Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Метаактив

Метаактив — вид токенізованого активу[i], що є персональним інструментом Користувача Системи Bitbon[i] з обліку та/або розпоряджання своїм майном, майновими й особистими немайновими правами та не є взаємозамінним.

У Системі Bitbon[i] Користувачу доступні такі метаактиви:

  • метафайл[i];
  • метадокумент[i];
  • метаресурс[i];
  • метаконтракт[i].