Якщо Ви вже знайомі з Дорожньою картою Системи Bitbon,
Ви можете перейти до Концепції Системи Bitbon і Дорожньої карти децентралізації Системи Bitbon
Дорожня карта в режимі реального часу відображає весь процес створення та розвитку Системи Bitbon від моменту визначення фундаментальної концепції до повної реалізації глобальної мети Системи Bitbon із запуском усіх її базових сервісів.

Це означає, що цей розділ є регулярно оновлюваним поетапним планом розвитку Системи Bitbon, якого компанія «Сімкорд» дотримується для досягнення окреслених цілей.

Ви можете бачити, як багато завдань ми вже виконали, над якими завданнями працюємо зараз і які перспективи на майбутнє лежать перед Системою Bitbon і всіма її Користувачами.

Розвиток Системи Bitbon відбувається у три базові етапи, завдання яких розподілені за трьома напрямами та отримують один із трьох статусів у міру реалізації.

Етапи розвитку Системи Bitbon:
2015
2016
2017
2018
2019
1 Підготовка
1 Підготовка
2015–2017
2 Поширення
2 Поширення
2018–2019
3 Перерозподіл
3 Перерозподіл
2018

Звертаємо Вашу увагу на те, що 3-й етап не має терміну завершення, оскільки відображає весь процес подальшого розвитку та еволюції Системи Bitbon.

До того ж для наочності та зручності пошуку потрібної Вам інформації про процеси розвитку Системи Bitbon ми розподілили всі завдання Дорожньої карти на три напрями, позначивши їх відповідними кольорами:

Водночас, для того щоб Ви розуміли, що нашою командою вже зроблено і над чим зараз працюємо або що лише плануємо реалізувати, кожному завданню в міру реалізації ми присвоюємо один із трьох статусів:

1-й етап (2015–2017) Підготовка (2015–2017)

Визначено фундаментальну концепцію та стратегію розвитку Системи Bitbon

Було визначено основні завдання Системи Bitbon і способи їх вирішення, а також стратегію розвитку Системи Bitbon і компанії «Сімкорд» на довгострокову перспективу.

Образ майбутнього

Глобальна мета Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Сформульовано основні терміни та визначення, які лягли в основу моделі взаємодії всіх Користувачів Системи Bitbon і механізмів, що забезпечують роботу її компонентів

У процесі розроблення механізмів Системи Bitbon ми зіткнулися з відсутністю в сучасній науковій термінології багатьох понять, що привело до необхідності створення своєї термінологічної бази.

Для чого в Системі Bitbon використовуються нові терміни

Ознайомитися з термінами та визначеннями Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Для технічної реалізації вибрано технологію розподіленого реєстру

Технологія розподіленого реєстру (блокчейн) дозволяє не лише реалізувати Систему Bitbon на технічному рівні, але й розпочати втілення в життя ідеї побудови нової соціально-економічної моделі, що ґрунтується на інформаційних ресурсах.

Що таке блокчейн

Обґрунтування поняття «цифровий актив»: економіко-правовий аспект

Виконано
Детальніше Згорнути

Реєстрація на міжнародному рівні патентів, авторських прав і торгових марок на ключові елементи інфраструктури Системи Bitbon

Реєстрація об’єктів інтелектуальної власності компанії «Сімкорд» із самого початку є одним із пріоритетних завдань.

Похідність Bitbon від немонетарного активу «Актив інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд»

Виконано
Детальніше Згорнути

Перехід до практичного втілення поставлених завдань

Підготовка до залучення потенційних Партнерів та інвесторів, а також формування базової інфраструктури Системи Bitbon.

Конференція «Що таке Система Bitbon»

Виконано
Детальніше Згорнути

2-й етап (2018–2019) Поширення (2018–2019)

Проведення pre-sale

У період із 13 березня 2017 року по 12 березня 2018 року було поширено 8 352 050 Bitbon через продаж електронних Сертифікатів Bitbon, де стороною договору «Договір з надання послуг щодо поширення права на доступ до Системи Bitbon» виступала компанія Simcord Advanced Marketing Solutions LLP.

Підсумки crowdsale Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Визначено методику ціноутворення Bitbon на етапі поширення

У період до 10 жовтня 2018 року вартість Bitbon визначалася спеціальною формулою та розраховувалася в онлайн-режимі залежно від кількості куплених Bitbon:


де:
S 1 — базова кількість Bitbon для першого рівня, зважаючи на вартість
1 Bitbon = 1 долару США;
N — рівень ціноутворення Bitbon;
S N — кількість Bitbon N-го рівня;
S — поточна кількість усіх куплених Bitbon;
P — поточна ціна Bitbon;
P N — базова ціна N-го рівня.


По суті, вартість Bitbon на кожному рівні ціни розраховувалася зважаючи на сукупність кількості куплених Bitbon на всіх попередніх цінових рівнях.

