Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Категорія Corporate ID Card

Категорія Corporate ID Card — ознака Corporate ID Card[i], що свідчить про наявність певного комплексу верифікованих облікових даних Користувача Системи Bitbon[i] як уповноваженого представника комерційної або некомерційної організації. Такі дані поетапно підтверджуються в Системі Bitbon[i] через верифікацію в Системі Bitbon[i]. У Системі Bitbon існують такі категорії Corporate ID Card:

  • категорія 1 — «Комерційна»;
  • категорія 2 — «Некомерційна».