Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Програмне забезпечення Системи Bitbon

Програмне забезпечення Системи Bitbon — вихідні програмні коди та виконувані модулі, зокрема розміщені Першим оператором Системи Bitbon[i] у публічних репозиторіях.