На ранніх етапах розвитку Системи Bitbon у період набору ліквідності Bitbon на сайті Bit Trade у сервісі Tradebox передбачено спеціальні тимчасові торгові умови з підвищеною комісією за продаж Bitbon (за рахунок продавця) на користь учасників партнерських програм. Згідно з цими торговими умовами комісія встановлюється автоматично за принципом: чим більша ціна за продаж Bitbon, тим менша комісія. Отже, зі зростанням числа власників Bitbon збільшується торговий оборот (ліквідність) Bitbon, зростає його ціна та зменшується комісія.

Такий підхід покликаний забезпечити оптимальні умови для мотивації Партнерів до залучення більшого числа Користувачів на ранніх етапах розвитку Системи Bitbon.

З якою метою було вибрано цю методику ціноутворення Bitbon на етапах pre-sale і crowdsale?

Умови купівлі та продажу в сервісі Tradebox

Виконано
Детальніше Згорнути

Форк ноди мережі блокчейн Ethereum

У результаті хардфорку Geth Ethereum клієнта на тестовій мережі вперше була досягнута продуктивність — 1000 транзакцій за секунду, що суттєво перевищило показники оригінальної версії Ethereum клієнта (до 15 т/с). Ці показники дозволили скоротити час виконання транзакцій (із десятків хвилин до кількох секунд), а також підвищити пропускну здатність мережі.

Для чого компанія «Сімкорд» використовує окрему версію блокчейну Ethereum?

Виконано
Детальніше Згорнути

Розгортування тестової мережі блокчейн Системи Bitbon

Виконано розгортування першої тестової мережі приватного блокчейну Ethereum. На тестовій мережі проведені дослідження, які підтверджують правильність вибору базової технології та визначення топології мережі приватного блокчейну, що дало можливість використовувати цю архітектуру для подальшого розвитку мережі блокчейну.

Здійснено розгортування сховища Assetbox. Виконані сесії тестування продуктивності мережі та сховища Системи Bitbon, і, як наслідок, збільшені показники продуктивності та надійності. Також було успішно перевірено можливості сховища Assetbox на предмет швидкого масштабування у разі зростаючих обсягів даних.

Розгорнуто процесингові компоненти та мережу зберігання для торгових площадок у тестовій мережі Системи Bitbon, проведено ресурсні випробування та навантажувальні тести, досліджено характеристики та продуктивність усієї Системи в комплексі. Злагоджена робота всіх компонентів Системи, досягнута після розгортування, дозволила виключити часові затримки та втрати даних під час оброблення транзакцій і запитів Користувачів. Підтверджено готовність мережі зберігання для подальшої взаємодії із новими торговими площадками.

Виконано
Детальніше Згорнути

Набуття чинності Публічного контракту Системи Bitbon

10 березня 2018 року був опублікований і набув чинності Публічний контракт Системи Bitbon — основоположна конститутивна угода ТОВ «СІМКОРД», як засновника Системи Bitbon, із усіма Учасниками Системи Bitbon. Публічний контракт Системи Bitbon встановлює права й обов’язки Учасників з управління Системою Bitbon, а також визначає можливості її Користувачів.

Публічний контракт Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Створення Production версії мережі (робочої мережі) блокчейн Системи Bitbon

Відповідно до плану введення в експлуатацію Системи Bitbon здійснено розгортування основної мережі. Виконано ресурсні випробування тривалістю 3 тижні, під час яких проведено роботи із завершальної стадії підготовки усіх компонентів до випробувань функціональних можливостей Системи під навантаженням на тривалому часовому інтервалі. Це підтвердило готовність Системи оброблювати заплановане число запитів Користувачів і витримувати сплески навантаження на мережу.

Виконано
Детальніше Згорнути

Розширення мережі блокчейн Системи Bitbon за допомогою збільшення кількості нод із 4 до 12

Здійснено розширення мережі блокчейн Системи Bitbon додатковими нодами, а також проведено сесію тестування її продуктивності. Географічна розподіленість вузлів мережі суттєво підвищує надійність зберігання даних у блокчейні та забезпечує додаткову стійкість Системи загалом.

Статистика блокчейну

Виконано
Детальніше Згорнути

Створення системи розумних контрактів токену розподіленого реєстру Bitbon і випуск 100 000 000 одиниць Bitbon

Створення та проведення сесії тестування базового набору розумних контрактів для фіксування транзакцій у Системі Bitbon, під час якого було враховано питання безпеки та закладено основу для подальшого розвитку функціональних можливостей Системи.

Випуск 100 000 000 одиниць Bitbon із метою використання Користувачами Системи Bitbon можливостей, закладених у Систему Bitbon, а також із метою реалізації Учасниками Системи Bitbon свого права на безпосереднє управління Системою Bitbon в інтересах усіх її Користувачів.

У Системі Bitbon додатковий випуск одиниць Bitbon неможливий.

Протокол Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Створення фонду капіталізації Системи Bitbon

Із загальної кількості Bitbon на Assetbox фонду капіталізації Системи Bitbon передано 70 000 000 одиниць Bitbon для поширення через афілійованих Партнерів.

