Базовий сервіс One Space

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Базовий сервіс One Space» (далі — Додаток) визначає функціональні можливості базового сервісу One Space.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є функціональні можливості базового сервісу One Space (далі — сервіс One Space).

Статья 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Базовий сервіс One Space

Стаття 4. Поняття сервісу One Space

1. Сервіс One Space є базовим сервісом Системи Bitbon[i] (далі — базовий сервіс), що становить частину інфраструктури Системи Bitbon[i] і забезпечує взаємодію Користувачів Системи Bitbon[i] (далі — Користувач).

2. Сервіс One Space забезпечує ефективне та безпечне управління токенізованими активами[i] за допомогою своїх функціональних можливостей.

Стаття 5. Функціональні можливості сервісу One Space

1. Сервіс One Space є частиною первісного активу[i] для цифрового активу[i] Bitbon[i] і гарантує доступ Користувача до компонентів[i] та базових сервісів. Перелік компонентів та базових сервісів регламентується Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon.

2. До функціональних можливостей сервісу One Space належать:

2.1. Управління Користувачем своїми токенізованими активами.
2.2. Управління персональними даними Користувача.
2.3. Верифікація[i] наданих Користувачем даних.
2.4. Отримання Користувачем ID Passport[i] та/або Corporate ID Card[i], а також присвоєння категорії ID Passport[i] та/або Corporate ID Card[i].
2.5. Надання платформи для комунікації Користувачів у Соціальній мережі «Система Bitbon»[i].
2.6. Управління параметрами доступу Користувача до даних персонального облікового запису в Системі Bitbon[i] (далі — персональний обліковий запис).
2.7. Відновлення доступу Користувача до персонального облікового запису.
2.8. Надання Користувачу доступу до компонентів та/або інших базових сервісів і їх функціональних можливостей.

3. Перелік функціональних можливостей One Space не є вичерпним.

4. Функціональні можливості сервісу One Space реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 6. Доступ до персонального облікового запису в Системі Bitbon

1. Сервіс One Space забезпечує доступ Користувача до персонального облікового запису за допомогою своїх функціональних можливостей.

2. Функціонування персонального облікового запису, а також порядок його використання Користувачем регламентуються Додатком Обліковий запис у Системі Bitbon.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 4. Загальні та інші умови

Стаття 7. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори Системи Bitbon[i].

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

Стаття 8. Інші умови

1. Оператори Системи Bitbon прагнуть підтримувати безперебійне функціонування сервісу One Space. Користуючись сервісом One Space, Користувач погоджується з тим, що існує можливість збоїв у роботі інфраструктури Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення функціонування та обмеження доступу до функціональних можливостей сервісу One Space загалом або у будь-якій його частині.

2. Користувач не повинен користуватися сервісом One Space, якщо не погоджується з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon загалом або у будь-якій його частині.

3. Користування інфраструктурою Системи Bitbon означає згоду Користувача з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon.