Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Сервісні збори в Системі Bitbon: порядок їх відрахування та розподілу» (далі — Додаток) визначає умови збору, порядок розрахунку, відрахування та розподілу сервісних зборів у Системі Bitbon[i].

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Додатку, інтерпретуються відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon».

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є відносини між Користувачами Системи Bitbon[i] (далі — Користувач), що виникають у процесі відрахування сервісних зборів у Системі Bitbon (далі — сервісний збір).

2. Цим Додатком встановлюються перелік сервісних зборів, порядок їх розрахунку, відрахування та розподілу в Системі Bitbon.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Сервісні збори в Системі Bitbon

Стаття 4. Сервісний збір у Системі Bitbon

1. Згідно з пунктом 1 Положення 16 Публічного контракту Системи Bitbon у Системі Bitbon встановлено сервісний збір, що відраховується Користувачами, зокрема з метою підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon[i].

2. Сервісний збір становить певну кількістю одиниць Bitbon[i], відрахування якої є реалізацією механізму надання Користувачу Системи Bitbon доступу до функціональних можливостей Системи Bitbon. Сервісний збір складається з двох частин: інфраструктурний збір та операційний збір.

Глава 4. Інфраструктурний збір у Системі Bitbon

Стаття 5. Інфраструктурний збір у Системі Bitbon і базова ставка сервісного збору

1. Інфраструктурний збір у Системі Bitbon (далі — інфраструктурний збір) становить частину сервісного збору за користування інфраструктурою Системи Bitbon, що є обов’язковим та відраховується у вигляді одиниць Bitbon.

2. Значення інфраструктурного збору встановлюється у базових ставках сервісного збору (далі — базова ставка, або БС).

3. Базова ставка є вихідним значенням для розрахунку сервісного збору, вираженим у вигляді одиниць Bitbon.

4. Інфраструктурний збір установлений із метою підтримки та розвитку інфраструктури Системи Bitbon.

Стаття 6. Порядок визначення базової ставки сервісного збору

1. Базова ставка визначається автоматично з використанням спеціалізованого механізму розрахунку, що враховує динаміку кошика із національних валют. У механізм розрахунку базової ставки закладено принцип, що дозволяє забезпечувати стабільність базової ставки відносно валют різних держав у разі зміни вартості Bitbon[i].

2. Механізм розрахунку базової ставки опубліковано на офіційному інформаційному ресурсі Системи Bitbon[i] у розділі Аудит і статистика на сайті https://www.bitbon.space.

3. До моменту реалізації механізму автоматичного розрахунку базової ставки, передбаченого в Дорожній карті Системи Bitbon, базова ставка встановлюється Першим оператором Системи Bitbon[i] на рівні 0,001 Bitbon.

Стаття 7. Значення інфраструктурних зборів у Системі Bitbon

1. Значення інфраструктурних зборів за користування функціями базових сервісів Системи Bitbon[i] (далі — базовий сервіс) встановлюються Першим оператором Системи Bitbon.

2. За користування функціями базових сервісів установлено такі значення інфраструктурних зборів:

Перекази одиниць Bitbon

Функція
Інфраструктурний збір
Перекази одиниць Bitbon
100 БС

Управління Assetbox

Функція
Інфраструктурний збір
Створення Assetbox
300 БС
Зміна властивостей Assetbox (Icon, Info, Alias)
10 БС

* Актуальне значення базової ставки відносно Bitbon доступне в розділі Аудит і статистика.

3. Перелік установлених інфраструктурних зборів не є вичерпним і доповнюватиметься в ході розширення функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.

Стаття 8. Порядок та умови відрахування інфраструктурного збору в Системі Bitbon

1. Доступ до конкретного базового сервісу надається автоматично після відрахування інфраструктурного збору.

2. Інфраструктурний збір вважається відрахованим із моменту зарахування на Assetbox[i] фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon[i].

3. Інфраструктурний збір відраховується у вигляді одиниць Bitbon.

4. Округлення значення інфраструктурного збору відбувається у восьмому знаку після коми у більший бік.

5. За перекази з фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon та фонду провайдингу Системи Bitbon[i] інфраструктурний збір не відраховується.

Стаття 9. Порядок розподілу інфраструктурного збору в Системі Bitbon

1. Із фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon інфраструктурний збір розподіляється відповідно до пункту 2 Положення 16 Публічного контракту Системи Bitbon.

2. Розподіл інфраструктурного збору з фонду інфраструктурних зборів Системи Bitbon здійснюється кожні 72 години.

Глава 5. Операційні збори в Системі Bitbon

Стаття 10. Операційний збір

1. Операційний збір у Системі Bitbon (далі — операційний збір) становить частину сервісного збору за користування сервісами Користувачів Системи Bitbon[i].

2. Умови збору, порядок розрахунку, відрахування та розподілу операційних зборів установлюються правилами й умовами користування конкретним сервісом Користувача.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 6. Загальні та інші умови

Стаття 11. Загальні умови

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контрак Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно Оператори[i].

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

Стаття 12. Інші умови

1. Оператори прагнуть підтримувати безперебійне функціонування компонентів[i] і базових сервісів. Користуючись інфраструктурою Системи Bitbon, Користувач погоджується з тим, що існує імовірність збоїв у роботі інфраструктури Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення функціонування й обмеження доступу до функціональних можливостей компонентів та/або базових сервісів загалом або в будь-якій їх частині.

2. Якщо через збій у роботі компонентів та/або базових сервісів сервісний збір не було відраховано, то такий сервісний збір підлягає відрахуванню.

3. Користувач не повинен користуватися компонентами та базовими сервісами, якщо не погоджується з правилами й умовами відрахування та розподілу сервісного збору, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon та/або цим Додатком загалом або в будь-якій їх частині.

4. Користування інфраструктурою Системи Bitbon означає погодження Користувача з правилами й умовами відрахування та розподілу сервісного збору, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon і цим Додатком.