Провайдер Системи Bitbon

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдер Системи Bitbon» (далі — Додаток) визначає основоположні принципи та порядок реалізації провайдингу в Системі Bitbon[i], закріплює статус Провайдера Системи Bitbon, регламентує його права й обов’язки з метою забезпечення підтримки та розвитку децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon[i].

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються у цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених нижче:

 • 1) Потужність Assetbox[i] — параметр Assetbox Реєстратора[i], що визначає правову вагу конкретного Реєстратора в Соціальній мережі «Система Bitbon»[i] під час посвідчення правочинів у Системі Bitbon[i]. Потужність Assetbox розраховується як сума базової та соціальної потужностей Assetbox Реєстратора та безпосередньо впливає на винагороду Реєстратора.
 • 2) Пул Реєстратора — один або більше Assetbox, задіяних у провайдингу в Системі Bitbon, між якими за допомогою спеціальних транзакцій встановлюється зв’язок та які утворюють структуру, що функціонує згідно з правилами і технічними протоколами забезпечення консенсусу в Системі Bitbon.

2. Для коректного тлумачення інших термінів, використовуваних у цьому Додатку, потрібно керуватися Додатком Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon», що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є відносини між Користувачами Системи Bitbon[i], що виникають у процесі здійснення провайдингу в Системі Bitbon.

2. Цим Додатком встановлюються основоположні принципи та порядок реалізації провайдингу в Системі Bitbon, закріплюються статус[i] і ролі[i] Провайдера Системи Bitbon (далі — Провайдер), а також регламентуються його права й обов’язки.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку також передбачені виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Поняття провайдингу в Системі Bitbon

Стаття 4. Провайдинг у Системі Bitbon

1. Провайдингом у Системі Bitbon (далі — провайдинг) є вид діяльності Користувача Системи Bitbon, спрямований на забезпечення децентралізації Системи Bitbon через надання належних такому Користувачу певної кількості одиниць Bitbon[i] і відповідної якості ресурсів, зокрема каналів зв’язку, достатнього процесорного часу та обсягу пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення правочинів у Системі Bitbon.

Стаття 5. Статус Провайдера Системи Bitbon і його ролі

1. Статус Провайдера дозволяє Користувачу Системи Bitbon провадити діяльність із підтримування децентралізації Системи Bitbon через надання для цих цілей належних йому ресурсів згідно з цим Додатком.

2. Провайдер отримує винагороду за участь у провайдингу згідно з цим Додатком.

3. Провайдер бере участь у забезпеченні децентралізації Системи Bitbon у ролі Реєстратора та/або Партиціонера[i].

4. Провайдер у ролі Реєстратора фіксує правочини в Системі Bitbon із метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community PoS (Community Proof-of-Stake — спільний доказ частки) згідно з Додатком Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon.

5. Провайдер у ролі Партиціонера веде облік правочинів у Системі Bitbon через надання належних йому обчислювальних і телекомунікаційних ресурсів згідно з Додатком Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon.

Глава 4. Провайдер Системи Bitbon

Стаття 6. Права й обов’язки Провайдера Системи Bitbon

1. Користувач Системи Bitbon у статусі Провайдера наділений загальними правами й обов’язками Користувача, а також спеціальними правами Провайдера, що закріплені в Публічному контракті Системи Bitbon і цьому Додатку.

2. Провайдер має право:

 • 1) Провадити діяльність у ролі Реєстратора та/або Партиціонера, використовуючи передбачені для цього виду діяльності компоненти[i] та сервіси Системи Bitbon[i].
 • 2) Відповідно до вибраної ролі отримувати винагороду за участь у провайдингу.
 • 3) Проваджуючи діяльність у ролі Реєстратора, фіксувати правочини у Системі Bitbon.
 • 4) У будь-який час відмовитися від участі в провайдингу загалом або в одній із вибраних ролей.

3. Провайдер зобов’язується:

 • 1) Брати участь у провайдингу, дотримуючись правил і умов, встановлених Публічним контрактом Системи Bitbon і цим Додатком.
 • 2) Не порушувати прав третіх осіб, та/або чинного законодавства, та/або норм міжнародного права, беручи участь у провайдингу.
 • 3) Забезпечити конфіденційність доступу до свого облікового запису в Системі Bitbon[i] (далі — обліковий запис) і не допускати третіх осіб до участі в провайдингу через свій обліковий запис.
 • 4) Проваджуючи діяльність у ролі Реєстратора, слідкувати за будь-якими змінами у своєму пулі Реєстратора.
 • 5) Проваджуючи діяльність у ролі Реєстратора, фіксувати правочини з обертання цифрового активу[i] Bitbon у Системі Bitbon.
 • 6) Не вчиняти дії, спрямовані на порушення стабільного та/або безперебійного функціонування інфраструктури Системи Bitbon[i].
 • 7) Не чинити опір участі в провайдингу іншим Користувачам Системи Bitbon.
 • 8) Не брати участь у провайдингу, якщо не погоджується з правилами й умовами ведення цього виду діяльності в Системі Bitbon.