Положення 7 Публічного контракту Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Запуск сайта Bit Trade із можливістю купівлі Bitbon за правилами проведення crowdsale

13 березня 2018 року відбувся 1-й етап запуску сайта Bit Trade із можливістю купівлі Bitbon і реєстрації в блокчейні Системи Bitbon Сертифікатів Bitbon, використовуючи інструменти Bit Trade. У період із 13 березня по 10 жовтня 2018 року діяла пропозиція про винагороду Промоутерів Bitbon у розмірі від 10% до 15% від суми продажу Bitbon.

Підсумки crowdsale Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Проведення internal crowdsale

У період із 13 березня по 16 червня 2018 року з використанням мережі Партнерів у різних країнах було поширено 12 830 554 Bitbon до початку етапу public crowdsale.

Підсумки crowdsale Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Запуск мобільного додатка Bitbon Space для операційних систем Android та iOS із доступом до новин Системи Bitbon

16 травня 2018 року відбувся реліз мобільного додатка Bitbon Space для операційних систем iOS та Android із доступом до новин Системи Bitbon.

Виконано
Детальніше Згорнути

Опубліковано Додаток Публічного контракту Системи Bitbon «Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

У Системі Bitbon використовується унікальний механізм взаємодії її Учасників між собою та з реальним сектором економіки. Водночас це потребує використання унікальної термінології для спрощення опису та розуміння процесів, що відбуваються в Системі Bitbon.

Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Виконано
Детальніше Згорнути

Проведення public crowdsale

У період із 17 червня по 9 жовтня 2018 року було поширено 5 753 157 Bitbon за допомогою рекламних кампаній і мережі Партнерів у різних країнах.

Підсумки crowdsale Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Фонд провайдингу Системи Bitbon

9 жовтня 2018 року з фонду капіталізації Системи Bitbon до фонду провайдингу Системи Bitbon (до перейменування діяльності «майнінг» на «провайдинг» цей компонент називався фондом майнінгу) було переведено 30 000 000 Bitbon із метою розвитку децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon. Отже, з урахуванням продажів Bitbon на етапах crowdsale на Assetbox фонду капіталізації Системи Bitbon залишилося 21 016 289 одиниць Bitbon для участі фонду в контриб’ютингу.

Фонд провайдингу Системи Bitbon — компонент Системи Bitbon, який акумулює одиниці Bitbon, що надходять із фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon, і розподіляє їх серед Провайдерів Системи Bitbon з огляду на роль Провайдера: Реєстратор та/або Партиціонер.

Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community PoS у системі обліку токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon

Фонди Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

3-й етап (2018) Перерозподіл (почався в 2018 році паралельно з 2-м етапом)

Звертаємо Вашу увагу, що на 3-му етапі розвитку Системи Bitbon до Дорожньої карти можуть додаватися додаткові завдання в статусі «заплановано».
Це обумовлено тим, що в процесі розроблення та просування Системи Bitbon потрібна постійна її адаптація до умов сучасного світу, що стрімко розвивається.
Також необхідно враховувати, що завдання в статусах «у розробленні» та «заплановано» не мають обов’язкової прив’язки свого розташування в списку до черговості їх виконання.
Такі завдання будуть реалізовуватися залежно від їх пріоритетності та вже в хронологічному порядку розміщуватимуться зі статусом «виконано», про що також буде повідомлятися у відповідних новинних публікаціях на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

Запуск програми Affiliate

17 червня 2018 року на Bit Trade стартувала Партнерська програма Affiliate, метою якої було сприяти зростанню числа власників Bitbon, збільшенню торгового обороту (ліквідності) Bitbon і його вартості. Учасники цієї програми могли отримувати додатковий дохід за рахунок продавця від прямих продажів Bitbon. Для залучення нових Користувачів Системи Bitbon були надані спеціальні інструменти — реферальні посилання на сайти Bitbon Space і Bit Trade для їх розміщення на публічних веб-ресурсах.

Умови купівлі та продажу в сервісі Tradebox

Виконано
Детальніше Згорнути

Опубліковано Додаток «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon»

Цим Додатком визначаються порядок і вимоги щодо внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon, а також до Додатків, зазначених у Положенні 2 Публічного контракту Системи Bitbon, із метою забезпечення прозорості функціонування Системи Bitbon.

Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Анонсовано алгоритм забезпечення консенсусу Community PoS

Основна мета алгоритму Community PoS — забезпечення повної децентралізації процесу публікації та верифікації блоків транзакцій за умови високого рівня продуктивності мережі й малого гарантованого інтервалу очікування підтвердження завершення транзакції.

Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community PoS у системі обліку токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Опубліковано наукову роботу «Обґрунтування поняття «цифровий актив»: економіко-правовий аспект»

У межах науково-дослідної діяльності Александром Кудь було проведено етимологічний аналіз поняття «цифровий актив», що містить чотири підходи: економічний, правовий, інформаційний та ціннісний. В основі дослідження — необхідність формулювання максимально точного визначення цього поняття в економіко-правовому аспекті. Було проаналізовано всі складові визначення цифрового активу, виявлено та доведено взаємозв’язок між ними.

