Сервіс ERBB

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Сервіс ERBB» (далі — Додаток) визначає правила та умови користування сервісом ERBB (Exchange Request for Bitbon — Запит на обмін Bitbon) у Системі Bitbon.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є правила та умови користування сервісом ERBB.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Сервіс ERBB

Стаття 4. Поняття сервісу ERBB

1. Сервіс ERBB (Exchange Request for Bitbon — Запит на обмін Bitbon, далі — сервіс ERBB) є базовим сервісом Системи Bitbon[i], що дозволяє перетворити одиниці Bitbon[i] на одиниці ERBB (токен розподіленого реєстру[i] стандарту ERC20 у мережі блокчейн Ethereum), а також перетворити одиниці ERBB на одиниці Bitbon.

2. Сервіс ERBB становить частину інфраструктури Системи Bitbon[i] як первісного активу[i] для Bitbon[i], право користування яким належить Користувачам Системи Bitbon[i] (далі — Користувач) на підставі та в обсязі, що передбачені Публічним контрактом Системи Bitbon.

Стаття 5. Завдання сервісу ERBB

1. Основним завданням сервісу ERBB є популяризація та розвиток децентралізованої Соціальної мережі «Система Bitbon»[i].

2. Функціонування сервісу ERBB не передбачає отримання фінансової вигоди Першим оператором Системи Bitbon[i].

Стаття 6. Параметри сервісу ERBB

Параметр
Значення
Адреса смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum
0x5702A4487dA07c827cdE512e2d5969CB430cd839
Адреса сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum
0x98139bf0Af3A2f39e400026766A62c738E94306b
Адреса Assetbox сервісу ERBB
0x1f9f875f829f5cd9aeeaeadb908c925a51b444e6
Адреса спеціального Assetbox сервісу ERBB, призначеного для обліку одиниць Bitbon, отриманих поза процесом прямого або зворотного перетворення
0x74b34fe4c321b667eaa14f1d8947b67c7acc3480
Вихідні коди смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum
Мінімальна кількість одиниць Bitbon для однієї операції прямого перетворення
0,00001
Максимальна кількість одиниць Bitbon для однієї операції прямого перетворення
10 000,00
Мінімальна кількість одиниць ERBB для однієї операції зворотного перетворення
0,2
Максимальна кількість одиниць ERBB для однієї операції зворотного перетворення
Не обмежено сервісом
Максимальна кількість операцій прямого перетворення, що виконуються одним Користувачем за добу
Не обмежено сервісом
Максимальна кількість операцій зворотного перетворення, що виконуються одним Користувачем за добу
50
Максимальна кількість запитів на пряме перетворення, одночасно оброблюваних сервісом ERBB
100
Максимальна кількість запитів на зворотне перетворення, одночасно оброблюваних сервісом ERBB
Не обмежено сервісом
Максимальний час очікування виконання транзакції переказу одиниць ETH для забезпечення транзакційної комісії в мережі блокчейн Ethereum у межах процесу прямого перетворення
240 годин
Максимальний час очікування виконання транзакції випуску одиниць ERBB на адресу Користувача в мережі блокчейн Ethereum у межах процесу прямого перетворення
240 годин
Максимальний час очікування виконання транзакції переказу одиниць ERBB на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum у межах процесу зворотного перетворення
240 годин

Стаття 7. Одиниці ERBB

1. ERBB є поліактивом[i], одиниці якого обертаються в інформаційних системах поза Системою Bitbon[i] у формі, стандартній для мережі блокчейн Ethereum (токен розподіленого реєстру стандарту ERC20), і надають своїм власникам право користування інфраструктурою Системи Bitbon.

2. Первинним активом[i] для поліактиву ERBB є право користування інфраструктурою Системи Bitbon.

3. Первинний актив для поліактиву ERBB зберігається в Системі Bitbon (поза середовищем обертання одиниць ERBB).

4. Загальна кількість одиниць ERBB у мережі блокчейн Ethereum не може перевищувати кількість одиниць Bitbon, що знаходяться на Assetbox[i] сервісу ERBB.

Стаття 8. Доступ до сервісу ERBB

1. Сервіс ERBB доступний лише Користувачам Системи Bitbon, починаючи із категорії ID Passport[i] «Персональний».

