Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна децентралізація Системи Bitbon» (далі — Додаток) визначає основоположні принципи та порядок провадження діяльності Провайдера Системи Bitbon[i] у ролі Партиціонера[i], регламентує його права й обов’язки з метою забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon[i].

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Терміни та визначення

Стаття 1. Використання термінів

1. Для коректного тлумачення термінів, що використовуються в цьому Додатку, потрібно керуватися Додатком Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon», Додатком Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon і Додатком Провайдер Системи Bitbon, які є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

Глава 2. Предмет і структура Додатка

Стаття 2. Предмет Додатка

1. Предметом цього Додатка є відносини між Користувачами Системи Bitbon[i], що виникають під час здійснення провайдингу в Системі Bitbon[i] у ролі Партиціонера.

2. Цим Додатком установлюються основоположні принципи та порядок провадження діяльності Провайдера Системи Bitbon у ролі Партиціонера, регламентуються його права й обов’язки з метою забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon.

Стаття 3. Структура Додатка

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку також передбачені виноски та посилання на Положення Публічного контракту Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Глава 3. Провайдинг у забезпеченні технологічної децентралізації Системи Bitbon

Стаття 4. Технологічна децентралізація Системи Bitbon

1. Концепція забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon за допомогою провайдингу полягає у створенні глобального, високонадійного та розподіленого сховища захищених даних із високим ступенем довіри, оновлюваного в режимі реального часу, що підтримується Провайдерами Системи Bitbon у ролі Партиціонерів для створення та розвитку децентралізованих сервісів[i] Системи Bitbon із метою побудови глобальної системи обліку й управління нового покоління для забезпечення раціонального використання доступних ресурсів.

Стаття 5. Провайдер Системи Bitbon у ролі Партиціонера

1. Роль Партиціонера дозволяє вести облік правочинів у Системі Bitbon[i] через надання належних йому обчислювальних і телекомунікаційних ресурсів.

2. Партиціонер надає належні йому обчислювальні й телекомунікаційні ресурси із відповідною якістю та швидкістю інтернет-каналу, процесорним часом й обсягом пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon.

Стаття 6. Етапи реалізації провайдингу, спрямованого на забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon

1. Реалізація провайдингу, спрямованого на забезпечення технологічної децентралізації Системи Bitbon, здійснюється згідно з етапами, що зазначені в Дорожній карті децентралізації.

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Глава 4. Загальні та інші умови

Стаття 7. Загальні умови

1. Зміни та доповнення до цього Додатка можуть бути внесені виключно за правилами, передбаченими Додатком Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon.

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon[i] в електронній формі.

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності Користувачів Системи Bitbon. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні цього Додатка пріоритет має російськомовна версія.

4. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon.

5. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon».

Стаття 8. Інші умови

1. Оператори Системи Bitbon[i] прагнуть підтримувати безперебійне функціонування інфраструктури Системи Bitbon[i]. Беручи участь у провайдингу, Користувач Системи Bitbon погоджується з тим, що існує імовірність збоїв у роботі сервісів та/або компонентів Системи Bitbon[i], що може призвести до тимчасового обмеження прав і можливостей Провайдера у будь-якій їхній частині.

2. Винагороди Провайдера, що не були нараховані через збій у роботі сервісів та/або компонентів Системи Bitbon, повторному нарахуванню та/або компенсації не підлягають.

3. Користувач Системи Bitbon не повинен брати участь у провайдингу, якщо не погоджується з правилами та умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon та/або цим Додатком у будь-якій їх частині.

4. Участь Користувача Системи Bitbon у провайдингу означає згоду з правилами й умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon і цим Додатком.