Оператор Системи Bitbon

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Оператор Системи Bitbon» (далі — Додаток) встановлює основоположні принципи діяльності, закріплює статус Оператора Системи Bitbon та визначає його повноваження.

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є відносини між Користувачами Системи Bitbon[i], що виникають під час здійснення діяльності у статусі Оператора Системи Bitbon.

2. Цим Додатком регламентуються статус[i] і ролі[i] Оператора Системи Bitbon (далі — Оператор), встановлюються завдання та цілі діяльності, а також його права, обов’язки й відповідальність.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Оператор Системи Bitbon

Стаття 4. Оператор Системи Bitbon і його ролі

1. Оператор — статус, що дозволяє Користувачу Системи Bitbon від імені Учасників Системи Bitbon[i] (далі — Учасники) провадити діяльність з управління Системою Bitbon[i] відповідно до цього Додатка та Положень Публічного контракту Системи Bitbon.

2. Оператор може провадити діяльність з управління Системою Bitbon в одній із таких ролей:

 • Перший оператор Системи Bitbon (далі — Перший оператор);
 • Регіональний оператор Системи Bitbon (далі — Регіональний оператор);
 • Акаунт-оператор Системи Bitbon (далі — Акаунт-оператор).

Глава 4. Цифровий актив Операторів Системи Bitbon

Стаття 5. Цифровий актив Першого оператора Системи Bitbon

1. Bitbon[i] є встановленим Публічним контрактом Системи Bitbon способом користування інфраструктурою Системи Bitbon[i], що знаходиться в оперативному управлінні Першого оператора, Учасниками Системи Bitbon.

2. Одиниця Bitbon[i] є інструментом обліку права користування інфраструктурою Системи Bitbon, що може бути реалізовано в порядку, встановленому Публічним контрактом Системи Bitbon.

Глава 5. Перший оператор Системи Bitbon

Стаття 6. Роль Першого оператора Системи Bitbon

1. Перший оператор є Користувачем Системи Bitbon у статусі Оператора, в оперативному управлінні якого знаходиться первісний актив[i] для цифрового активу[i] Bitbon.

2. Повноваження Першого оператора передбачені цим Додатком та Публічним контрактом Системи Bitbon.

Стаття 7. Напрями діяльності Першого оператора Системи Bitbon

1. Перший оператор провадить діяльність у таких напрямах:

1.1. Забезпечення реалізації організаційно-адміністративних механізмів та модернізації Соціальної мережі «Система Bitbon»[i].
1.2. Забезпечення процесів із розвитку та підтримки інфраструктури Системи Bitbon.
1.3. Економіко-правове забезпечення Системи Bitbon.
1.4. Присвоєння, призупинення, припинення та передача ролі Регіонального оператора й Акаунт-оператора.
1.5. Представницькі функції Соціальної мережі «Система Bitbon».

2. Напрями діяльності Першого оператора не є вичерпними та можуть доповнюватись у процесі розвитку Соціальної мережі «Система Bitbon».

Стаття 8. Права та обов’язки Першого оператора Системи Bitbon

1. Права та обов’язки Першого оператора передбачені Публічним контрактом Системи Bitbon як публічною пропозицією Першого оператора до необмеженого кола осіб щодо формування та розвитку Спільноти Системи Bitbon.

2. Із метою ефективного розвитку Системи Bitbon обов’язком Першого оператора є також видача корпоративного облікового запису[i] Користувачам, які знаходяться в процесі отримання ролі Акаунт-оператора.

Стаття 9. Відповідальність Першого оператора Системи Bitbon

1. Перший оператор несе відповідальність згідно з Положеннями Публічного контракту Системи Bitbon.

Стаття 10. Передача ролі Першого оператора Системи Bitbon

1. Роль Першого оператора може бути передано виключно в разі крайньої потреби за умови загрози первісному та/або первинному активу[i] для цифрового активу Bitbon, яку Перший оператор визначає самостійно.

2. Передача ролі Першого оператора відбувається через укладання договору про оперативне управління між Першим оператором і конкретним Регіональним оператором або Акаунт-оператором, в оперативне управління якого переходить первісний та/або первинний актив для цифрового активу Bitbon.

Глава 6. Акаунт-оператор Системи Bitbon

Стаття 11. Роль Акаунт-оператора Системи Bitbon

1. Акаунт-оператор є Користувачем Системи Bitbon[i] у статусі Оператора, який провадить діяльність із верифікації[i] облікових даних Користувачів Системи Bitbon незалежно від їх резидентства.

Стаття 12. Напрям діяльності Акаунт-оператора Системи Bitbon

1. Напрямом діяльності Акаунт-оператора є забезпечення процесів верифікації облікових даних Користувачів.

Стаття 13. Повноваження Акаунт-оператора Системи Bitbon

1. До повноважень Акаунт-оператора належать дії, пов’язані з проведенням верифікації облікових даних Користувачів, зокрема з метою присвоєння категорій ID Passport[i] «Початковий», «Формальний», «Персональний», «Посвідчений» та присвоєння Corporate ID Card[i] лише Користувачам, які перебувають у процесі отримання ролі Регіонального оператора.

