Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Зовнішня інформаційна система

Зовнішня інформаційна система — апаратно-програмний комплекс оброблення інформації (реєстрація, зберігання, пошук, поширення, передача, надання інформації тощо), із яким взаємодіє інфраструктура Системи Bitbon[i].