Обґрунтування поняття «цифровий актив»: економіко-правовий аспект

Виконано
Детальніше Згорнути

Розроблено та зареєстровано в наукометричних базах методичний посібник «Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу»

Цей методичний посібник, розроблений Александром Кудь, є базовим інструментом для проведення тесту показників характеристик будь-якого токену блокчейну на відповідність цифровому активу.

За умови успішного складання такого тесту токен блокчейну отримує статус цифрового активу і, як наслідок, можливість використання згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності в уже наявному правовому полі без необхідності створення та введення будь-яких додаткових норм регулювання з боку держав.

Посібник призначений для фахівців у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристів, фінансових організацій та представників бізнес-спільнот.

Ознайомитися з результатом складання незалежного тесту на прикладі токену блокчейну Bitbon можна за посиланням: Тест токену блокчейну Bitbon на відповідність цифровому активу

Дізнатися більше про проведення діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу, а також ознайомитися з самим посібником можна на сайті за посиланням: https://www.virtualassettest.org

Виконано
Детальніше Згорнути

Видання наукової роботи — монографії «Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн»

У межах науково-дослідної діяльності, спрямованої на вивчення питання повноцінного функціонування Системи Bitbon у правовому полі, Александром Кудь було розглянуто питання сутності та призначення цифрових активів як фундаментального економіко-правового феномену, поява та використання якого стали можливими завдяки розвитку технології розподіленого реєстру (блокчейну) у відповідь на глобальну цифровізацію світової соціально-економічної системи.

Наведені в роботі обґрунтування цілісного поняття цифрового активу в економіко-правовому аспекті та особливості правового регулювання цифрових активів дозволяють говорити про їхню високу прикладну значущість для світової спільноти та перспективи кардинальних змін, що відбуваються в соціально-економічній і політико-правовій сферах. Зважаючи на практичне значення цифрових активів, особливе місце в роботі відведено методиці діагностики будь-якого токену блокчейну на відповідність цифровому активу.

Монографія адресована фахівцям у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристам, фінансовим організаціям та представникам бізнес-спільнот.

Ця робота розповсюджується безкоштовно та має два видання, друге з яких розширене. В електронному вигляді монографія доступна за посиланням:

Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн

Виконано
Детальніше Згорнути

Ребрендинг мобільного додатка Bitbon Space на One Space

One Space — соціально орієнтований ресурс Системи Bitbon, що має необхідний функціонал і набір інструментів, який у перспективі дозволить: обмінюватися текстовими повідомленнями та дзвінками з іншими Користувачами Системи, створювати інформаційні канали й бути в курсі всіх останніх новин; управляти та обмінюватися своїми цифровими активами, оплачувати ними товари і послуги, користуючись дисконтною системою знижок і накопичень; управляти своїми обліковими записами, а також повноцінно вести бізнес будь-якого масштабу, залучати інвесторів, знаходити проекти для фінансування та брати участь у розвитку Системи Bitbon.

Завантажити для Android

Завантажити для iOS

Виконано
Детальніше Згорнути

Оновлено Протокол Bitbon і розширено активи компанії «Сімкорд»

Протокол Bitbon є основою для юридично захищеної реалізації права власності власника на цифровий актив Bitbon відповідно до всіх прийнятих міжнародних стандартів, підтверджує похідність Bitbon від немонетарного активу «Актив інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд», дозволяє класифікувати Bitbon як нематеріальний актив у бухгалтерському обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 38 «Нематеріальні активи» і, отже, дає можливість використовувати Bitbon у чинному міжнародному правовому полі.

Протокол Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Зарахування цифрового активу Bitbon на баланс підприємства як нематеріального активу

З моменту опублікування оновленого Протоколу Bitbon, що підтверджує правову природу токену розподіленого реєстру Bitbon, похідного від немонетарного активу «Актив інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд» ТОВ «СІМКОРД», підтверджено можливість відображення Bitbon у бухгалтерській (фінансовій) звітності як нематеріального активу для використання фізичними особами та суб’єктами господарювання.

Протокол Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Відкрито можливість створення облікового запису на сайті Bit Trade

На ранніх етапах розвитку Системи Bitbon реєстрація облікових записів Користувачів Bitbon тимчасово доступна на сайті Bit Trade. Це означає, що кожному обліковому запису на Bit Trade автоматично присвоюється Space ID, який у подальшому Користувач може використовувати для отримання доступу до свого облікового запису в Системі Bitbon.

Після запуску базового сервісу One Space компанія Bit Trade Markets Limited зобов’язується передати дані облікових записів Користувачів сайта Bit Trade Оператору Системи Bitbon. На підставі цих даних будуть створені облікові записи таких Користувачів у Системі Bitbon, доступ до яких можна буде отримати за допомогою сервісу One Space.

Виконано
Детальніше Згорнути

Глобальне оновлення сайта Bitbon Space

Із цим оновленням Bitbon Space отримав не лише сучасний дизайн і користувальницький інтерфейс, але й просунуту технічну та інформаційну архітектуру для повної реалізації функціонала, закладеного в Систему Bitbon.

Оновлений Bitbon Space через опубліковані матеріали дозволить краще зрозуміти принципи та механізми взаємодії Користувачів Системи Bitbon із реальним сектором економіки на новому ринку інформаційних ресурсів, товарів і послуг на базі технологій розподіленого реєстру.