Стаття 9. Функціональні можливості сервісу ERBB

1. До основних функціональних можливостей сервісу ERBB належать:

1.1. Пряме перетворення, тобто перетворення одиниць Bitbon на одиниці ERBB (токен розподіленого реєстру стандарту ERC20 у мережі блокчейн Ethereum).
1.2. Зворотне перетворення, тобто перетворення одиниць ERBB на одиниці Bitbon із метою їх використання в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Стаття 10. Пряме перетворення

1. Пряме перетворення становить процес редукції інформаційно-прикладної природи цифрового активу[i] на поліактив для певної кількості одиниць Bitbon за допомогою сервісу ERBB із метою їх обертання у вигляді рівноцінної кількості одиниць ERBB у мережі блокчейн Ethereum.

2. Пряме перетворення в сервісі ERBB доступне лише Користувачам Системи Bitbon[i], у яких у налаштуваннях безпеки персонального облікового запису в Системі Bitbon[i] підключена двофакторна аутентифікація (2FA).

3. Процес прямого перетворення містить такі операції:

3.1. Користувач Системи Bitbon у сервісі One Space[i] запускає процес прямого перетворення одиниць Bitbon на одиниці ERBB.
3.2. Реєстрацію транзакції в Системі Bitbon на переказ одиниць Bitbon на Assetbox сервісу ERBB.
3.3. Переказ Користувачем необхідної кількості одиниць ЕТН на адресу сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum для забезпечення транзакційної комісії за випуск одиниць ERBB сервісом ERBB на зазначену Користувачем адресу в мережі блокчейн Ethereum.
3.4. Очікування закінчення гарантованого періоду завершення транзакції в мережі блокчейн Ethereum.
3.5. Завершення транзакції переказу одиниць Bitbon у Системі Bitbon на Assetbox сервісу ERBB із метою зберігання та блокування таких одиниць до запитання сервісом ERBB у межах процесу зворотного перетворення, ініційованого Користувачем.
3.6. Випуск одиниць ERBB сервісом ERBB на зазначену Користувачем адресу в мережі блокчейн Ethereum.

4. Максимальний час на виконання Користувачем потрібних дій у межах процесу прямого перетворення становить 60 хвилин із моменту реєстрації запиту.

5. У разі якщо за умови досягнення максимального часу на виконання Користувачем потрібних дій у межах процесу прямого перетворення з моменту реєстрації запиту за таким запитом у сервісі ERBB не буде зареєстровано транзакцію переказу одиниць ЕТН для забезпечення транзакційної комісії в мережі блокчейн Ethereum, то процес прямого перетворення буде скасовано, а одиниці Bitbon, задіяні в цьому процесі, стануть доступними на Assetbox Користувача.

6. У разі якщо за умови досягнення максимального часу очікування виконання транзакції випуску одиниць ERBB на адресу Користувача в мережі блокчейн Ethereum у межах процесу прямого перетворення таку транзакцію не буде виконано, то процес прямого перетворення буде скасовано.

7. У разі скасування процесу прямого перетворення сервісний збір[i] за операцію, зазначену в пп. 3.2 п. 3 ст. 10 цього Додатка, поверненню або компенсації не підлягає.

8. Після завершення процесу прямого перетворення Користувач може вільно розпоряджатися отриманими одиницями ERBB у мережі блокчейн Ethereum.

9. Оброблення запитів на пряме перетворення виконується в порядку їх реєстрації в сервісі ERBB.

10. У разі якщо в сервісі ERBB буде зареєстровано максимальну кількість запитів на пряме перетворення, зазначену в статті 6 цього Додатка, то можливість реєстрації Користувачами нових запитів на пряме перетворення в сервісі ERBB буде тимчасово недоступна.

Стаття 11. Зворотне перетворення

1. Зворотне перетворення становить процес зміни інформаційно-прикладної природи поліактиву на цифровий актив для певної кількості одиниць ERBB за допомогою сервісу ERBB із метою надання доступу до інфраструктури Системи Bitbon[i] через рівноцінну кількість одиниць Bitbon.

2. Процес зворотного перетворення передбачає такі операції:

2.1. Користувач Системи Bitbon у сервісі One Space запускає процес перетворення одиниць ERBB на одиниці Bitbon, які він зможе використовувати для отримання доступу до інфраструктури Системи Bitbon.
2.2. Переказ одиниць ERBB на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum із метою спалювання таких одиниць сервісом ERBB у межах процесу зворотного перетворення, ініційованого Користувачем.
2.3. Очікування закінчення гарантованого періоду завершення транзакції в мережі блокчейн Ethereum.
2.4. Переказ одиниць Bitbon із Assetbox сервісу ERBB на зазначений Assetbox Користувача Системи Bitbon.

3. Максимальний час на виконання Користувачем потрібних дій у межах процесу зворотного перетворення становить 60 хвилин із моменту реєстрації запиту.

4. У разі якщо за умови досягнення максимального часу на виконання Користувачем потрібних дій у межах процесу зворотного перетворення з моменту реєстрації запиту за таким запитом у сервісі ERBB не буде зареєстровано транзакцію переказу одиниць ERBB на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum, то процес зворотного перетворення буде скасовано.

5. У разі якщо за умови досягнення максимального часу очікування виконання транзакції переказу одиниць ERBB на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum у межах процесу зворотного перетворення така транзакція не буде виконана, то процес зворотного перетворення буде скасовано.

6. У разі якщо транзакція з переказу одиниць ERBB на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum у межах процесу зворотного перетворення буде виконана після закінчення максимального часу очікування виконання такої транзакції сервісом ERBB, то ця транзакція вважається виконаною поза процесом зворотного перетворення.

7. Після завершення процесу зворотного перетворення Користувач може вільно розпоряджатися отриманими одиницями Bitbon у Системі Bitbon, зокрема з метою отримання доступу до інфраструктури Системи Bitbon.

Стаття 12. Сервісний збір

1. За користування сервісом ERBB не передбачений сервісний збір.

2. За переказ одиниць Bitbon із Assetbox Користувача на Assetbox сервісу ERBB у межах прямого перетворення стягується сервісний збір згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу.

3. За переказ одиниць Bitbon із Assetbox сервісу ERBB на Assetbox Користувача в межах зворотного перетворення стягується сервісний збір згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу».

Стаття 13. Комісії в мережі блокчейн Ethereum

1. У межах процесу прямого перетворення Користувач здійснює переказ установленої сервісом ERBB кількості одиниць ЕТН із зазначеної ним адреси на адресу сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum для сплати транзакційної комісії за випуск одиниць ERBB сервісом ERBB на зазначену Користувачем адресу в мережі блокчейн Ethereum. За переказ одиниць ЕТН із зазначеної Користувачем адреси на адресу сервісу ERBB стягується транзакційна комісія в мережі блокчейн Ethereum.

2. У зв’язку зі специфікою формування транзакційної комісії в мережі блокчейн Ethereum у момент здійснення випуску одиниць ERBB сервісом ERBB на зазначену Користувачем адресу в мережі блокчейн Ethereum розмір транзакційної комісії може відрізнятися від кількості одиниць ЕТН, переказаної Користувачем на адресу сервісу ERBB для сплати такої транзакційної комісії.

3. У разі якщо розмір транзакційної комісії в мережі блокчейн Ethereum у момент здійснення транзакції з випуску одиниць ERBB сервісом ERBB на зазначену Користувачем адресу буде меншим, ніж кількість одиниць ЕТН, переказана Користувачем на адресу сервісу ERBB для сплати такої транзакційної комісії, то незадіяну кількість одиниць ЕТН буде повернуто на адресу сервісу ERBB.

4. У разі якщо за умови досягнення максимального часу очікування виконання транзакції переказу одиниць ETH для забезпечення транзакційної комісії в мережі блокчейн Ethereum у межах процесу прямого перетворення така транзакція не буде виконана, то процес прямого перетворення буде скасовано, а одиниці Bitbon, задіяні в цьому процесі, стануть доступними на Assetbox Користувача.

5. У разі якщо транзакція з переказу одиниць ЕТН на адресу сервісу ERBB, призначених для сплати транзакційної комісії за випуск одиниць ERBB у межах процесу прямого перетворення, буде виконана після закінчення максимального часу очікування виконання такої транзакції сервісом ERBB, то ця транзакція вважається виконаною поза процесом прямого перетворення.

