Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Поліактив

Поліактив — вид токенізованого активу[i], одиниці обліку якого мають властивість подільності, кількість яких відповідає певному обсягу подільного майнового права, похідного від первинного активу[i]. Становить правовідносини одного боржника (власника первинного активу) із безліччю кредиторів (власників одиниць обліку поліактиву).