Виконано
Детальніше Згорнути

Заміна алгоритму консенсусу Ethereum PoW на новий — Community PoS, розроблений компанією «Сімкорд»

На цьому етапі алгоритм Community PoS експлуатується зі зразковим набором Assetbox для забезпечення функціонування Community PoS до моменту запуску забезпечення консенсусу в Системі Bitbon. Основна мета алгоритму Community PoS — забезпечення повної децентралізації процесу публікації та верифікації блоків транзакцій за умови високого рівня продуктивності мережі й малого гарантованого інтервалу очікування підтвердження завершення транзакції.

Із запуском нового алгоритму знизилась енергоємність обслуговування токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon, а також збільшилася швидкість оброблення транзакцій до 5000 за секунду, що наблизило ефективність блокчейну Системи Bitbon до швидкості оброблення транзакцій таких глобальних фінансових мереж, як Visa та Mastercard.

Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community PoS у системі обліку токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Розширення мережі блокчейн Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 12 до 20

3 лютого 2020 року були проведені роботи із розширення мережі блокчейн Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 12 до 20 у шести різних локаціях світу. Отже, ноди мережі Системи Bitbon тепер розміщені ще у Польщі (Вроцлав) та Німеччині (Саарбрюкен).

Додаткова інформація

Статистика блокчейну

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдер Системи Bitbon»

Цей Додаток визначає основоположні принципи та порядок реалізації провайдингу в Системі Bitbon, закріплює статус Провайдера Системи Bitbon, а також регламентує його права й обов’язки з метою забезпечення підтримки та розвитку децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon.

Провайдер Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Система винагороди за забезпечення консенсусу

Розроблення концепції, що забезпечить прозорий, раціональний і вигідний для Користувачів Системи Bitbon розподіл винагороди за участь у провайдингу, спрямованому на забезпечення консенсусу Системи Bitbon.

Виконано
Детальніше Згорнути

Оновлення програмного забезпечення нод блокчейну Системи Bitbon і системи розумних контрактів

Це оновлення підвищує рівень надійності, відмовостійкості та безпеки системи переказів, а також довіру до цифрових активів і децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon загалом.

Реалізовано нові способи здійснення переказів на рівні нод, які забезпечать приєднання Користувачів до пулів Реєстратора й розподіл винагород за забезпечення консенсусу в Системі Bitbon.

Додаткова інформація

Виконано
Детальніше Згорнути

Реалізація провайдингу в Системі Bitbon

Згідно з Положенням 15 Публічного контракту Системи Bitbon провайдинг у Системі Bitbon — вид діяльності Користувача Системи Bitbon, спрямований на забезпечення децентралізації Системи Bitbon через надання певної кількості одиниць Bitbon, що належать такому Користувачу, та відповідної якості ресурсів, зокрема каналів зв’язку, достатнього процесорного часу та обсягу пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення обертання цифрових активів.

У Системі Bitbon передбачено статус Провайдера Системи Bitbon, що дозволяє Користувачу Системи Bitbon провадити діяльність із підтримування децентралізації Системи Bitbon у ролі Реєстратора та/або Партиціонера через надання для цих цілей належних йому ресурсів згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Провайдер Системи Bitbon.

Виконано
Детальніше Згорнути

Реалізація економіко-правової децентралізації Системи Bitbon

Концепція реалізації економіко-правової децентралізації Системи Bitbon полягає в тому, що Користувачі за допомогою базових сервісів Системи Bitbon можуть укладати правочини з обліку економічних відносин прямо та без посередників, а Провайдери Системи Bitbon у ролі Реєстраторів, незалежно від громадянства чи країни проживання, здійснюють фіксацію таких правочинів із метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community PoS.

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon»

Виконано
Детальніше Згорнути

Публікація вихідних кодів програмного забезпечення ноди мережі блокчейн Системи Bitbon у GitHub-репозиторії компанії «Сімкорд»

Компанія «Сімкорд», дотримуючись принципу відкритості та прозорості у своїй діяльності, як перший Оператор Системи Bitbon надала відкритому аудиту алгоритми програмного коду ноди мережі блокчейн Системи Bitbon у GitHub-репозиторії компанії «Сімкорд».

Виконано
Детальніше Згорнути

Запуск веб-сайта One Space

One Space — базовий сервіс Системи Bitbon, що надає інфраструктуру для забезпечення взаємодії її Користувачів у процесі ведення будь-яких видів діяльності, передбачених Публічним контрактом Системи Bitbon.

Цей сервіс призначений для ефективного та безпечного управління своїми персональними даними і цифровими активами. One Space надає Користувачам доступ до компонентів і базових сервісів Системи Bitbon та їх функціональних можливостей.

One Space

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Фонди Системи Bitbon»

Додаток визначає перелік фондів Системи Bitbon, а також умови та порядок їх створення, призупинення або закриття й інші умови функціонування.