2. Перелік повноважень Акаунт-оператора може бути доповнений із розвитком Системи Bitbon[i].

Стаття 14. Відповідальність Акаунт-оператора Системи Bitbon

1. Акаунт-оператор несе відповідальність відповідно до законодавства про зберігання та оброблення персональних даних країни реєстрації такого Акаунт-оператора.

Стаття 15. Отримання ролі Акаунт-оператора Системи Bitbon

1. Акаунт-оператором може стати лише організація, що має корпоративний обліковий запис, присвоєний Першим оператором.

2. Акаунт-оператором може стати лише організація, що має право на надання послуг із верифікації.

3. Для отримання ролі Акаунт-оператора Користувач повинен залишити заявку на отримання ролі Акаунт-оператора відповідного зразка в установленому порядку.

Стаття 16. Припинення та призупинення діяльності Акаунт-оператора Системи Bitbon

1. Діяльність Акаунт-оператора може бути призупинена в разі:

1.1. Порушення умов цього Додатка та/або Публічного контракту Системи Bitbon, а також будь-яких інших політик або посібників, в яких прямо зазначено про відповідальність Акаунт-оператора, опублікованих на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i].
1.2. Якщо надання Користувачу ролі Акаунт-оператора є або може стати протизаконним.
1.3. Якщо провадження діяльності в ролі Акаунт-оператора є неможливим через форс-мажорні обставини.
1.4. Виявлення ознак протизаконної діяльності у діях Акаунт-оператора.

2. Призупинення діяльності Акаунт-оператора виконується Першим оператором. У разі усунення підстав для призупинення діяльності Акаунт-оператора Перший оператор відновлює доступ Акаунт-оператора до його діяльності в Системі Bitbon.

3. Наслідком призупинення діяльності Акаунт-оператора є тимчасове призупинення можливості доступу Акаунт-оператора до інфраструктури Системи Bitbon[i], включно з, крім іншого, тимчасовим призупиненням можливості доступу до корпоративного облікового запису[i] та його даних.

4. Перший оператор не несе відповідальності перед Акаунт-оператором або будь-якою третьою стороною за будь-які збитки, до яких може призвести призупинення діяльності такого Акаунт-оператора.

5. У Системі Bitbon передбачено припинення діяльності Акаунт-оператора з ініціативи такого Акаунт-оператора.

6. Підставою для припинення діяльності Акаунт-оператора з ініціативи такого Акаунт-оператора є відповідний запит, адресований Першому оператору.

7. Наслідком припинення діяльності Акаунт-оператора є припинення доступу такого Акаунт-оператора до інфраструктури Системи Bitbon, включно з, крім іншого, припиненням доступу до корпоративного облікового запису Акаунт-оператора та його даних.

8. Перший оператор не несе відповідальності перед Акаунт-оператором або будь-якою третьою стороною за будь-які збитки, до яких може призвести припинення діяльності такого Акаунт-оператора.

Стаття 17. Передача ролі Акаунт-оператора Системи Bitbon

1. Відповідно до Процедури передачі ролі Акаунт-оператора передача ролі Акаунт-оператора ініціюється в таких випадках:

 • банкрутство організації;
 • ліквідація організації;
 • зміни законодавства в юрисдикції організації, що унеможливлюють її діяльність у ролі Акаунт-оператора;
 • форс-мажорні обставини;
 • інші випадки, передбачені договором між Першим оператором і таким Акаунт-оператором.

2. Наслідки передачі ролі Акаунт-оператора є аналогічними наслідкам припинення діяльності в ролі Акаунт-оператора.

Глава 7. Регіональний оператор Системи Bitbon

Стаття 18. Роль Регіонального оператора Системи Bitbon

1. Регіональний оператор є Користувачем Системи Bitbon[i] у статусі Оператора, який провадить діяльність з інтеграції Системи Bitbon із ринковою інфраструктурою конкретного регіону.

Стаття 19. Напрями діяльності Регіонального оператора Системи Bitbon

1. Напрямами діяльності Регіонального оператора є:

1.1. Забезпечення процесів із розвитку Соціальної мережі «Система Bitbon»[i] у відповідному регіоні.
1.2. Забезпечення регулярної взаємодії з іншими Регіональними операторами з метою ефективного проведення цифрової модернізації процесів, що відбуваються у Соціальній мережі «Система Bitbon».
1.3. Забезпечення реалізації процедури ухвалення рішень для Учасників Системи Bitbon[i] з управління розвитком Системи Bitbon.

2. Офертою Регіонального оператора можуть бути передбачені додаткові функції конкретного Регіонального оператора.

