Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Право на право

Право на право — закладений у Систему Bitbon[i] базовий принцип, який дозволяє Користувачам Системи Bitbon[i] за допомогою метаактиву[i] оперувати як об’єктом взаємовідносин правом на доступ (допуск) до первісного активу[i] та доступом до первинного активу[i], тимчасом як первісний актив метаактиву знаходиться у Користувача Системи Bitbon, як його власника, на весь період існування такого метаактиву в Системі Bitbon.