Фонди Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon»

Додаток визначає основоположні принципи та порядок ведення діяльності Провайдером Системи Bitbon у ролі Реєстратора, регламентує його права й обов’язки з метою забезпечення економіко-правової децентралізації Системи Bitbon.

Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon»

Додаток визначає основоположні принципи та порядок провадження діяльності Провайдером Системи Bitbon у ролі Партиціонера, регламентує його права й обов’язки з метою забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon.

Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Обліковий запис у Системі Bitbon»

Додаток визначає умови функціонування облікового запису в Системі Bitbon, а також порядок його використання Користувачем Системи Bitbon.

Обліковий запис у Системі Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Базовий сервіс One Space»

Додаток визначає функціональні можливості базового сервісу One Space.

Базовий сервіс One Space

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Політика щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/«Знай свого Клієнта»

Додаток надає Користувачу Системи Bitbon інформацію про запобігання та зменшення можливих ризиків Операторів Системи Bitbon, пов’язаних із залученням до незаконної діяльності будь-якого характеру.

Політика щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Політика конфіденційності»

Додаток надає Користувачу Системи Bitbon інформацію про те, з якою метою персональні дані збираються й обробляються в процесі використання функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

Політика конфіденційності

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Політика використання файлів cookies»

Додаток надає Користувачу Системи Bitbon інформацію про те, з якою метою персональні дані збираються й обробляються в процесі використання функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

Політика використання файлів cookies

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon»

Додаток визначає перелік основних компонентів і базових сервісів Системи Bitbon.

Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon

Виконано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу»

Додаток визначає умови збору, порядок розрахунку, відрахування та розподілу сервісних зборів у Системі Bitbon.

Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу

Виконано
Детальніше Згорнути
У розробленні:

Забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon

Концепція забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon завдяки провайдингу полягає у створенні глобального, високонадійного та розподіленого сховища захищених даних із високим ступенем довіри, оновлюваного в режимі реального часу, що підтримується Провайдерами Системи Bitbon у ролі Партиціонерів для створення та розвитку децентралізованих сервісів Системи Bitbon із метою побудови глобальної системи обліку й управління нового покоління для забезпечення раціонального використання доступних ресурсів.

На етапі перехідного періоду Системи Bitbon ТОВ «СІМКОРД» зобов’язується самостійно провадити діяльність із підтримання та розвитку інфраструктури Системи Bitbon у статусі Провайдера в ролі Партиціонера, використовуючи для цього власні обчислювальні та телекомунікаційні ресурси, а також у повному обсязі отримувати винагороду, розмір якої встановлено в частині 14 статті 7 Додатка до Публічного контракту Системи Bitbon Провайдер Системи Bitbon, але не пізніше за дату, зазначену в пункті 1.2 Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon.

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon»

У розробленні
Детальніше Згорнути

Особисті кабінети для бізнесу та Bitup-Агентств у Системі Bitbon

Спеціальні особисті кабінети для категорії Користувачів, зацікавлених у використанні сервісів і цифрових активів Системи Bitbon в організації та розвитку свого бізнесу на новому ринку інформаційних ресурсів, товарів і послуг на базі технологій розподіленого реєстру, що формується.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Розширення мережі блокчейн Системи Bitbon завдяки збільшенню кількості нод із 20 до 33

Кількість нод мережі блокчейн Системи Bitbon буде збільшено ще на 13 і загалом становитиме 33 ноди. Ці дії не лише сприяють технічній децентралізації, але також підвищують продуктивність і відмовостійкість Системи загалом, що зі свого боку відкриває можливість активніше розвивати децентралізовану інфраструктуру Системи Bitbon.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Запуск сервісу Bonpay

За допомогою Bonpay Користувачі Системи Bitbon зможуть передавати цифрові активи Bitbon між Assetbox через QR-коди. Цей сервіс також передбачає можливість оплати цифровим активом Bitbon товарів і послуг.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Запуск Safebox як компонента децентралізованої біржі

Для Учасників Системи Bitbon буде реалізовано можливість створювати в блокчейні окрему комірку (Safebox) для зберігання своїх Bitbon із високим ступенем конфіденційності та безпеки, а також їх передачі іншому Користувачеві виключно в повному обсязі та згідно з умовами, встановленими власником Safebox.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Аpplication programming interface (API)

Розроблення комплексу програмних рішень, що дозволяють інтегрувати сервіси та компоненти Системи Bitbon на інформаційних ресурсах Користувачів із метою взаємовигідної співпраці з використанням цифрових активів Системи Bitbon.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Лістинг Bitbon на різних біржах і сервісах

Ведуться роботи з надання можливості різним біржам і сервісам після проходження процедури авторизації здійснювати на своїх площадках обмін цифровими активами Bitbon на інші цифрові інструменти та валюти.

Бренди таких бірж і сервісів, а також посилання на їх сайти буде розміщено в спеціальному розділі ресурсу Bitbon Space. Список бірж і сервісів на сторінці буде вибудовуватися за алгоритмом випадкової ротації незалежно від їх функцій та можливостей із метою забезпечення рівних умов для всіх біржових сервісів, що представляють цифровий актив Bitbon.

