Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Компоненти та базові сервіси Системи Bitbon» (далі — Додаток) визначає перелік основних компонентів і базових сервісів Системи Bitbon[i].

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є відносини між Користувачами Системи Bitbon[i] (далі — Користувач), що виникають у процесі користування функціональними можливостями компонентів Системи Bitbon (далі — компонент) і базових сервісів Системи Bitbon (далі — базовий сервіс).

2. Цим Додатком установлюється перелік основних компонентів і базових сервісів.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Компоненти Системи Bitbon

Стаття 4. Поняття компонента Системи Bitbon

1. Компонент становить програмний додаток або групу програмних додатків, що є архітектурним елементом інфраструктури Системи Bitbon[i], які взаємодіють між собою, забезпечуючи функціонування базових сервісів і сервісів Користувачів[i].

2. Доступ Користувача до компонентів забезпечується через персональний обліковий запис у Системі Bitbon (далі — персональний обліковий запис).

Стаття 5. Перелік основних компонентів Системи Bitbon

1. У Системі Bitbon до основних компонентів належать:

 • персональний обліковий запис;
 • корпоративний обліковий запис;
 • Assetbox;
 • фонд капіталізації Системи Bitbon (далі — фонд капіталізації);
 • фонд провайдингу Системи Bitbon (далі — фонд провайдингу);
 • формуляр протоколу метаактиву;
 • фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon (далі — фонд інфраструктурних зборів);
 • сертифікати облікових записів;
 • перетворення одиниць цифрових активів;
 • користувацькі оголошення;
 • Safebox;
 • ескроу;
 • токенізація активів;
 • контриб’ютинг;
 • обвентинг;
 • документи та документообіг;
 • Bitbon System Integration.

2. Перелік основних компонентів не є вичерпним і доповнюватиметься в ході запуску нових компонентів та їх функціональних можливостей згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

3. У Системі Bitbon функціонують інші компоненти, з якими Користувач не взаємодіє безпосередньо, але які водночас є невід’ємною частиною інфраструктури Системи Bitbon.

Стаття 6. Персональний обліковий запис у Системі Bitbon

1. Компонент «Персональний обліковий запис» є компонентом, що створюється внаслідок реєстрації суб’єкта в Системі Bitbon із метою отримання прав Користувача.

2. Функціонування компонента «Персональний обліковий запис», а також особливості його використання Користувачем регламентуються Додатком Обліковий запис у Системі Bitbon.

Стаття 7. Корпоративний обліковий запис у Системі Bitbon

1. Компонент «Корпоративний обліковий запис» дозволяє Користувачу представляти інтереси комерційної або некомерційної організації у Системі Bitbon.

2. Функціонування компонента «Корпоративний обліковий запис», а також особливості його використання Користувачем регламентуються Додатком Обліковий запис у Системі Bitbon.

Стаття 8. Assetbox

1. Компонент Assetbox призначений для реєстрації одиниць Bitbon[i] в Системі Bitbon і забезпечує доступ до адреси зберігання одиниць обліку токену розподіленого реєстру[i] в системі обліку токенів розподіленого реєстру[i].

2. За допомогою функціональних можливостей Assetbox відбувається взаємодія Користувачів під час обертання одиниць Bitbon у Системі Bitbon[i].

3. Користувач може додатково присвоїти своєму Assetbox:

3.1. Alias як унікальне ім’я з метою спрощення ідентифікації Assetbox для інших Користувачів.
3.2. Icon для візуальної ідентифікації.
3.3. Info як додаткову інформацію (коментар) до Assetbox.

4. У момент створення Assetbox присвоюється хеш[i], що дозволяє Користувачу ідентифікувати такий Assetbox у Системі Bitbon.

Стаття 9. Фонд капіталізації Системи Bitbon

1. Компонент «Фонд капіталізації Системи Bitbon» функціонує з метою надання механізму, який дозволяє Учасникам Системи Bitbon[i] розвивати Систему Bitbon на користь усіх її Користувачів.

2. Фонд капіталізації знаходиться під управлінням Учасників Системи Bitbon.

3. Умови функціонування компонента «Фонд капіталізації Системи Bitbon» установлюються цим Додатком, Додатком Фонди Системи Bitbon і Публічним контрактом Системи Bitbon.

