Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Персональний обліковий запис у Системі Bitbon

Персональний обліковий запис у Системі Bitbonкомпонент Системи Bitbon[i], створений унаслідок реєстрації суб’єкта в Системі Bitbon[i] із метою отримання прав Користувача Системи Bitbon[i].