Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Рейтинг облікового запису

Рейтинг облікового запису — індивідуальний інтервальний показник діяльності Користувача Системи Bitbon[i], що формується Соціальною мережею «Система Bitbon»[i] за алгоритмом, визначеним у Додатку «Обліковий запис у Системі Bitbon». Рейтинг облікового запису є інструментом Соціальної мережі «Система Bitbon», що підвищує мотивацію Користувачів Системи Bitbon до активного та різноманітного опанування функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon[i].