Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Децентралізована інформаційна платформа

Децентралізована інформаційна платформа — апаратно-програмний комплекс, що складається з компонентів і сервісів, містить систему обліку токенів розподіленого реєстру[i] та надає своїм користувачам можливість реалізовувати майнові та особисті немайнові відносини через здійснення фінансового та управлінського обліку своїх майнових та особистих немайнових прав за допомогою токенізованих активів[i].