Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Картка спеціалізації

Картка спеціалізації — елемент персонального облікового запису в Системі Bitbon[i], що формується на підставі даних, наданих Користувачем Системи Bitbon[i] про свої знання та навички у певній сфері, які можуть бути підтверджені Верифікатором Системи Bitbon[i] та/або оцінені іншими Користувачами. Порядок формування карток спеціалізації регламентується Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon».