Політика щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/«Знай свого Клієнта»

Політику щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/«Знай свого Клієнта» (далі — Політика) складено відповідно до міжнародних та національних стандартів запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, торгівлі наркотиками й людьми, запобігання поширенню зброї масового знищення, корупції та хабарництва, а також своєчасного вживання заходів у разі будь-якої підозрілої діяльності. Ця Політика надає Користувачу Системи Bitbon[i] (далі — Користувач) інформацію про запобігання та зменшення можливих ризиків Операторів Системи Bitbon[i] (далі — Оператор), пов’язаних із залученням до незаконної діяльності будь-якого характеру.

Відмиванням грошей визнаються дії, спрямовані на приховування або маскування справжнього походження доходів, отриманих злочинним шляхом, і подальше надання їх отриманню законного характеру.

Оператор активно протидіє будь-якій діяльності, що сприяє відмиванню грошей. Ця Політика спрямована на те, щоб Оператор дотримувався стандартів у запобіганні використанню своїх продуктів і послуг Користувачами з метою відмивання грошей.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, що використовуються у цій Політиці, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ BITBON

Особа Користувача встановлюється за допомогою його ідентифікації, а також через аналіз шаблонності його дій. Отже, Оператор використовує аналіз даних як інструмент оцінювання ризиків і виявлення підозрілої активності. Оператор виконує безліч завдань із метою відповідності чинним вимогам, зокрема збирання та систематизацію даних, ведення записів, управління процесами збирання відомостей і надання звітності.

Згідно з цією Політикою Оператор зобов’язується відстежувати всі дії та залишає за собою право:

 • збирати персональні дані Користувача;
 • створювати та оновлювати внутрішні політики і процедури для завершення, розглядання, надання та зберігання всіх звітів і записів, необхідних відповідно до чинних законів та норм;
 • здійснювати моніторинг дій Користувача й дослідження суттєвих відхилень від стандартної діяльності;
 • упроваджувати системи управління записами для відповідного зберігання та пошуку документів, файлів, форм і журналів;
 • регулярно актуалізувати оцінки ризиків;
 • взаємодіяти з правоохоронними органами, що займаються запобіганням відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності, повідомляти правоохоронні органи про дії підозрілого характеру;
 • запитувати у Користувача будь-яку додаткову інформацію чи документи у разі виникнення підозрілих дій;
 • повністю або частково призупиняти доступ Користувачу до облікового запису в Системі Bitbon[i] у разі наявності підстав згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Обліковий запис у Системі Bitbon.

Поданий перелік є неповним, і відстеження дій Користувачів буде здійснюватися Оператором для того, щоб визначити, чи належать дії Користувача до підозрілих і варто про них повідомляти чи ні.

ПРОЦЕДУРИ ВЕРИФІКАЦІЇ

Належна перевірка Користувачів[i] (CDD — Customer Due Diligence) є одним із міжнародних стандартів запобігання незаконній діяльності. Відповідно до CDD, Оператор встановлює власні процедури верифікації[i] в межах цієї Політики.

Перевірка особи

 • Боротьба з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, полягає в тому, що Оператор вимагає від Користувачів надання відповідних документів, що підтверджують їх особу.
 • Для проходження процедури перевірки особи Користувачу потрібно надати Оператору офіційні документи від незалежних джерел або інформацію (наприклад, національне посвідчення особи, міжнародний паспорт, витяг із банку, рахунок за комунальні послуги). Із метою дотримання цієї Політики Оператор залишає за собою право запитувати персональні дані Користувача, а також уживати заходів для підтвердження справжності документів та інформації, що надається Користувачем. Будуть застосовані всі юридичні заходи для перевірки ідентифікаційних даних. Оператор залишає за собою право збирати відомості про Користувача, що були класифіковані як небезпечні чи підозрілі.
 • Оператор не уповноважений та не зобов’язаний встановлювати факт того, чи є документ, наданий Користувачем для ідентифікації, легальним. Однак у разі очевидних невідповідностей в отриманій інформації Оператор має право вимагати від Користувача додаткових документів для ідентифікації його особи. Якщо Користувач відмовляється надавати потрібну інформацію, коли це необхідно, або намагається ввести в оману Оператора, цьому Користувачу може бути відмовлено у наданні послуг.
 • Оператор залишає за собою право здійснювати перевірку особи Користувача на постійній основі, особливо якщо Користувач змінив персональні дані або якщо його діяльність здалася підозрілою (нехарактерною для конкретного Користувача). До того ж Оператор залишає за собою право запитувати у Користувачів оновлені документи, навіть якщо вони раніше пройшли верифікацію.
 • Збирання, зберігання, розголошення та захист персональних даних Користувача будуть здійснюватися суворо згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Політика конфіденційності й офертою такого Оператора.
 • Щойно особу Користувача було встановлено, Оператор може відмовитися від потенційної юридичної відповідальності в ситуації, якщо надані послуги та/або продукти використовуються Користувачем для незаконної діяльності.
 • Якщо Оператором будуть виявлені ознаки підозрілої діяльності Користувача, що може бути пов’язана з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, торгівлею наркотиками й людьми, поширенням зброї масового знищення, корупцією та хабарництвом, інформацію про неї буде доведено до відома компетентних органів.

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Оператор відповідно до міжнародних вимог використовує підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Отже, Оператор може забезпечити порівняння заходів щодо запобігання або зменшення відмивання грошей та фінансування тероризму з виявленими ризиками, що є одним із пріоритетів.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

У разі виникнення запитань, що стосуються цієї Політики, слід звертатися до Служби інформаційної підтримки із запитом відповідно до цієї Політики.

Зміни та/або доповнення до цієї Політики можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цієї Політики офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] в електронній формі.

Переклад цієї Політики іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цієї Політики пріоритет має російськомовна версія.

Офіційне тлумачення цієї Політики можуть надавати виключно Оператори.

Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon ця Політика є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цієї Політики можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».