Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Первісний актив

Первісний актив — майно, що існує поза Системою Bitbon[i], право на розпорядження яким використовується його власником під час формування інформаційного ресурсу цифрового активу[i] як первинного активу[i] для створення цифрового активу[i].