Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon[i] «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon» (далі — Додаток) визначає порядок і вимоги щодо внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon, а також до Додатків, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon, із метою стандартизації цього процесу в Соціальній мережі «Система Bitbon[i].

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються у цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Цим Додатком визначаються порядок і вимоги щодо внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon, а також до Додатків, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon (далі — внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon).

2. Цим Додатком визначаються вимоги до процесу повідомлення Користувачів Системи Bitbon[i] про зміни та/або доповнення до Публічного контракту Системи Bitbon.

3. Цей Додаток є прямим керівництвом для Операторів Системи Bitbon[i] у разі внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Порядок і вимоги щодо внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon

Стаття 4. Уповноважені суб’єкти

1. Оператори Системи Bitbon уповноважені вносити зміни та/або доповнення до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. На підставі пункту 1 Положення 17 Публічного контракту Системи Bitbon ТОВ «СІМКОРД» може ініціювати та вносити зміни та/або доповнення до Публічного контракту Системи Bitbon.

Стаття 5. Принципи внесення змін та/або доповнень

1. Згідно з пунктом 3 Положення 18 Публічного контракту Системи Bitbon зміни та/або доповнення можуть вноситися до Публічного контракту Системи Bitbon виключно в порядку, що описаний у цьому Додатку.

2. До Публічного контракту Системи Bitbon можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать принципам, покладеним в основу функціонування Системи Bitbon[i] .

3. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon жодні Додатки за своїм змістом не можуть суперечити Публічному контракту Системи Bitbon.

Стаття 6. Порядок і вимоги

1. Під час внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon та/або Додатків, що є невід’ємною його частиною, Оператор Системи Bitbon зобов’язаний дотримуватися порядку та вимог, встановлених цим Додатком.

2. Усі Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon, мають публікуватися із дотриманням встановленої/ухваленої структури, що складається з преамбули, розділів, що містять глави, які складаються зі статей, до яких входять частини та пункти.

3. Оператори Системи Bitbon беруть на себе зобов’язання інформувати всіх Користувачів Системи Bitbon про внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

4. Оператор Системи Bitbon після внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon зобов’язаний опублікувати інформацію про внесення таких офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i].

5. Зміни та/або доповнення до Публічного контракту Системи Bitbon набувають чинності через 3 дні з моменту їх публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Зміни та/або доповнення до Публічного контракту Системи Bitbon, що спрямовані на забезпечення технологічної безпеки, стійкості та цілісності Системи Bitbon, а також безпеки Спільноти Системи Bitbon, набувають чинності з моменту їх публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

7. Згідно з пунктом 2 Положення 18 Публічного контракту Системи Bitbon не опубліковані на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon Положення Публічного контракту Системи Bitbon та/або його Додатки не можуть застосовуватися Користувачами Системи Bitbon.

8. Згідно з пунктом 4 Положення 18 Публічного контракту Системи Bitbon зміни та/або доповнення до Публічного контракту Системи Bitbon, доведені до відома Користувачів Системи Bitbon у будь-який спосіб, не передбачений цим Додатком, є мізерними.

9. Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon у будь-який спосіб, не передбачений Положенням 18 Публічного контракту Системи Bitbon або цим Додатком, заборонено.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 4. Загальні та інші умови

Стаття 7. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими цим Додатком.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів Системи Bitbon. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори Системи Bitbon.

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно зі статтею 6 цього Додатка.