon, а також діяльність із забезпечення дотримання Публічного контракту Системи Bitbon.
Провайдер
провадить діяльність із підтримування децентралізації Системи Bitbon.
Контриб’ютор
провадить діяльність зі створення та обертання метаактивів комерційних проектів, реалізація яких пов’язана з колективним фінансуванням.
Інтегратор
веде діяльність з інтеграції інфраструктури Системи Bitbon із зовнішніми інформаційними системами.
Валідатор
веде діяльність із забезпечення дотримання протоколу токенізованого активу його сторонами.
Спеціаліст
провадить діяльність із надання послуг іншим Користувачам, застосовуючи свої спеціальні знання та навички.
Ролі Користувачів
Системи Bitbon
Статуси Користувачів Системи Bitbon передбачають конкретні ролі, що визначають право доступу кожного Користувача до функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.
Статуси
Оператор
Провайдер
Контриб’ютор
Інтегратор
Валідатор
Спеціаліст
Ролі
Статус «Оператор Системи Bitbon» охоплює такі ролі:
Перший оператор
провадить діяльність із розвитку Соціальної мережі «Система Bitbon» і має в оперативному управлінні первісний актив для цифрового активу Bitbon.
Регіональний оператор
провадить діяльність з інтеграції Системи Bitbon із ринковою інфраструктурою конкретного регіону.
Акаунт-оператор
провадить діяльність із верифікації облікових даних Користувачів Системи Bitbon незалежно від їх резидентства.
Доступ до інфраструктури Системи Bitbon
Доступом до функціональних можливостей Соціальної мережі «Система Bitbon» є цифровий актив Bitbon, одиниці якого та їх кількість надають доступ власникам Bitbon до можливостей глобальної платформної економіки.
Завдяки володінню одиницями Bitbon
Користувачі Системи Bitbon стають учасниками світового процесу модернізації електронної комерції.
Bitbon є суворо лімітованим ресурсом Системи Bitbon, оскільки його кількість обмежена 100 000 000 одиниць Bitbon.
Для використання можливостей отримання доходу новими способами потрібно визначити свою роль і статус у Соціальній мережі «Система Bitbon».
Походження назви Bitbon
bit
Бере свій початок від мінімальної одиниці вимірювання інформації в комп’ютерних системах.
bon
Бере свій початок із терміна фінансового права як форми зобов’язальних документів, що дають його власнику право на отримання від конкретної особи певних цінностей.
Механізм реалізації правовідносин між Користувачами Системи Bitbon
В основі реалізації економічних відносин Користувачів Системи Bitbon знаходяться токенізовані активи як способи управління своїм майном, в основі яких знаходяться правочини, та одиниці токенізованих активів як інструмент здійснення цих правочинів. Це означає, що передавання метаактивів (_bon) між Користувачами Системи Bitbon у різних статусах і ролях — це спосіб реалізації договірних відносин, а механізмом реалізації таких відносин є допуск до конкретних функцій базових сервісів за допомогою одиниць Bitbon як ключового елемента інфраструктури Системи Bitbon.
Механізм реалізації правовідносин між Користувачами Системи Bitbon
Приклади видів метаактивів (bon) у Системі Bitbon
За допомогою метаактивів передбачено реалізацію договірних відносин у різних сферах реального сектору економіки:
Роль і перспективи Системи Bitbon у глобалізації світових процесів

Глибока інтеграція суспільств та економік різних країн зумовила високу динаміку глобалізації всього світу, що стає більш взаємопов’язаним. Це відбувається внаслідок інтенсивного впровадження цифрових технологій, обміну різними ресурсами, інформацією, культурними та інтелектуальними цінностями, знаннями й навичками в різних сферах.

Завдяки прогресивним технологіям і динамічному розвитку глобальної платформної економіки у сучасному світі з’явилася можливість використовувати світові інтеграційні процеси зі значно більшою ефективністю. Цифрові технології дозволяють значно модернізувати механізми соціально-економічної комунікації, яку можна здійснювати без посередників, у сотні разів швидше та з високим ступенем надійності виконання умов правочинів.

Система Bitbon є високотехнологічною соціальною мережею та ґрунтується на сучасній технології, системі обліку токенів розподіленого реєстру, а також на компонентах і сервісах, що забезпечують економіко-правову й технологічну децентралізацію.

Розвиток Системи Bitbon в аспекті глобалізації світових процесів має велике значення для вирішення багатьох проблем соціально-економічного характеру, зокрема:

  • Подолання криз у сфері соціальної економіки, усілякі порушення прав і свобод, а також зниження невизначеності щодо сторін договорів, щоб виробляти спільні цінності й обмінюватися ними, не побоюючись водночас підробок і крадіжок.
  • Реалізація моделі абсолютно прозорого та надійного обліку даних і забезпечення цільового й раціонального використання будь-яких ресурсів.
  • Підвищення ефективності розподілу ресурсів, що приводить до покращення економічних показників держави.
  • Усунення проявів цих проблем у банківському секторі, судочинстві, у виконавчій та законодавчій владі, що створює загальну соціальну напруженість і підриває рівень довіри до держави, та в суспільстві загалом.
  • Задоволення потреб суспільства у справедливості, прозорості й доступності, що забезпечують більшу довіру в суспільстві, а також високий рівень його безпеки та свободи.
  • Якісна трансформація соціально-економічних відносин на побутовому та глобальному рівнях, що загалом сприяє підвищенню рівня життя.
Юридичні документи
Ознайомитися докладніше з правовою моделлю цифрового активу Bitbon, а також із Протоколом Bitbon, на підставі якого функціонує Соціальна мережа «Система Bitbon», можна у Публічному контракті Системи Bitbon.
Також із корисною інформацією про Систему Bitbon можна ознайомитися на сторінках сайта:
Створити персональний обліковий запис у Системі Bitbon можна, перейшовши на сайт One Space.
Автором концепції та розробником інфраструктури Системи Bitbon є компанія «Сімкорд».
Якщо Ви вже ознайомлені з концепцією Системи Bitbon,
Ви можете перейти до Дорожньої карти Системи Bitbon