Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon»

Похідність цифрового активу

Похідність цифрового активу — це правовий зв’язок первісного активу[i] та первинного активу[i] для цифрового активу[i], що встановлюється автоматично в момент створення цифрового активу й динамічно відстежується завдяки обертанню[i] одиниць такого цифрового активу в Системі Bitbon[i].

Додатковий коментар:

Під правовим зв’язком слід розуміти складний динамічний договір, що складається з низки договорів, правочинів[i] та умов, зафіксованих в інформаційному ресурсі[i] к первинному активі для цифрового активу, та дій із майном як первісним активом для цифрового активу. Дії з майном здійснюються у разі настання умов, передбачених договорами та правочинами як складовими складного договору. Такі дії фіксуються в розподіленому реєстрі[i] та є умовою (причиною) для створення певних дій до моменту припинення такого договору внаслідок виконання його умов.

Водночас частина правочинів і договорів виконується автоматично за встановленими правилами й умовами. Усі події за правочинами та договорами фіксуються за допомогою транзакцій одиниць токенів розподіленого реєстру[i] як технологічної складової цифрового активу, що корелює з інформаційно-прикладною складовою.

В основі деяких цифрових активів Користувачів Системи Bitbon[i] може знаходитися не складний, а простий договір, наприклад у вигляді правочину купівлі-продажу товарів чи послуг.