Стаття 20. Повноваження Регіонального оператора Системи Bitbon

1. До повноважень Регіонального оператора належать:

1.1. Верифікація облікових даних Користувачів відповідного регіону для отримання ними категорій ID Passport[i] «Персональний» і «Посвідчений» із метою провадження такими Користувачами діяльності у відповідних статусах та ролях у Системі Bitbon.
1.2. Верифікація необхідних даних Користувачів відповідного регіону, зокрема ідентифікація таких Користувачів, із метою провадження ними діяльності за допомогою інфраструктури Системи Bitbon.
1.3. Представництво та захист інтересів Спільноти Системи Bitbon у конкретному регіоні.
1.4. Організація процесу модернізації електронної комерції в конкретному регіоні через функціональні можливості інфраструктури Системи Bitbon.
1.5. Верифікація облікових даних Користувачів у межах процедури отримання таким Користувачем Corporate ID Card[i].

2. Перелік повноважень Регіонального оператора може бути доповнений із розвитком Системи Bitbon.

Стаття 21. Відповідальність Регіонального оператора Системи Bitbon

1. Регіональний оператор несе відповідальність за створення та дотримання політики конфіденційності згідно із законодавством відповідного регіону.

2. Відповідальність Регіонального оператора передбачена у публічній оферті такого Регіонального оператора.

Стаття 22. Отримання ролі Регіонального оператора Системи Bitbon

1. У разі якщо у державі, резидентом якої є Користувач Системи Bitbon, не діє Регіональний оператор, то такому Користувачу потрібно мати категорію ID Passport «Персональний» для ініціювання процедури отримання ролі Регіонального оператора.

2. У разі якщо у державі, резидентом якої є Користувач Системи Bitbon, уже діє Регіональний оператор, то такому Користувачу потрібно мати категорію ID Passport «Посвідчений» для ініціювання процедури отримання ролі Регіонального оператора.

Стаття 23. Призупинення та припинення діяльності Регіонального оператора Системи Bitbon

1. Діяльність Регіонального оператора може бути призупинена в разі:

1.1. Порушення умов цього Додатка та/або Публічного контракту Системи Bitbon, будь-яких інших політик або посібників, у яких прямо зазначено про відповідальність Регіонального оператора, опублікованих на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i].
1.2. Якщо надання Користувачу ролі Регіонального оператора є або може стати протизаконним.
1.3. Якщо провадження діяльності в ролі Регіонального оператора є неможливим через форс-мажорні обставини.
1.4. Виявлення ознак протизаконної діяльності у діях Регіонального оператора.

2. Призупинення діяльності Регіонального оператора виконується Першим оператором. У разі усунення підстав для призупинення діяльності Регіонального оператора Перший оператор відновлює доступ Регіонального оператора до діяльності в Системі Bitbon.

3. Наслідком призупинення діяльності Регіонального оператора є тимчасове припинення доступу Регіонального оператора до інфраструктури Системи Bitbon, включно з, крім іншого, тимчасовим припиненням доступу до корпоративного облікового запису та його даних.

4. Перший оператор не несе відповідальності перед Регіональним оператором або будь-якою третьою стороною за будь-які збитки, до яких може призвести призупинення діяльності такого Регіонального оператора.

5. У Системі Bitbon передбачено припинення діяльності Регіонального оператора з ініціативи такого Регіонального оператора.

6. Підставою для припинення діяльності Регіонального оператора з ініціативи такого Регіонального оператора є відповідний запит, адресований Першому оператору.

7. Наслідком припинення діяльності Регіонального оператора є припинення доступу такого Регіонального оператора до інфраструктури Системи Bitbon, включно з, крім іншого, припиненням доступу до корпоративного облікового запису та його даних.

8. Перший оператор не несе відповідальності перед Регіональним оператором або будь-якою третьою стороною за будь-які збитки, до яких може призвести припинення діяльності такого Регіонального оператора.

Стаття 24. Передача ролі Регіонального оператора Системи Bitbon

1. Відповідно до Процедури передачі ролі Регіонального оператора передача ролі Регіонального оператора ініціюється в таких випадках:

 • банкрутство організації;
 • ліквідація організації;
 • зміни законодавства в юрисдикції організації, що унеможливлюють її діяльність у ролі Регіонального оператора;
 • форс-мажорні обставини;
 • з ініціативи власників одиниць Corporate_bon такого Регіонального оператора;
 • інші випадки, передбачені договором між Першим оператором і таким Регіональним оператором.

2. Наслідки передачі ролі Регіонального оператора є аналогічними до наслідків припинення діяльності в ролі Регіонального оператора.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 8. Загальні та інші умови

Стаття 25. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів Системи Bitbon. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

5. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

Стаття 26. Інші умови

1. Оператори Системи Bitbon прагнуть підтримувати безперебійне функціонування інфраструктури Системи Bitbon[i]. Користувач Системи Bitbon, якщо він є Оператором, погоджується з тим, що існує ймовірність збоїв у роботі базових сервісів[i] та/або компонентів Системи Bitbon[i], що може призвести до тимчасового обмеження прав і можливостей Оператора в будь-якій їхній частині.

2. Користувач Системи Bitbon не повинен отримувати статус Оператора, якщо не погоджується з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon та/або цим Додатком у будь-якій їхній частині.

3. Отримання Користувачем Системи Bitbon статусу Оператора означає згоду з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon і цим Додатком.