Стаття 7. Винагорода Провайдера Системи Bitbon

1. Провайдер отримує винагороду за забезпечення децентралізації Системи Bitbon, розвиток спільноти Провайдерів і Соціальної мережі «Система Bitbon» загалом.

2. Винагорода Провайдера залежить від кількості та якості ресурсів, задіяних кожним Провайдером окремо.

3. Винагорода Провайдера виражається виключно в одиницях Bitbon.

4. Основною хронологічною одиницею під час розрахунку винагороди Провайдера є провайдинговий період, що дорівнює 72 годинам.

5. Система розподілу винагород за участь у провайдингу організована в такий спосіб, щоб мотивувати Провайдерів створювати та розвивати власні пули, що зі свого боку сприяє підвищенню ступеня надійності децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon. Провайдер отримує винагороду за забезпечення функціонування інфраструктури Системи Bitbon, розвиток спільноти Провайдерів і Соціальної мережі «Система Bitbon».

6. Провайдери отримують винагороду внаслідок перерозподілу одиниць Bitbon, що здійснюється фондом провайдингу[i] на підставі задіяних ресурсів кожним Провайдером.

7. Одиниці Bitbon із фонду провайдингу перерозподіляються між Реєстраторами та Партиціонерами у пропорціях, встановлених Операторами Системи Bitbon[i].

8. Винагорода Провайдера в ролі Реєстратора за участь у провайдингу залежить від кількості одиниць Bitbon, задіяних у провайдингу, та від масштабу структури соціальних зв’язків пулу Реєстратора, сформованого таким Провайдером.

9. Реєстратор приймає винагороду за участь у провайдингу за допомогою базового сервісу One Space[i]. До запуску One Space винагорода за участь у провайдингу нараховується Реєстратору в Особистому Кабінеті на сайті Bit Trade https://www.bit.trade/.

10. Винагорода, що розподіляється з фонду провайдингу між усіма Реєстраторами за один провайдинговий період, складається з постійної та змінної складових. Постійна складова встановлюється Першим оператором Системи Bitbon[i] і дорівнює 1 390 одиниць Bitbon. Змінна складова відповідає частині інфраструктурного збору[i], що відраховується з фонду інфраструктурних зборів[i] у фонд провайдингу в порядку, встановленому в Додатку Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу

11. Максимальна винагорода, що розподіляється із фонду провайдингу між усіма Реєстраторами, становить 13 900 одиниць Bitbon за один провайдинговий період (72 години).

12. Показником, що характеризує кількість та якість ресурсів, задіяних Реєстратором у провайдингу, є потужність Assetbox Реєстратора, що безпосередньо впливає на розмір винагороди такого Реєстратора.

13. У разі підключення Assetbox до пулу Реєстратора досягнення очікуваної величини винагороди за участь у провайдингу відбудеться протягом 10 провайдингових періодів.

14. Основоположні принципи та порядок реалізації діяльності Реєстратора визначаються Публічним контрактом Системи Bitbon, цим Додатком і Додатком Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon.

15. Максимальна винагорода, що розподіляється з фонду провайдингу між усіма Партиціонерами, становить 13 900 одиниць Bitbon за один провайдинговий період (72 години).

16. Винагорода Провайдера в ролі Партиціонера залежить від технічних властивостей і характеристик ресурсів, наданих таким Партиціонером, зокрема від якості каналів зв’язку, достатнього процесорного часу та обсягу пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення обертання цифрових активів[i].

17. На етапі перехідного періоду Системи Bitbon ТОВ «СІМКОРД» зобов’язується самостійно провадити діяльність із підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon у статусі Провайдера в ролі Партиціонера, використовуючи для цього власні обчислювальні й телекомунікаційні ресурси, а також у повному обсязі отримувати винагороду, розмір якої встановлено в частині 15 статті 7 цього Додатка, але не пізніше дати, зазначеної в пункті 1.2 Положення 20 Публічного контракту Системи Bitbon.

18. Основоположні принципи та порядок реалізації діяльності Партиціонера визначаються Публічним контрактом Системи Bitbon, цим Додатком і Додатком Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 5. Загальні та інші умови

Стаття 8. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори Системи Bitbon.

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контрак Системи Bitbon».

Стаття 9. Інші умови

1. Оператори прагнуть підтримувати безперебійне функціонування фондів. Користуючись інфраструктурою Системи Bitbon, Користувач погоджується з тим, що існує можливість збоїв у роботі інфраструктури Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення функціонування та обмеження доступу до функціональних можливостей компонентів та/або базових сервісів загалом або у будь-якій їхній частині.

2. Користувач не повинен користуватися інфраструктурою Системи Bitbon, якщо не погоджується з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon загалом або у будь-якій його частині.

3. Користування інфраструктурою Системи Bitbon означає згоду Користувача з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon.