Фонди Системи Bitbon

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Фонди Системи Bitbon» (далі — Додаток) визначає перелік фондів Системи Bitbon, а також умови й порядок їх створення, призупинення або закриття та інші умови функціонування.

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються у цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є відносини між Користувачами Системи Bitbon[i] (далі — Користувач), що виникають у процесі функціонування фондів Системи Bitbon (далі — фонд).

2. Цим Додатком установлюється перелік фондів, а також умови й порядок їх створення, призупинення або закриття та інші умови функціонування.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Фонди Системи Bitbon

Стаття 4. Поняття фондів Системи Bitbon та їх перелік

1. Фонди є компонентами[i], призначеними для акумулювання одиниць цифрових активів[i] від різних джерел і надходжень, передбачених Публічним контрактом Системи Bitbon, із метою їх подальшого перерозподілу для вирішення завдань, визначених під час їх створення.

2. У Системі Bitbon[i] передбачені такі фонди:

  • фонд капіталізації Системи Bitbon[i] (далі — фонд капіталізації);
  • фонд провайдингу Системи Bitbon[i] (далі — фонд провайдингу);
  • фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon (далі — фонд інфраструктурних зборів).

3. Перелік фондів не є вичерпним і може доповнюватися за рішенням Учасників Системи Bitbon[i] (далі — Учасник).

Стаття 5. Поняття фонду капіталізації Системи Bitbon

1. Фонд капіталізації становить компонент Системи Bitbon, що перебуває під управлінням Учасників Системи Bitbon.

2. Метою фонду капіталізації є надання механізму, що дозволяє Учасникам розвивати Систему Bitbon в інтересах усіх її Користувачів.

3. Assetbox[i] фонду капіталізації — 0xad39b153f74cdba8353068d3e0dbfe773397c7a5 (Alias[i]: Bitbon System Capitalization Fund).

Стаття 6. Способи поповнення фонду капіталізації Системи Bitbon

1. ТОВ «СІМКОРД» на правах засновника Системи Bitbon із загальної кількості одиниць Bitbon[i], випущених згідно з пунктом 4 Положення 7 Публічного контракту Системи Bitbon, 13 березня 2018 року передало 70 000 000,00 одиниць Bitbon на Assetbox фонду капіталізації для розповсюдження через афілійованих партнерів.

2. Усі одиниці Bitbon, що не були реалізовані з фонду капіталізації Системи Bitbon до 10 жовтня 2018 року згідно з пунктом 6 Положення 7 Публічного контракту Системи Bitbon, у кількості 21 016 289,28975366 залишилися на Assetbox фонду капіталізації Системи Bitbon для забезпечення процесів, спрямованих на розвиток Системи Bitbon, зокрема, для автоматичного контриб’ютингу[i] фондом капіталізації.

3. Assetbox фонду капіталізації може поповнюватися одиницями Bitbon.

4. Assetbox фонду капіталізації може поповнюватися від участі у процесі обвентингу[i], а також за допомогою переказу одиниць Bitbon від Користувачів та/або компонентів і базових сервісів Системи Bitbon[i].

5. Звіт про функціонування фонду капіталізації доступний на офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon[i] у розділі Аудит і статистика.

Стаття 7. Поняття фонду провайдингу Системи Bitbon

1. Фонд провайдингу становить компонент Системи Bitbon, що акумулює одиниці Bitbon, які надходять із фонду інфраструктурних зборів, і розподіляє їх серед Провайдерів Системи Bitbon[i] (далі — Провайдер) з огляду на роль[i] Провайдера: Реєстратор[i] та/або Партиціонер[i].

2. Метою фонду провайдингу є отримання Провайдерами винагороди від такого виду діяльності внаслідок розподілу одиниць Bitbon, що здійснюється фондом провайдингу відповідно до Публічного контракту Системи Bitbon.

3. Assetbox фонду провайдингу — 0x82ccf67061e2f11c3a317f2799ec0b119e96b5b0 (Alias: Providing Fund Assetbox).

Стаття 8. Способи поповнення фонду провайдингу Системи Bitbon

1. Для забезпечення здійснення провайдингу з фонду капіталізації у фонд провайдингу було переведено 30 000 000,00 одиниць Bitbon із метою оптимізації процесів, пов’язаних з участю Провайдерів у підтримці та розвитку децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon відповідно до пункту 5 Положення 7 Публічного контракту Системи Bitbon.

2. До фонду провайдингу можуть надходити виключно одиниці Bitbon.

3. Частина інфраструктурного збору[i] з фонду інфраструктурних зборів у порядку, встановленому у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу, відраховується до фонду провайдингу для подальшого розподілу винагород серед Провайдерів.

4. Фонд провайдингу поповнюється з джерел, передбачених Публічним контрактом Системи Bitbon, цим Додатком та/або іншими Додатками, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

5. Звіт про функціонування фонду провайдингу доступний на офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon у розділі Аудит і статистика.

Стаття 9. Порядок розподілу одиниць Bitbon із фонду провайдингу Системи Bitbon

1. Діяльність Провайдерів запускає механізм розподілу винагород, що ґрунтується на перерозподілі одиниць Bitbon у Системі Bitbon із фонду провайдингу на Assetbox Провайдерів.

2. Кожен провайдинговий період (72 години) із фонду провайдингу виокремлюється певна кількість одиниць Bitbon для винагороди з метою подальшого розподілу між Провайдерами.

3. Одиниці Bitbon із фонду провайдингу розподіляються між Реєстраторами та Партиціонерами у пропорціях, установлених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Провайдер Системи Bitbon.

Стаття 10. Поняття фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon

1. Фонд інфраструктурних зборів становить компонент Системи Bitbon, який акумулює одиниці Bitbon, що надходять від інфраструктурних зборів, із метою їх подальшого розподілу в порядку, встановленому в Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу.

2. Метою фонду інфраструктурних зборів є надання механізму для підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon[i].

3. Assetbox фонду інфраструктурних зборів — 0x3378e5ae151544af24ff268a501c0759bd9b8433 (Alias: Bitbon System Infrastructure Fee Fund).

Стаття 11. Способи поповнення фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon

1. До фонду інфраструктурних зборів можуть надходити виключно одиниці Bitbon.

2. До фонду інфраструктурних зборів відраховується 100% інфраструктурного збору для подальшого розподілу в порядку, встановленому в Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу».

3. Фонд інфраструктурних зборів поповнюється із джерел, передбачених Публічним контрактом Системи Bitbon, цим Додатком та/або іншими Додатками, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

4. Звіт про функціонування фонду інфраструктурних зборів доступний на офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon у розділі Аудит і статистика.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 4. Загальні та інші умови

Стаття 12. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори Системи Bitbon[i].

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 5 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

Стаття 13. Інші умови

1. Оператори прагнуть підтримувати безперебійне функціонування фондів. Користуючись інфраструктурою Системи Bitbon, Користувач погоджується з тим, що існує можливість збоїв у роботі інфраструктури Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення функціонування та обмеження доступу до функціональних можливостей компонентів та/або базових сервісів загалом або у будь-якій їхній частині.

2. Користувач не повинен користуватися інфраструктурою Системи Bitbon, якщо не погоджується з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon загалом або у будь-якій його частині.

3. Користування інфраструктурою Системи Bitbon означає згоду Користувача з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon.