Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

ID Passport

ID Passport — елемент персонального облікового запису в Системі Bitbon[i], що формується на підставі даних, наданих Користувачем Системи Bitbon[i] із метою своєї ідентифікації в Соціальній мережі «Система Bitbon»[i] як фізичної особи згідно з Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon». Обсяг даних, наданих Користувачем, визначає категорію ID Passport[i].