Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Corporate ID Card

Corporate ID Card — елемент облікового запису в Системі Bitbon[i], що формується на підставі даних, наданих Користувачем Системи Bitbon[i] як уповноваженим представником комерційної чи некомерційної організації з метою ідентифікації в Соціальній мережі «Система Bitbon»[i] такої організації згідно з Додатком «Обліковий запис у Системі Bitbon». Обсяг даних, наданих Користувачем як уповноваженим представником комерційної чи некомерційної організації, визначає категорію Corporate ID Card[i].