Пропозиція співпраці біржам
Список авторизованих бірж і сервісів

У розробленні
Детальніше Згорнути

Створення тестової мережі для забезпечення безшовної інтеграції сторонніх сервісів у Систему Bitbon

Спеціальна тестова мережа дозволить розробникам створювати та перевіряти свої інтеграційні системи на тестовому оточенні для подальшого запуску в основній мережі Системи Bitbon.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Можливість розгортування нод мережі блокчейн Системи Bitbon Учасниками, авторизованими компанією «Сімкорд»

Надання авторизованим біржам і Bitup-Агентствам можливості підключати до мережі блокчейн Системи Bitbon власні ноди з доступом до читання всіх транзакцій, що реєструються в режимі реального часу.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Комплексне оновлення програмного забезпечення нод мережі блокчейн, модулів і компонентів Системи Bitbon

До цього оновлення входять підготовка та тестування програмного забезпечення перед масштабуванням мережі блокчейн Системи Bitbon із використанням рішень для організації шардингу.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Масштабування мережі блокчейн Системи Bitbon із використанням шардингу

Реалізація функцій для розділення потоку транзакцій у Системі Bitbon між різними сегментами мережі, пов’язаними між собою, що забезпечить істотне збільшення пропускної здатності всієї мережі блокчейн загалом.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Децентралізоване сховище документів

Застосування шардингу дозволить організувати надійну та містку систему для децентралізованого зберігання верифікованих документів, на які зможуть посилатися інтегровані у Систему Bitbon сервіси.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Запуск компонента Bon Exchange

Bon Exchange є повністю децентралізованим комплексним сервісом, що дозволить Користувачам Системи Bitbon здійснювати безпечний і рівноцінний обмін цифровими активами без посередників на базі децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Запуск сервісу «Індекси та котирування»

Цей сервіс буде надавати структуровану статистичну інформацію щодо індексів та котирувань із цифровими активами Системи Bitbon у режимі реального часу.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Запуск сервісу «Реєстри»

Цей сервіс дозволить отримувати інформацію щодо всіх зареєстрованих у Системі Bitbon цифрових активів у режимі реального часу.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Можливість установлення та запуску Учасниками Системи Bitbon на своїх персональних комп’ютерах програмного забезпечення ноди мережі блокчейн Системи Bitbon

Це програмне забезпечення надасть повний доступ до публічних даних розподіленого реєстру та викликів методів розумних контрактів.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Протоколи цифрових активів у Системі Bitbon»

Додаток буде містити комплекс шаблонів і детальних інструкцій, необхідних Користувачам Системи Bitbon для створення своїх цифрових активів.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Правила обертання цифрових активів у Соціальній мережі «Система Bitbon»

Додаток буде містити правила та умови обертання цифрових активів у Системі Bitbon, а саме переказу одиниць цифрових активів і передачі цифрових активів.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Опублікування книги «Система Bitbon. Образ майбутнього»

У книзі буде розкрито потенціал використання цифрових активів Системи Bitbon у глобальному значенні й на конкретних прикладах у бізнесі та на побутовому рівні. Буде розглянуто варіанти застосування цифрових активів як одиниць обліку вартості товарів і послуг у бухгалтерії, інвестуванні, логістиці та інших сферах.

У розробленні
Детальніше Згорнути

Опублікування книги «Цифровий актив як новий спосіб регулювання правовідносин на базі технології розподіленого реєстру»

У цій роботі буде описано роль цифрових активів у процесі трансформації соціально-економічних відносин в епоху інформаційних платформ на базі технології розподіленого реєстру. Автор розкриє аспекти феномену цифрового активу, а також нову концепцію моделі правовідносин із автономним регулятором. Читач дізнається про типи цифрових активів; можливості формування довірчих відносин і принцип рівності у правовідносинах на базі технології розподіленого реєстру; новий спосіб фіксації виконання зобов’язань, реєстрації, захисту та визнання прав.

У розробленні
Детальніше Згорнути
Заплановано:

Можливість проведення Bitup-Агентствами й Операторами Системи Bitbon процедури верифікації Користувачів

Надання Користувачам Системи Bitbon у статусі Bitup-Агентства або Оператора Системи Bitbon можливості проведення процедури верифікації Користувачів із метою присвоєння обліковому запису в Системі Bitbon певного типу сертифіката.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Запуск 1-го етапу реалізації моделі децентралізованого управління Системою Bitbon

На цьому етапі буде реалізована базова модель взаємодії Операторів Системи Bitbon і Bitup-Агентств із державними організаціями та Користувачами Системи Bitbon загалом.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Створення приватних сегментів мережі блокчейн Системи Bitbon

Можливість створення приватних сегментів мережі Системи Bitbon для використання усередині інфраструктури різноманітних організацій і об’єднань із забезпеченням верифікації ресурсів й активів приватних сегментів у публічних сегментах Системи Bitbon.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Запуск сервісу зі створення цифрового активу

Заплановано

Запуск сервісу зі створення токену сервісу

Заплановано

Запуск сервісу «Капіталізація Системи Bitbon»

Заплановано

Запуск месенджера з можливістю здійснення дзвінків і створення чатів на базі One Space