Стаття 10. Фонд провайдингу Системи Bitbon

1. Компонент «Фонд провайдингу Системи Bitbon» акумулює одиниці Bitbon, що надходять із фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon[i], а також можуть надходити з фонду капіталізації Системи Bitbon[i], і розподіляє їх серед Провайдерів Системи Bitbon[i] з огляду на роль Провайдера: Реєстратор[i] та/або Партиціонер[i].

2. Умови функціонування компонента «Фонд провайдингу Системи Bitbon» установлюються цим Додатком, Додатком «Фонди Системи Bitbon» і Публічним контрактом Системи Bitbon.

Стаття 11. Формуляр протоколу метаактиву

1. Компонент «Формуляр протоколу метаактиву» становить спеціальну форму для створення метаактиву[i], в якій містяться стандартизовані параметри для кожного виду метаактиву, під час визначення яких, у процесі токенізації первісного активу[i], Користувач установлює правила та умови використання метаактиву, а також його атрибути та властивості.

2. Компонент «Формуляр протоколу метаактиву» та його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 12. Фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon

1. Компонент «Фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon» акумулює одиниці Bitbon, що надходять від інфраструктурних зборів, із метою їх подальшого розподілу в порядку, встановленому в Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу.

2. Умови функціонування компонента «Фонд інфраструктурних зборів Системи Bitbon» установлюються цим Додатком, Додатком «Фонди Системи Bitbon» і Публічним контрактом Системи Bitbon.

Стаття 13. Сертифікати облікових записів

1. Компонент «Сертифікати облікових записів» дозволяє автоматизувати реєстрацію сертифікатів облікових записів[i] Користувача, що потрібні для надання такому Користувачу доступу до певних функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon, а також дозволяє управляти сертифікатами облікових записів Користувача.

2. Умови функціонування компонента «Сертифікати облікових записів» установлюються цим Додатком і Додатком Обліковий запис у Системі Bitbon.

Стаття 14. Перетворення одиниць цифрових активів

1. Компонент «Перетворення одиниць цифрових активів» дозволяє реалізувати процеси прямого та зворотного перетворення для одиниць цифрового активу в інші види токенізованих активів[i] (моноактиви[i] або поліактиви[i]) поза Системою Bitbon.

2. Умови функціонування компонента «Перетворення одиниць цифрових активів» і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 15. Користувацькі оголошення

1. Компонент «Користувацькі оголошення» надає можливість створення та публікації Користувачами оголошень про обмін одиницями токенізованих активів.

2. Умови функціонування компонента «Користувацькі оголошення» та його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 16. Safebox

1. Компонент Safebox надає можливість зберігання й управління одиницями токенізованих активів із розширеними можливостями щодо авторизації доступу.

2. Умови функціонування компонента Safebox та його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 17. Ескроу

1. Компонент «Ескроу» забезпечує облік відкладеної оплати під час здійснення правочинів із використанням токенізованих активів[i].

2. Компонент «Ескроу» та його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 18. Токенізація активів

1. Компонент «Токенізація активів» надає доступ до токенізації первісного активу[i] із метою реалізації способів обліку майнових або особистих немайнових прав на первісний актив[i] для токенізованих активів.

2. Компонент «Токенізація активів» і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 19. Контриб’ютинг

1. Компонент «Контриб’ютинг» забезпечує реалізацію способів колективного фінансування та комерційних проектів за допомогою функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.

2. Компонент «Контриб’ютинг» і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 20. Обвентинг

1. Компонент «Обвентинг» надає доступ до процесу розподілу обвентів[i] за допомогою одиниць токенізованих активів, протоколом[i] яких передбачені обвенти.

2. Компонент «Обвентинг» і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 21. Документи та документообіг

1. Компонент «Документи та документообіг» дозволяє Користувачам створювати інформаційний ресурс[i] для провадження комерційної та некомерційної діяльності поза або в Системі Bitbon, зокрема для створення метаактиву[i].

2. Компонент «Документи та документообіг», а також його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 22. Bitbon System Integration

1. Компонент Bitbon System Integration (BSI) надає можливість інформаційним платформам, програмним додаткам і цифровим системам Користувачів інтегруватися та взаємодіяти з інфраструктурою Системи Bitbon.

2. Компонент Bitbon System Integration і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Глава 4. Базові сервіси Системи Bitbon

Стаття 23. Поняття базового сервісу Системи Bitbon

1. Базовий сервіс становить програмний комплекс, що є архітектурним елементом інфраструктури Системи Bitbon і надає Користувачам доступ до певних функціональних можливостей цієї інфраструктури з метою реалізації Користувачами майнових та особистих немайнових відносин за допомогою токенізованих активів.

