Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Хеш цифрового активу

Хеш цифрового активу — ідентифікатор, що присвоюється цифровому активу Системи Bitbon[i] унаслідок токенізації первісного активу[i] і дозволяє відрізнити (ідентифікувати) один цифровий актив Системи Bitbon від іншого. Хеш цифрового активу є ідентифікатором запису про реєстрацію прав власності на цифровий актив[i] у Системі Bitbon[i] та є хешем токену розподіленого реєстру[i] такого цифрового активу.