Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Знак Експерта

Знак Експерта — позначення, що використовується Користувачем Системи Bitbon[i] у статусі[i] Спеціаліста Системи Bitbon[i] для експертного оцінювання верифікованих облікових даних та метаактивів[i] інших Користувачів у порядку, зазначеному в Додатку «Спеціаліст Системи Bitbon».