Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Знак Майстра

Знак Майстра — позначення, що використовується Користувачем Системи Bitbon[i] у статусі[i] Спеціаліста Системи Bitbon[i] для створення метаактиву[i] на замовлення іншого Користувача у порядку, зазначеному в Додатку «Спеціаліст Системи Bitbon».