Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Дані первинного активу

Дані первинного активу — сукупність відомостей про первинний актив[i] і права на нього, похідні від первісного активу[i], як про об’єкт обліку Системи Bitbon[i]. Дані первинного активу в комплексі з даними первісного активу[i] й даними токену розподіленого реєстру[i] використовуються як елементи синтезу під час створення токенізованого активу[i].