Заплановано

Створення публічних каналів зі спеціальними можливостями на базі One Space для формування соціальної мережі нового покоління

Заплановано

Підключення мерчантів і торгових точок

Заплановано

Запуск системи підготовки та ліцензування Bitup-Агентств

Заплановано

Запуск спеціального сайта-сервісу для тестування токенів блокчейну на відповідність цифровому активу

Заплановано

Децентралізоване зберігання у мережі блокчейн Системи Bitbon усієї інформації про облікові записи в Системі Bitbon

Інформація про облікові записи зберігатиметься фрагментовано у зашифрованому вигляді, у кількох закритих сегментах (підмережах), що забезпечить безпеку та надійність її зберігання. Доступ до цієї інформації визначатиметься правилами Системи Bitbon, посвідковими документами та відповідними сертифікатами облікових записів Користувачів. Відповідно, лише авторизовані Користувачі з дозволу власника інформації зможуть отримати до неї доступ.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Децентралізоване зберігання у мережі блокчейн Системи Bitbon інформаційних ресурсів і протоколів цифрових активів

Усі інформаційні ресурси, що створюються Користувачами Системи Bitbon, зберігатимуться у зашифрованому вигляді у розподілених сховищах на вузлах Системи. Децентралізоване зберігання забезпечить високу надійність і доступність інформації, а також створить основу для реалізації подальших кроків із децентралізації Системи Bitbon.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Переведення інфраструктури Системи Bitbon із приватного блокчейну Ethereum на публічний блокчейн компанії «Сімкорд»

Заплановано

Локалізація офіційних інформаційних ресурсів Системи Bitbon 12 мовами

Заплановано

Інтеграція торгових мереж у Систему Bitbon

Заплановано

Запуск на базі сервісу Bonpay глобальної дисконтної системи, що об’єднує різні сфери бізнесу в одну загальну систему знижок і накопичень

Заплановано

Можливість участі в різних бізнес-проектах за допомогою Projectbon, використовуючи One Space

Заплановано

Еволюція мережі (нод) Системи Bitbon в автономну та децентралізовану структуру

Заплановано

Об’єднання всіх Користувачів Системи Bitbon в єдину бізнес-орієнтовану мережу нового покоління

Заплановано

Єдиний обліковий запис зі зберіганням персональних даних у децентралізованому середовищі з можливістю синхронізації з будь-якими сторонніми сервісами, що підтримують стандарт Space ID

Заплановано

Запуск соціальних накопичувальних програм із метою забезпечення гідного рівня життя

Заплановано

Створення єдиної глобальної системи купівлі та продажу товарів і послуг на базі розподіленого реєстру компанії «Сімкорд»

Заплановано

Глобальне оновлення апаратно-програмного комплексу інфраструктури Системи Bitbon

Із цим оновленням відбудеться суттєве розширення функціональних можливостей середовища виконання Системи Bitbon, що дозволить спільноті розроблювати власні модулі Системи Bitbon, а також розширення протоколу обміну даними усередині мережі блокчейн Системи Bitbon.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Можливість хостингу спеціалізованих компонентів на своїх ресурсах, а також створення сховищ регіональних даних

Запуск комплексу інструментів для створення приватних сегментів мережі блокчейн в інфраструктурі Системи Bitbon із можливістю обміну даними та транзакціями з іншими вузлами та сегментами мережі, а також географічно локалізованих сегментів і розподілених сховищ для гнучкого управління даними та потоками транзакцій.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Запуск 2-го етапу реалізації моделі децентралізованого управління Системою Bitbon

На цьому етапі буде реалізовано процедуру голосування, за допомогою якої Учасники Системи Bitbon зможуть ухвалювати рішення про пріоритетні напрями розвитку Системи.

Заплановано
Детальніше Згорнути

Повна децентралізація Системи Bitbon

Перехід Системи Bitbon під повне децентралізоване управління лише Учасниками Системи Bitbon відповідно до Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon.

Публічний контракт Системи Bitbon

Заплановано
Детальніше Згорнути

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Управління Системою Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Оператор Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Верифікатор Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Контриб’ютор Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Контриб’ютинг у Системі Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Інтегратор Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Валідатор Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Спеціаліст Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Вирішення спірних питань між Користувачами Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Вирішення питань спадкування цифрових активів у Системі Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Процедура створення цифрового активу в Системі Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Сервіси Користувачів Системи Bitbon»

Заплановано

Опублікування Додатка Публічного контракту Системи Bitbon «Морально-етичний кодекс спільноти Системи Bitbon»

Заплановано
Звертаємо Вашу увагу на те, що деякі компоненти Системи Bitbon, відповідно до описаного вище плану, ще розробляються або готуються до запуску, але власники одиниць Bitbon уже сьогодні мають можливість користуватися наявними сервісами. Рекомендуємо й Вам придбати одиниці Bitbon і приєднатися до спільноти.
Якщо Ви вже знайомі з Дорожньою картою Системи Bitbon,
Ви можете перейти до Концепції Системи Bitbon і Дорожньої карти децентралізації Системи Bitbon