6. У разі якщо на адресу сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum було здійснено транзакцію з переказу одиниць ЕТН поза процесом прямого перетворення, то такі одиниці ЕТН поверненню або компенсації не підлягають.

7. Перший оператор Системи Bitbon[i] ухвалює рішення про розпоряджання накопиченою кількістю одиниць ЕТН на адресі сервісу ERBB.

8. У разі якщо розмір транзакційної комісії в мережі блокчейн Ethereum у момент здійснення транзакції з випуску одиниць ERBB сервісом ERBB на зазначену Користувачем адресу буде більшим, ніж кількість одиниць ЕТН, переказана Користувачем на адресу сервісу ERBB для сплати такої транзакційної комісії, то така транзакція реєструється в черзі на оброблення у транзакційному пулі в мережі блокчейн Ethereum до моменту зниження транзакційної комісії до необхідного значення.

9. У межах процесу зворотного перетворення Користувач самостійно забезпечує транзакційну комісію мережі блокчейн Ethereum за переказ одиниць ERBB із адреси Користувача на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum та їх спалювання.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 4. Загальні та інші умови

Стаття 14. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори Системи Bitbon[i].

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

Стаття 15. Інші умови

1. Оператори Системи Bitbon прагнуть підтримувати безперебійне функціонування сервісу ERBB. Користуючись сервісом ERBB, Користувач погоджується з тим, що існує можливість збоїв у роботі інфраструктури Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення функціонування та обмеження доступу до функціональних можливостей сервісу ERBB загалом або у будь-якій його частині.

2. Користувач не повинен користуватися сервісом ERBB, якщо не погоджується з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon загалом або у будь-якій його частині.

3. Користування інфраструктурою Системи Bitbon означає згоду Користувача з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon.

4. На момент запуску сервісу ERBB середовищем реалізації функціональних можливостей сервісу є мережа блокчейн Ethereum та Система Bitbon.

5. Оператори Системи Bitbon не несуть відповідальності за події та дії, що відбуваються поза Системою Bitbon.

6. У разі якщо на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum було здійснено переказ одиниць ERBB поза процесом зворотного перетворення, такі одиниці ERBB спалюються та поверненню або компенсації не підлягають.

7. У разі якщо на адресу смарт-контракту сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum було здійснено переказ одиниць ERBB поза процесом зворотного перетворення, то рівноцінну кількість одиниць Bitbon буде розблоковано та переказано з Assetbox сервісу ERBB на спеціальний Assetbox сервісу ERBB.

8. У разі якщо на адресу сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum було здійснено переказ одиниць ERBB, то такі одиниці ERBB поверненню або компенсації не підлягають.

9. У разі якщо на Assetbox сервісу ERBB було здійснено переказ одиниць Bitbon поза процесом прямого перетворення, то такі одиниці Bitbon поверненню або компенсації не підлягають і будуть переказані з Assetbox сервісу ERBB на спеціальний Assetbox сервісу ERBB.

10. У разі якщо на спеціальний Assetbox сервісу було здійснено переказ одиниць Bitbon, то такі одиниці Bitbon поверненню або компенсації не підлягають.

11. Перший оператор Системи Bitbon ухвалює рішення про розпоряджання накопиченою кількістю одиниць Bitbon на спеціальному Assetbox сервісу ERBB, а також про розпоряджання накопиченою кількістю одиниць ERBB та одиниць ЕТН на адресі сервісу ERBB у мережі блокчейн Ethereum.

12. Перший оператор Системи Bitbon може ухвалити рішення про зміну середовища реалізації функціональних можливостей сервісу ERBB та/або припинення функціонування сервісу з попереднім повідомленням Користувачів на офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon не менше ніж за 180 днів до набрання чинності таким рішенням.

13. Перший оператор рекомендує не використовувати одиниці ERBB як заставу в різних децентралізованих додатках (DeFi), оскільки це не відповідає основному завданню сервісу ERBB, а також у разі настання подій, зазначених у п. 12 ст. 15 цього Додатка, Користувачу може не вистачити часу для здійснення процесу зворотного перетворення у зв’язку з припиненням функціонування сервісу ERBB та/або зміною середовища реалізації функціональних можливостей сервісу ERBB.