Стаття 24. Перелік базових сервісів Системи Bitbon

У Системі Bitbon базовими сервісами є:

 • сервіс One Space;
 • сервіс сегрегації метаактивів;
 • сервіс Bonpay;
 • сервіс даних профілю Користувача;
 • сервіс каналів;
 • сервіс Bon Transfer;
 • сервіс провайдингу;
 • сервіс Exchange Request for Bitbon (ERBB);
 • сервіс Bitbon System Authentication.

2. Перелік базових сервісів не є вичерпним і доповнюватиметься в ході запуску нових базових сервісів та їх функціональних можливостей згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 25. Сервіс One Space

1. Сервіс One Space є частиною інфраструктури Системи Bitbon та забезпечує взаємодію Користувачів.

2. Функціональні можливості сервісу One Space регламентуються Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Базовий сервіс One Space.

Стаття 26. Сервіс сегрегації метаактивів

1. Сервіс сегрегації метаактивів[i] надає можливість управляти використанням метаактивів на підставі правил та умов, визначених у протоколах метаактивів і сервісах Системи Bitbon.

2. Сервіс сегрегації метаактивів і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 27. Сервіс Bonpay

1. Сервіс Bonpay дозволяє Користувачу здійснювати покупки у торгових точках або Інтернеті за допомогою одиниць токенізованих активів і генерувати рахунки для відкладеної оплати, а також вести фінансовий облік комерційної діяльності.

2. Сервіс Bonpay і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 28. Сервіс даних профілю Користувача

1. Сервіс даних профілю Користувача надає Користувачу можливість управління доступом до своїх особистих даних за допомогою інфраструктури Системи Bitbon, а саме визначати обсяг особистих даних, доступ до яких такий Користувач готовий надати, коло суб’єктів, яким такі дані він готовий надати, а також визначає можливість подальшого використання особистих даних.

2. Сервіс даних профілю Користувача та його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 29. Сервіс каналів

1. Сервіс каналів надає власникам токенізованих активів інструменти для створення новинних публікацій про події, що відбуваються в межах використання конкретного токенізованого активу, з метою інформування власників одиниць цього токенізованого активу, управління цим видом публікацій і комунікації з іншими Користувачами.

2. Сервіс каналів і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 30. Сервіс Bon Transfer

1. Сервіс Bon Transfer забезпечує переказ одиниць Bitbon[i] Користувачів як спосіб укладання та здійснення правочинів за допомогою одиниць Bitbon.

2. Сервіс Bon Transfer і його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 31. Сервіс провайдингу

1. Сервіс провайдингу надає можливість забезпечення економіко-правової та технологічної децентралізації Системи Bitbon через надання належних Користувачу в ролі Реєстратора[i] певної кількості одиниць Bitbon та/або відповідної якості ресурсів у ролі Партиціонера[i].

2. Сервіс провайдингу та його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 32. Сервіс Exchange Request for Bitbon (ERBB)

1. Exchange Request for Bitbon (ERBB) дозволяє перетворити одиниці Bitbon в одиниці ERBB (токен розподіленого реєстру стандарту ERC20 у мережі блокчейн Ethereum), а також перетворити одиниці ERBB в одиниці Bitbon.

2. Функціональні можливості сервісу Exchange Request for Bitbon (ERBB) регламентуються Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Сервіс ERBB.

Стаття 33. Сервіс Bitbon System Authentication

1. Сервіс Bitbon System Authentication призначений для авторизації Користувача Системи Bitbon в інших сервісах Системи Bitbon із використанням персонального облікового запису такого Користувача.

2. Bitbon System Authentication та його функціональні можливості реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 5. Загальні та інші умови

Стаття 34. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори Системи Bitbon[i].

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

Стаття 35. Інші умови

1. Оператори Системи Bitbon прагнуть підтримувати безперебійне функціонування компонентів та базових сервісів. Користуючись інфраструктурою Системи Bitbon, Користувач погоджується з тим, що існує імовірність збоїв у роботі інфраструктури Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення функціонування та обмеження доступу до функціональних можливостей компонентів та/або базових сервісів загалом або у будь-якій їхній частині.

2. Користувач не повинен користуватися компонентами та базовими сервісами, якщо не погоджується з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon загалом або у будь-якій його частині.

3. Користування інфраструктурою Системи Bitbon означає згоду Користувача з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon.