Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Суверенна ідентичність

Суверенна ідентичність — прийнятий у Системі Bitbon[i] принцип, відповідно до якого Користувач Системи Bitbon[i] самостійно розпоряджається своїми особистими даними та доступом до таких даних у будь-який момент часу та на свій розсуд. Принцип суверенної ідентичності забезпечується інфраструктурою Системи Bitbon[i].